Toulky za zvěří Třebíčska

Výtvarnou soutěž vyhlašuje každý rok Okresní myslivecký spolek Třebíč pro děti mateřských a základních škol. V letošním roce se sešlo skoro 400 nádherných obrázků z 25 školských zařízení okresu. V rámci chovatelských přehlídek v Náměšti nad Oslavou a Moravských Budějovicích … Zobrazit více…

Myslivecký víkend – 3.-6.5.2024 – Bažantnice

Ve dnech 3. – 6. května uspořádal OMS Třebíč tradiční myslivecký víkend. Jeho základem byla chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Třebíč v hospodářském roce 2023 instalovaná v budově Bažantnice. Doplněna byla fotografiemi Milana Slavingera s portréty loveckých psů, … Zobrazit více…

Přehlídka trofejí – Moravské Budějovice – 19.-22.4.2024

XVII. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku Ve dnech 19. až 22. dubna tohoto roku se uskutečnila v zámeckých konírnách již XVII. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku, jejíž realizací byl pověřen Okresní myslivecký spolek Třebíč ve spolupráci s Odborem životního prostředí … Zobrazit více…

Jarní svod – Bažantnice – 6.5.2024

V neděli 5.5.2024 se konal v sídle OMS Třebíč jarní svod psů. Jarní svod by se dal považovat za jakýsi úvod do hodnocení exteriéru psa. Na psa nejsou kladeny takové nároky, jako na výstavě a nikdo neočekává ideální předvedení na výstavním vodítku … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – 4.5.2024-Bažantnice

Okresní kolo bylo připraveno v rámci tradičního mysliveckého víkendu na sobotu 4. května na Bažantnici. Zúčastnil se jej rekordní počet 64 dětí převážně ze sedmi mysliveckých kroužků, které ve spolupráci s OMSem fungují na Třebíčsku. Věříme, že s tím, jak … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Jemnice – 27.4.2024

OMS Třebíč – Podzimní zkoušky 27. 4. 2024 v Mysliveckém spolku Vrbova bažantnice Jemnice Pořádání Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen se tradičně ujalo Myslivecké sdružení Vrbova bažantnice Jemnice. Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve Lhoticích. Ředitel zkoušek, pan Antonín … Zobrazit více…

Myslivecké slavnosti Vysočiny – Roštejn – 27.4.2024

Probíhaly celý den poslední dubnovou sobotu. Akci společně pořádali Myslivost s,r.o., OMSy Kraje Vysočina a správa hradu. Pro děti bylo připraveno 15 stanovišť myslivecké pedagogiky a na pódiu se střídaly ukázky mysliveckého troubení, vábení zvěře, statické ukázky dravců a loveckých … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 20.4.2024

Předpověď počasí na sobotu 20.4.2024 nebyla vůbec přívětivá slibovala proměnlivé srážky a teplotu do 5 °C. Zemědělské družstvo Slavice poskytlo výborné zázemí pro vůdce, koronu, rozhodčí a příznivce lovecké kynologie. Zahájení akce probíhalo v areálu Zemědělského družstva Slavice, kde byl dostatečný … Zobrazit více…

Přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou, 13.-16.4.2024

Ve dnech 13. až 16. dubna uspořádal MěÚ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a Lesy České republiky, s. p. chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené ve správním obvodu ORP Náměšť nad Oslavou v hospodářském roce 2023. Přehlídku … Zobrazit více…

Zahájení kurzu pro myslivecké hospodáře

Ve čtvrtek 11. dubna byl za zvuku loveckých fanfár v loveckém salónku Bažantnice zahájen kurz pro myslivecké hospodáře. Do kurzu nastoupilo 7 zájemců, kteří absolvovali 28 hodin kvalitní teoretické přípravy, přesně jak ukládá pověření MZe a směrnice ČMMJ. Adeptům se věnovali … Zobrazit více…

Rekonstrukce elektroinstalace Bažantnice – II. etapa

Byla provedena další investice do budovy Bažantnice – II. etapa rekonstrukce elektroinstalace. Po rozhodnutí o přidělení příspěvku z Nadace ČEZ byly pro rekonstrukci vybrány prostory v části 1.NP budovy, tj. společenský sál a přilehlé prostory vč. rozvaděče. Práce na rekonstrukci … Zobrazit více…

