Více informací a plakáty jednotlivých akcí naleznete níže

V letošním roce si ČMMJ připomíná 100 let od svého vzniku. Celý rok se ponese ve znamení oslav, které budou probíhat napříč celou republikou. Již od ledna vychází série článků o přírodě a myslivosti v Horáckých novinách a tyto články zveřejňujeme i na našem webu a Facebooku. Myslivecká rada OMS Třebíč dále rozhodla, že si stoleté jubileum připomeneme zejména při tradičním Mysliveckém víkendu.

Připravili jsme tak vedle tradičních akcí (chovatelská přehlídka trofejí, Zlatá srnčí trofej, Okresní přebor ve střelbě, jarní svod psů a Svatohubertská mše) také dopolední program pro děti základních škol v pátek 5. května a v neděli dětský den s mnoha atrakcemi a naučnou stezkou a odborné přednášky pro myslivce.

Součástí přehlídky bude také výstava ke stoletému výročí, výstava fotografií člena klubu fotografů ČMMJ pana Antonína Havláta, prezentace mysliveckých kroužků Třebíčska, promítání historických fotografií z činnosti myslivců a také činnosti OMS Třebíč, projekce starých mysliveckých filmů atd.

Slavnostní zahájení hlavního dne oslav proběhne v neděli v 9 hod. Při této příležitosti budou předány pamětní medaile ČMMJ osobám, které se v řadách členů ČMMJ podíleli na rozvoji organizace.

Zveme tedy všechny myslivce, přijďte s námi oslavit 100 let naší největší myslivecké organizace.

Přehled přednášek v rámci mysliveckého semináře:

13:00 hod – Mgr. Vladimír Bádr Ph.D.: Určování věku černé zvěře
14:00 – Pavel Kumžák: Vábení zvěře
15:00 – Mgr. Josef Drmota: Použití větřidel pro lov černé zvěře
16:00 – Martin Kříž: Odchov bažantů pomocí adoptivních matek

Jednotlivé plakáty akcí mysliveckého víkendu (oslav 100 let ČMMJ) s bližšími informacemi: