Nejbližší dění v kultuře

Čvn 10

Střelby adeptů 2023/2024

10 června, 8:00 - 13:00
Čvc 10

Dokumenty kulturní komise

Zpravodaje OMS Třebíč

Archiv zpravodajů OMS Třebíč

Kurz myslivosti (základní)

Další kurz 2024/2025: přihlášky do 31. prosince 2023

Aktuálně probíhá kurz 2023/2024:

Zahájení a teoretická výuka: leden 2023
Praxe (1 rok): leden 2023 – leden 2024
Závěrečné zkoušky: únor 2024
Cena: 5.500,- Kč, učitelé okresu Třebíč 1.000,- KčPřihlášky a dotazy směřujte na nebo tel. 731 485 679

Kurz pro myslivecké hospodáře

Termín dalšího nejbližšího kurzu bude upřesněn

Aktuálně probíhá kurz 2022/2023:

Zahájení a teoretická výuka: říjen 2022
Praxe (6 měsíců): říjen 2022 – březen 2023
Závěrečné zkoušky: duben 2023
Cena: 5.500,- Kč člen ČMMJ (7.500,- Kč nečlen)Přihlášky a dotazy směřujte na nebo tel. 731 485 679

Trubačský kroužek

Aktuálně probíhá kurz 2022/2023: borlice a lesnice

Zahájení: září 2022
Konání: obvykle jedenkrát za dva týdny v pondělí od 17:30 do 19h
Cena: 600,- Kč člen ČMMJ, student, (1.100,- Kč nečlen)Přihlášky a dotazy směřujte na nebo tel. 731 485 679

Myslivecký kroužek na Bažantnici

Aktuálně probíhá kroužek 2022/2023: pro žáky I. stupně základní školy

Zahájení: první schůzka 26.9.2022
Konání: obvykle jedenkrát za dva týdny v pondělí od 15:30 do 17:30h
Cena: 1.000,- Kč (kapacita 15 dětí)Přihlášky a dotazy směřujte na nebo tel. 731 485 679

Bažantnice

Název Bažantnice značí honitbu nebo její část, kde se intenzivně chovají a následně potom snáze loví bažanti. Za doby Rakouské monarchie se těmto místům říkalo NĚMECKÁ FASANHOF nebo řidčeji FASANGEN GARTEN. Bažantnice byly komory nejen bažantů, ale i ostatní drobné zvěře.

Majitelé na třebíčském panství Waldsteinové, sídlící na zámku na Podklášteří, založili v lese při silnici do obce Račerovice označovaném na mapách jako Velká Dubinka bažantnici. Tato je již zakreslena na mapě Třebíče a okolí pocházející ze šedesátých let 18. století. Z této doby je také známá mapka podklášterské bažantnice zhotovená pro Franze Josepha Georga Waldsteina.

Při vjezdu do lesa od Třebíče po pravé straně v úseku "Obora" byl zřízen tak zvaný remíz, což byla smrková kultura, ve které se vždy po čase zastřihávaly vršky stromků, aby nerostly do výšky a tím vznikla vhodná krytina nejen pro bažanty, ale i další drobnou zvěř. O množství zvěře zde se zdržující svědčí početné odstřely při podzimních honech za účasti významných hostů hrabat. Bažantnice dosáhla svého vrcholu v odstřelech za držitele třebíčského panství - seniorátu v letech 1876-1903 C.K. polního maršálka Josefa Arnošta, Hraběte Weroszein-Wertenberga, náruživého lovce, který zval na hony následníka rakouského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d’Este. Jedenkráte se zde honu zúčastnil i arcivévoda Karel, pozdější Rakousko-Uherský císař Karel I.

Na začátku lesa po levé straně začíná tak zvaná "Hraběcí cesta" lemovaná alejí lip a kaštanů chráněná srázem a vedoucí k myslivně a dále potom k hraběcímu altánu v "Malé Bažantnici". V těchto místech nyní začíná naučná stezka Bažantnice zřízená Lesy České republiky s.p. a Lesní správou Bažantnice. Na jaře r. 1945 byl v části Bažantnice polní sklad benzínu německého wehrmachtu.

V prvé polovině 30. let minulého století byla při severovýchodním okraji zmíněného remízu vybudována skromná střelnice tehdejší myslivecké jednoty Třebíč. Myslivci zde jedenkrát ročně závodili ve střelbě z brokovnic na cíle běžící plechová atrapa zajíce pohybující se na průseku anebo na vrhané skleněné koule, což byla činnost - podoba nynější baterie, kde se střílí na asfaltové holuby.

Po druhé světové válce zde byla v letech 1954-1961 myslivci brigádnicky zbudována nová střelnice se střelišti - lovecké kolo a baterie dle současných požadavků na závodní brokovou střelbu. Roku 1959 byla při střelnici brigádnicky dokončena spolková kulturní budova s terasou a se sálem vyzdobeném trofejemi, výčepem, bytem správce a sklady.

Tato byla dále rozšířena přístavbou prováděnou od roku 1974 opět brigádnicky v akci "Z" členy Českého mysliveckého svazu. V červnu - měsíci myslivosti byla dne 2. června 1978 slavnostně budova předána do užívání. V areálu byla také zbudována umělá nora sloužící pro výcvik a zkoušky z norování norníků.

Cesta ke střelnici odbočující ze silnice naproti lesovně u sochy sv. Jana Nepomuckého z roku 1801 dostala asfaltový povrch.

Broková střelnice slouží myslivcům pro cvičnou střelbu včetně střelby závodní. Jsou zde pořádány různé střelecké závody i profesionálních vrcholných střelců a též přebory družstev mysliveckých sdružení.

Kynologové zde v letech 1966 a 1987 pořádali mezinárodní soutěže v norování. Roku 1969, 1981 a 1983 zde probíhaly Memoriály profesora Jaroslava Svobody na jeho počest, jako Mezinárodní soutěž hrubosrstých ohařů se zadáním titulu CACIT a Všestranný klubový vítěz.

Profesor třebíčského gymnázia p. Jaroslav Svoboda (1883-1966) byl od založení ČMMJ od roku 1923 prvním zodpovědným šéfredaktorem časopisu Stráž myslivosti až do roku 1948. Kulturní budova OMS ČMMJ s velkým a malým sálem, pokoji k ubytování hostů, pohostinstvím slouží nejen pro akce Okresního mysliveckého spolku v Třebíči, ale i široké veřejnosti ke společenským akcím, různým setkáním, večírkům, svatbám, školením atd. - viz internetový odkaz http://www.penzionbazantnice.cz. Každý červen je zde pořádán Okresní sněm OMS Třebíč.

Pro blízkost od města, stranou městského ruchu, pobyt v přírodě s možností grilování a použití velkého parkoviště je areál střelnice s kulturní budou hodně vyhledáván.

Kulturně-propagační komise OMS Třebíč