Myslivecký ples – Bažantnice – 10.2.2024

V sobotu 10. února se uskutečnil myslivecký ples OMSu ve vyzdobeném kulturním zařízení Bažantnice. Úvodní slovo patřilo předsedovi Ing. Františku Kazdovi, který návštěvníky přivítal a popřál jim příjemnou zábavu. Místopředseda OMS Ing. Tomáš Sedláček poté seznámil návštěvníky s výsledky zkoušek z myslivosti, které … Zobrazit více…

Zkoušky z myslivosti – Bažantnice – 8. a 9. února 2024

Uchazečů o složení zkoušky z myslivosti se v kulturním a společenském zařízení OMS Třebíč na Bažantnici sešel v tomto roce rekordní počet. Třicet devět adeptů muselo být rozděleno do dvou skupin, proto se zkoušky konaly 8. a 9. února. Členům zkušebního … Zobrazit více…

Přednáška pro děti-MŠ Sedlec-30.1.2024

V úterý 30. ledna byla připravena přednáška v Mateřské škole v Sedleci u Náměště nad Oslavou. Vyslechlo si ji skoro třicet dětí ve věku 3 až 6 let. Děti se naučily myslivecký pozdrav, hravou formou se seznámily s naší zvěří, pravidly chování … Zobrazit více…

Kurz myslivosti – Bažantnice – 6.1.2024

V sobotu 6. ledna byl zahájen nový kurz myslivosti. Na Bažantnici přijelo 24 adeptů, kteří se do kurzu přihlásili, v očekávání, co vše je v rámci kurzu čeká. Kurz byl zahájen fanfárami v podání trubačů Ing. Miroslava Nováčka a místopředsedy OMS Ing. Tomáše Sedláčka. … Zobrazit více…

Hodnotící schůze komisí – Bažantnice – 23.11.2023

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla na Bažantnici každoroční hodnotící schůze komisí OMS Třebíč. Schůze se účastní nejen členové komisí, ale také osoby, které v daném roce aktivně vypomohly při organizaci významných akcí kynologických, střeleckých, kulturních. První část schůze byla věnována zhodnocení … Zobrazit více…

Přednášky pro děti

Ve čtvrtek 16.11.2023 připravil OMS přednášky pro děti v MŠ Svatoslav a ZŠ a MŠ Kouty. Děti se hravou formou dozvěděly o zvěři, přírodě a činnosti myslivců. Při přednášce si vyslechly lovecké signály hrané na lesnici, hlasy zvěře, prohlédly markanty … Zobrazit více…

Memoriál Josefa Venhody – Studenec, Třebenice – 21.-22.10.2023

Memoriál Josefa Venhody – Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen – 21.-22.10.2023 MS Studenec a MS Třebenice Všestranné zkoušky (VZ) – kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a pro vyhledávání (dovoluje-li to zákon) a … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky honičů – Slavice – 14.10.2023

Barvářské zkoušky honičů 14.10.2023-MS Slavice Barvářské zkoušky honičů (BZH) kvalifikují psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé.  V jedné skupině může být nejvýše 6 psů. Psi musí na zkouškách prokázat přiměřenou … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Bažantnice – 7.10.2023

Zkoušky norování 7.10.2023-MS Bažantnice Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a to bez kontaktu s liškou. Sbor rozhodčích přitom posuzuje vlohy norníků. Zkouška slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů a nutná ke splnění minimálních nároků ve … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Bažantnice – 7.10.2023

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen 7.10.2023 MS Bažantnice Podzimní sobotní ráno přivítalo 16 účastníků startujících na zkouškách vloh. Zahájení akce probíhalo v sídle OMS Třebíč na Bažantnici, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce a dva senáty … Zobrazit více…

O pohár OMS Třebíč – Studenec – 19.-20.8.2023

Pohár OMS Třebíč – podzimní zkoušky a zkoušky vodní práce pro ohaře a ostatní plemena 19. – 20.8.2023 Podzimní zkoušky a zkoušky vodní práce kvalifikují psy jako lovecky upotřebitelného pro dohledání a přinášení drobné zvěře. Pořádání Poháru OMS Třebíč se ujal MS … Zobrazit více…

Lesní zkoušky – Rapotice – 22.7.2023

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen 22. 7. 2023 v MS Rapotice Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře (mimo plemen jezevčíků a teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání (dovoluje-li to zákon) … Zobrazit více…

