Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje

zveřejněno v kultura

Poslední červnovou sobotu se uskutečnilo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej okresu Třebíč. Připraveno bylo tradičně v kulturním zařízení Bažantnice a jeho okolí. Klání se podruhé uskutečnilo v netradičním termínu při dodržení hygienických podmínek. Letošní rok byl výrazně poznamenán nečinností většiny … Zobrazit více…

Kroužek mysliveckých trubačů  (KMT) – 1. schůzka

zveřejněno v kultura

V pondělí 7. 6. 2021 se zájemci konečně dočkali. Coronavirová opatření byla postupně uvolňována, a když už  podmínky k setkání byly splněny, sezvali organizátoři přihlášené budoucí trubače do Třebíče. 1. schůzka probíhala v kulturním zařízením OMS na Bažantnici, vzadu za … Zobrazit více…

Noví myslivci pro práci v honitbách

zveřejněno v kultura

Za velmi nestandardních podmínek byl v pátek 19. února na Bažantnici zakončen kurz z myslivosti. Stejně jako celý kurz, který začal v loňském roce v lednu, byly zkoušky výrazně ovlivněny současnou epidemiologickou situací. Přesto dokázal OMS zkoušky řádně připravit a zorganizovat nejen v souladu s právními … Zobrazit více…

Kurz myslivosti zahájen!

zveřejněno v kultura

Okresní myslivecký spolek Třebíč zahajuje již tradičně kurzy z myslivosti v jednom z prvních lednových víkendů tak, aby uchazeči mohli být po následující roční praxi připuštěni k vlastní zkoušce v únoru následujícího kalendářního roku. Kurz 2021/2022 byl do posledních okamžiků chystán v nejistotě, co vládní opatření … Zobrazit více…

Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků

zveřejněno v kultura

Ve dnech 19. – 23. srpna letošního roku uspořádala ČMMJ ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích již poněkolikáté kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků. Kurz je určen pro osoby, které již s mládeží pracují nebo mají zájem se této … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – národní finále

zveřejněno v kultura

V první polovině července zorganizovala ČMMJ národní finále Zlaté srnčí trofeje opět formou dvoutýdenního tábora. Letošní jubilejní 50. ročník se uskutečnil v Křivoklátu v jednom termínu pro kategorii A i B a celkem se jej zúčastnilo 58 dětí z celé České republiky. Místa byla … Zobrazit více…

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje v Třebíči

zveřejněno v kultura

V netradičním termínu se v neděli 21. června uskutečnilo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej okresu Třebíč. Klání pro mladé myslivce a přátele přírody bylo OMSem připraveno v kulturním zařízení Bažantnice a jeho okolí. Organizátoři se letos museli vypořádat nejen … Zobrazit více…

Rekonstrukce loveckého salonku dokončena

zveřejněno v kultura

Začátkem měsíce března byla dokončena rekonstrukce loveckého salonku na Bažantnici. Projekt byl realizován z velké části z příspěvku Nadace ČEZ, které patří velké poděkování. V salonku byla provedena nová elektroinstalace, rekonstrukce topení, obložení stěn a stropů, byly zazděny nevyužívané dveře … Zobrazit více…

Přednášky v MŠ a ZŠ okresu

zveřejněno v kultura

Na přelomu roku a těsně před zavřením školských zařízení zajistil OMS další přednášky o myslivosti, přírodě a činnosti myslivců v několika školkách a školách našeho okresu. Dvě přednášky se uskutečnily v MŠ Třebíčská v Náměšti nad Oslavou, po jedné přednášce … Zobrazit více…

1 2 3