Adepti se učili zacházet se zbraní

zveřejněno v strelectvi

V sobotu 19. srpna na střelnici na Bažantnici proběhl druhý výcvik adeptů ve střelbě