Lesní zkoušky – Slavice – 18.6.2023

Lesní zkoušky ostatních plemen 18. 6. 2023 v MS Slavice Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání, k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře. Zahájení akce probíhalo v areálu Zemědělského družstva Slavice, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Rudíkov – 17.6.2023

Barvářské zkoušky 17. 6. 2023 v MS Rudíkov Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 3.6.2023

Zkoušky norování 3. 6. 2023 MS Mohelno První červnová sobota již tradičně patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se konaly zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek pan Miloš Husák přivítal vůdce, sbor … Zobrazit více…

Jarní svod – Bažantnice – 7.5.2023

Jarní svod psů 7.5.2023 Třebíč-Bažantnice Jarní svod psů bývala vždy první společná akce před zahájením „kynologické sezóny“ a výborná socializační zkušenost pro mladé psy. V letošním roce, kdy ČMMJ slaví sté výročí založení se při této příležitosti celý víkend nesl v duchu … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Jemnice – 29.4.2023

OMS Třebíč – Podzimní zkoušky 29. 4. 2023 v Mysliveckém spolku Vrbova bažantnice Jemnice Pořádání Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen se tradičně ujalo Myslivecké sdružení Vrbova bažantnice Jemnice. Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve Lhoticích. Ředitel zkoušek, pan Antonín … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 22.4.2023

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen 22. 4. 2023 ve Slavicích Start kynologické sezóny jsme započali v sobotu 22.4.2023v honitbě Mysliveckého spolku Slavice. Zemědělské družstvo Slavice poskytlo výborné zázemí pro vůdce, koronu, rozhodčí a příznivce lovecké kynologie. Zahájení akce probíhalo v areálu … Zobrazit více…

Myslivecký “koutek” na výstavě zahrádkářů

oblastní výstavu ovoce, zeleniny, chryzantém a bonsají pořádalo ve dnech 13. – 16. 10. 2023 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu s Okresní agrární komorou Třebíč. Součástí výstavy byl i prodej sukulentů a včelařských produktů. Jako každým rokem se účastnily rovněž … Zobrazit více…

Všestranné zkoušky ohařů „O pohár hejtmana Kraje Vysočina“ – 16.-17.9.2023

Ve dnech 16. – 17. září.  proběhl XVII. ročník všestranných zkoušek ohařů „O putovní pohár hejtmana Kraje Vysočina“. Organizaci akce, která se každý rok koná v jiném okrese kraje, se tentokrát zhostil OMS Třebíč. Slavnostní zahájení se uskutečnilo na nádvoří státního … Zobrazit více…

Aktiv mysl. hospodářů – 4.9.2023

Pravidelný podzimní aktiv mysliveckých hospodářů s hojnou účastí proběhl na Bažantnici v pondělí 4.9. Po uvítání a zahájení v podání trubačů a předsedy OMS Františka Kazdy provedl aktivem předseda myslivecké komise Jan Klusáček. Seznámil přítomné s aktuálními informacemi z veterinární oblasti, zejména výskytu AMP, vyšetřováním … Zobrazit více…

OMS Třebíč na národním finále Zlaté srnčí trofeje

Národní finále se uskutečnilo tentokrát v Jizbici pod Blaníkem. Účastní se jej především vítězové okresní kol ZST z celé ČR, ale také další zájemci. Probíhá formou dvoutýdenního soustředění, nejprve kategorie A, jehož se účastnilo 47 dětí a poté kategorie B s 57 dětmi. … Zobrazit více…

Příměstský myslivecký tábor na Bažantnici 10.-14.7.2023

Stejně jako v loňském roce, proběhl i letos na Bažantnici myslivecký příměstský tábor. Ten se uskutečnil ve dnech 10. až 14. července. Celkem se jej zúčastnilo 27 dětí, což vypovídá o jeho loňském úspěchu, jelikož se řady malých myslivců začínají rozšiřovat. … Zobrazit více…

Dětský den na Ohradě-25.6.2023

V neděli 25. června zorganizoval OMS výlet na národní myslivecké slavnosti na lovecký zámek Ohrada. Bylo to při příležitosti pořádání dětského dne, takže osazenstvo plného autobusu tvořili zejména rodiče s dětmi navštěvujícími myslivecké kroužky. Pro návštěvníky bylo zdarma otevřeno muzeum … Zobrazit více…

