Nejbližší dění v kultuře

Zpravodaje OMS Třebíč

Archiv zpravodajů OMS Třebíč

Dokumenty kulturní komise

Formuláře přihlášek

Studijní materiály pro kurz myslivosti

Studijní materiály pro kurz pro mysl. hospodáře

Bažantnice

Název Bažantnice značí honitbu nebo její část, kde se intenzivně chovají a následně potom snáze loví bažanti. Za doby Rakouské monarchie se těmto místům říkalo NĚMECKÁ FASANHOF nebo řidčeji FASANGEN GARTEN. Bažantnice byly komory nejen bažantů, ale i ostatní drobné zvěře.

Majitelé na třebíčském panství Waldsteinové, sídlící na zámku na Podklášteří, založili v lese při silnici do obce Račerovice označovaném na mapách jako Velká Dubinka bažantnici. Tato je již zakreslena na mapě Třebíče a okolí pocházející ze šedesátých let 18. století. Z této doby je také známá mapka podklášterské bažantnice zhotovená pro Franze Josepha Georga Waldsteina.

Při vjezdu do lesa od Třebíče po pravé straně v úseku "Obora" byl zřízen tak zvaný remíz, což byla smrková kultura, ve které se vždy po čase zastřihávaly vršky stromků, aby nerostly do výšky a tím vznikla vhodná krytina nejen pro bažanty, ale i další drobnou zvěř. O množství zvěře zde se zdržující svědčí početné odstřely při podzimních honech za účasti významných hostů hrabat. Bažantnice dosáhla svého vrcholu v odstřelech za držitele třebíčského panství - seniorátu v letech 1876-1903 C.K. polního maršálka Josefa Arnošta, Hraběte Weroszein-Wertenberga, náruživého lovce, který zval na hony následníka rakouského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este. Jedenkráte se zde honu zúčastnil i arcivévoda Karel, pozdější Rakousko-Uherský císař Karel I.

Na začátku lesa po levé straně začíná tak zvaná "Hraběcí cesta" lemovaná alejí lip a kaštanů chráněná srázem a vedoucí k myslivně a dále potom k hraběcímu altánu v "Malé Bažantnici". V těchto místech nyní začíná naučná stezka Bažantnice zřízená Lesy České republiky s.p. a Lesní správou Bažantnice. Na jaře r. 1945 byl v části Bažantnice polní sklad benzínu německého wehrmachtu.

V prvé polovině 30. let minulého století byla při severovýchodním okraji zmíněného remízu vybudována skromná střelnice tehdejší myslivecké jednoty Třebíč. Myslivci zde jedenkrát ročně závodili ve střelbě z brokovnic na cíle běžící plechová atrapa zajíce pohybující se na průseku anebo na vrhané skleněné koule, což byla činnost - podoba nynější baterie, kde se střílí na asfaltové holuby.

Po druhé světové válce zde byla v letech 1954-1961 myslivci brigádnicky zbudována nová střelnice se střelišti - lovecké kolo a baterie dle současných požadavků na závodní brokovou střelbu. Roku 1959 byla při střelnici brigádnicky dokončena spolková kulturní budova s terasou a se sálem vyzdobeném trofejemi, výčepem, bytem správce a sklady.

Tato byla dále rozšířena přístavbou prováděnou od roku 1974 opět brigádnicky v akci "Z" členy Českého mysliveckého svazu. V červnu - měsíci myslivosti byla dne 2. června 1978 slavnostně budova předána do užívání. V areálu byla také zbudována umělá nora sloužící pro výcvik a zkoušky z norování norníků.

Cesta ke střelnici odbočující ze silnice naproti lesovně u sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1801 dostala asfaltový povrch.

Broková střelnice slouží myslivcům pro cvičnou střelbu včetně střelby závodní. Jsou zde pořádány různé střelecké závody i profesionálních vrcholných střelců a též přebory družstev mysliveckých sdružení.

Kynologové zde v letech 1966 a 1987 pořádali mezinárodní soutěže v norování. Roku 1969, 1981 a 1983 zde probíhaly Memoriály profesora Jaroslava Svobody na jeho počest, jako Mezinárodní soutěž hrubosrstých ohařů se zadáním titulu CACIT a Všestranný klubový vítěz.

Profesor třebíčského gymnázia p. Jaroslav Svoboda (1883-1966) byl od založení ČMMJ od roku 1923 prvním zodpovědným šéfredaktorem časopisu Stráž myslivosti až do roku 1948. Kulturní budova OMS ČMMJ s velkým a malým sálem, pokoji k ubytování hostů, pohostinstvím slouží nejen pro akce Okresního mysliveckého spolku v Třebíči, ale i široké veřejnosti ke společenským akcím, různým setkáním, večírkům, svatbám, školením atd. - viz internetový odkaz http://www.penzionbazantnice.cz. Každý červen je zde pořádán Okresní sněm OMS Třebíč.

Pro blízkost od města, stranou městského ruchu, pobyt v přírodě s možností grilování a použití velkého parkoviště je areál střelnice s kulturní budou hodně vyhledáván.

Kulturně-propagační komise OMS Třebíč