Kultura a propagace
kurzy, kroužky, ad.
Kynologie
zkoušky loveckých psů
Střelectví
broková střelnice
Myslivost
přehlídka trofejí, aktiv, ad.
Organizačně právní informace

Okresní myslivecký spolek Třebíč

Dovolte nám Vás srdečně uvítat na webových stránkách Okresního mysliveckého spolku Třebíč.

Současná česká myslivost je na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě. Dnes je považována za soubor aktivit prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a za spolkovou činnost, která směřuje k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků.  Ty jsou součástí národního kulturního dědictví.

Okresní myslivecký spolek Třebíč je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., jehož posláním je sdružování myslivců oblastí –  obcí s rozšířenou působností Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč. V obvodu působnosti je 110 uznaných honiteb o celkové výměře 135 052 ha honebních pozemků.

Číst více...

Nadcházející akce

Čvn 03
Čvn 07
Čvn 10

Střelby adeptů 2023/2024

10 června, 8:00 - 13:00

Poslední příspěvky v kultuře, střelectví a kynologii

OMS Třebíč oslavil 100 let od vzniku ČSMJ

Oslavy byly naplánovány na tradiční Myslivecký víkend pořádaný OMSem vždy na začátku května. Tentokrát byl víkend obohacen o další mimořádné akce. V pátek 6.5. byl dopoledne připraven program pro žáky základních škol z Třebíče. Cca... Zobrazit více...

Zlatá srnčí trofej, Bažantnice 6.5.2023

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje proběhlo v sobotu 6. května na Bažantnici, kulturním zařízení OMS. Pro 44 účastníků ve třech kategoriích byla připravena soutěž ve znalostech o přírodě a myslivosti. Zúčastnili se především... Zobrazit více...