Přednáška pro děti-14.6.2023

Ve středu 14. června zajistil MěÚ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s OMS program pro děti ze Základní školy Týnská v Třebíči. Ty přijely do Náměště kvůli výletu do Obory Kralice. Po cestě oborou se děti dozvěděly o historii obory, … Zobrazit více…

Jednání okresního sněmu – Bažantnice – 15.6.2023

Pořádání okresního sněmu bylo po několika letech vráceno termínově do června – měsíce myslivosti a ochrany přírody. Účastníci se sjížděli na Bažantnici od půl třetí a po čtvrté hodině mohl být sněm dle pozvánky zahájen. Stalo se tak po fanfárách … Zobrazit více…

Myslivecké kroužky okresu Třebíč

Představujeme myslivecké kroužky působící na okrese Třebíč s podporou našeho OMS. V letošním školním roce je navštěvovalo celkem 78 dětí. Děkujeme vedoucím kroužků i všem, kteří s organizací pomáhají, za jejich neocenitelnou celoroční práci pro děti.   Tomáš Sedláček Místopředseda … Zobrazit více…

Střelby adeptů – Nové Syrovice – 10.6.2023

V sobotu 10. června absolvovala čtyřicítka adeptů kurzu myslivosti střelby z malorážky na střelnici v Nových Syrovicích. Před samotnou střelbou byli adepti proškoleni z bezpečného zacházení se zbraní a použitím kulové zbraně. Adepti splnili další povinnou část kurzu stanovenou pověřením MZe a ČMMJ.   … Zobrazit více…

Přednášky pro děti

Další přednášky v mateřských školách – tentokrát v MŠ Kožichovice a MŠ Kaštánek Třebíč připravil člen OMS Třebíč a MS Klučov pan Miloš Matoušek, který se této činnosti věnuje dlouhodobě. Děti si kromě nových informací o zvěři a přírodě odnesly … Zobrazit více…

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – květen

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – květen

Celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole – Bažantnice – 20.5.2023

Okresní myslivecký spolek Třebíč ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou uspořádal dne 20. května 2023 Celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole v rozsahu 4 x 20 terčů + finále. Přebor se konal na brokové střelnici Okresního mysliveckého spolku Třebíč – … Zobrazit více…

OMS Třebíč oslavil 100 let od vzniku ČSMJ

Oslavy byly naplánovány na tradiční Myslivecký víkend pořádaný OMSem vždy na začátku května. Tentokrát byl víkend obohacen o další mimořádné akce. V pátek 6.5. byl dopoledne připraven program pro žáky základních škol z Třebíče. Cca 150 z nich si tak kromě chovatelské přehlídky … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej, Bažantnice 6.5.2023

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje proběhlo v sobotu 6. května na Bažantnici, kulturním zařízení OMS. Pro 44 účastníků ve třech kategoriích byla připravena soutěž ve znalostech o přírodě a myslivosti. Zúčastnili se především členové mysliveckých kroužků, ale i další zájemci. … Zobrazit více…

Myslivecké slavnosti Vysočiny na hradu Roštejn, 1.5.2023

Mimořádně na svátek 1. května byly pro zájemce připraveny na hradu Roštejn myslivecké slavnosti Vysočiny. Akci spoluorganizovali Myslivost s,r.o., všechny OMSy Kraje Vysočina a správa hradu. Na programu byly ukázky mysliveckého troubení, statické ukázky dravců, loveckých psů, vábení zvěře atd. … Zobrazit více…

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – duben

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – duben

Zkoušky mysliveckých hospodářů, Bažantnice 23.4.2023

Na podzim 2022 zahájil OMS kurz pro myslivecké hospodáře. Do kurzu se přihlásilo devět zájemců, kteří absolvovali počátkem října teoretickou přípravu v délce 20 hodin. Následovala půlroční praxe v honitbách, jak ukládá pověření MZe a směrnice ČMMJ. OMS v rámci této praxe nabídl … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou

Ve dnech 15. až 18. dubna uspořádal MěÚ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a Lesy České republiky, s. p. chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené ve správním obvodu ORP Náměšť nad Oslavou v hospodářském roce 2022. Přehlídku … Zobrazit více…

Výsledky soutěže Toulky za zvěří Třebíčska

Okresní myslivecký spolek v letošním roce opět vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti mateřských a základních škol. Do soutěže zaslalo práce svých dětí několik škol a školek napříč celým okresem a hodnoceno bylo cca 350 obrázků ve třech kategoriích. Obrázky z Náměšťska a … Zobrazit více…

Další školení prohlížitelů zvěřiny – 28.3.2023

V úterý 28. března 2023 zorganizoval OMS Třebíč další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením pro vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby. Školení proběhlo v sále Bažantnice pod vedením lektorů z Veterinární univerzity v Brně. … Zobrazit více…

Rekonstrukce elektroinstalace Bažantnice

Byla provedena další investice do budovy Bažantnice – rekonstrukce elektroinstalace. Po rozhodnutí o přidělení příspěvku z nadace ČEZ byly pro rekonstrukci vybrány prostory ubytovny a sociálního zařízení ve 2. patře vč. rozvaděče, prostory bytu a sociálního zařízení v 1. patře … Zobrazit více…

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – březen

Cyklus článků o přírodě a myslivosti z Horáckých novin pro měsíc březen

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – leden, únor

Ve spolupráci s redakcí Horáckých novin a Mgr. Josefem Drmotou jsme při příležitosti oslav 100 let od vzniku ČMMJ připravili cyklus článků o přírodě a myslivosti. Každý měsíc letošního roku vyjde jeden článek. Předkládáme nyní články vydané v lednu a … Zobrazit více…

Myslivecký ples-Bažantnice 11.2.2023

OMS Třebíč po několikaleté pauze pořádal u příležitosti “přijímání mezi myslivce” 11. února 2023 na Bažantnici Myslivecký ples. Ples se konal na počest čerstvých absolventů – myslivců – ku příležitosti slavnostního předání „Osvědčení o vykonaných zkouškách z myslivosti“ s úmyslem … Zobrazit více…

Zkoušky z myslivosti-Bažantnice, 9. a 10. února 2023

V kulturním zařízení OMS Třebíč se konaly ve čtvrtek 9. 2. 2023 a v pátek 10. 2. 2023  zkoušky z myslivosti. Jelikož se v r. 2022 přihlásilo na kurz 26 zájemců, probíhaly zkoušky ve dvou dnech. Čekající adepti byli sice … Zobrazit více…

Přednášky pro děti

Ve dnech 26. ledna a 1.února připravil OMS Třebíč přednášky v Základní škole v Přibyslavicích a Mateřské škole ve Studenci. Lednovou přednášku v Přibyslavicích absolvovaly všechny děti tamní školy. Hlavními tématy byla zvěř, myslivost, práce myslivců v honitbách a povídání … Zobrazit více…

Nový kurz myslivosti zahájen! Bažantnice 7.1.2023

První lednový víkend znamenal jako každý rok zahájení nového kurzu myslivosti. Celkem se v letošním roce přihlásilo 42 zájemců o přípravu na zkoušky z myslivosti. Teoretickou část absolvuje 28 adeptů na Bažantnici, pro 14 studentů soukromé zemědělské škole v Pozďatíně … Zobrazit více…

Hodnotící schůze komisí OMS Třebíč

listopadu 2022 se sešli v kulturním zařízení Bažantnice předsedové a členové odborných komisí OMS Třebíč, aby se pochlubili bohatou činností svých komisí v roce 2022.   Úvodní znělka trubačů a povstání přítomných myslivců bylo signálem k zahájení schůze. Přivítáním účastníků … Zobrazit více…

Myslivecký koutek ani letos nechyběl na akci Českého zahrádkářského svazu Třebíč

V letošním roce se 34. oblastní výstava  konala ve dnech 21. – 24. října 2022 v Zahrádkářském domě na ulici Švabinského v Třebíči ve spolupráci s Okresní agrární komorou Třebíč. Ve velkém sále byly vystaveny nejlepší ukázky ovoce, zeleniny, chryzantém, bonsají … Zobrazit více…

Zahájení kurzu mysliveckých hospodářů-Bažantnice, 8.10.2022

Dne 8. září byl v 8 hod. v loveckém salónku Bažantnice zahájen kurz pro myslivecké hospodáře. Ten byl OMSem nabídnut mimořádně z důvodu končících nájemních smluv na honitby v březnu příštího roku. Do kurzu nastoupilo 9 zájemců, kteří během soboty a neděle absolvovali 20 … Zobrazit více…

Okresní sněm – Bažantnice 22.9.2022

Na čtvrteční odpoledne 22. září 2022 byl svolán mysliveckou radou OMS Třebíč okresní sněm – nejvyšší orgán pobočného spolku. Sněm zahájili a provázeli fanfárami na lesnice pánové Josef Holas a Miroslav Nováček, což umocnilo slavnostní atmosféru celého jednání. Účastníky sněmu, … Zobrazit více…

Aktiv mysl. hospodářů – 5.9.2022

V pondělí 5. září 2022 se od 16:00 hod konal na Bažantnici tradiční aktiv mysliveckých hospodářů. Níže naleznete prezentaci z aktivu a její doplnění o informace, které zazněly. Doplnění k prezentaci: ad 1. SSM: Metodický pokyn – redukce početních stavů spárkaté zvěře 2022 … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – národní finále

Zlatá srnčí trofej – národní finále V průběhu července a srpna se v rekreačním středisku Bílá v Beskydech konalo národní finále Zlaté srnčí trofeje. Nejprve proběhlo dvoutýdenní soustředění kategorie A, jehož se účastnilo 37 dětí a poté Bílou obsadilo 60 dětí kategorie B. … Zobrazit více…

Příměstský myslivecký tábor na Bažantnici 11.-15.7.2022

Letos se zástupci OMS Třebíč rozhodli poprvé uspořádat Myslivecký příměstský tábor „Po stopách zvěře“, který proběhl od 11. do 15. července 2022 v areálu kulturního zařízení Bažantnice OMS Třebíč.  Celkem se táboru zúčastnilo 20 dětí od druhé do páté třídy ZŠ. … Zobrazit více…

Myslivecké kroužky okresu Třebíč

Ve školním roce 2021/22 pracovaly na okrese Třebíč celkem 4 myslivecké kroužky. Nejvíce dětí, celkem 30, bylo přihlášeno k Daňčatům v Mohelně. Kroužek se konal jednou za 2 týdny a trval 2 hodiny. Náplň tvořily vycházky do přírody, po okolí … Zobrazit více…

Vyhlášení vítězů soutěže Honitba roku 2021

ČMMJ vyhlásila vítěze v soutěži honitba roku za rok 2021. Více informací o vyhlášení vítězů i prezentaci jednotlivých oceněných najdete na odkazu: https://www.cmmj.cz/honitba-roku/ Předání ocenění proběhlo v rámci konference, na které zazněly mimo představení honiteb také velmi zajímavé tématické přednášky. Celý … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Rudíkov – 18.6.2022

Barvářské zkoušky 18.6.2022 v MS Rudíkov Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě na pobarvené … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 4.6.2022

Zkoušky norování 4. 6. 2022 MS Mohelno První červnová sobota již tradičně patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se konaly Zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek, pan Josef Holas, přivítal vůdce, sbor … Zobrazit více…

Toulky za zvěří Třebíčska

Okresní myslivecký spolek v letošním roce vyhlásil výtvarnou soutěž Toulky za zvěří Třebíčska. Do soutěže zaslalo práce dětí celkem 14 škol z celého okresu Třebíč a hodnoceno bylo cca 300 obrázků ve třech kategoriích. Obrázky z Náměšťska a Moravskobudějovicka byly … Zobrazit více…

Celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole – Bažantnice – 15.5.2022

Okresní myslivecký spolek Třebíč ve spolupráci s Českomoravskou mysliveckou jednotou uspořádal dne 15. května 2022 Celostátní přebor ČMMJ na loveckém kole v rozsahu 4×20 terčů + finále. Přebor se konal na brokové střelnici Okresního mysliveckého spolku Třebíč – Bažantnice. Plně obsazený závod … Zobrazit více…

Aktiv mysl. hospodářů, přednáška – honební společenstva, rejstřík, ESM – 9.5.2022

Myslivecký víkend zakončený v neděli 8. 5. 2022 Svatohubertskou troubenou mší v bazilice sv. Prokopa a jarním svodem loveckých psů na Bažantnici uzavřel v pondělí 9. 5. 2022 aktiv mysliveckých hospodářů. Ten se koná pravidelně nejen proto, aby si hospodáři … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – Bažantnice, 7.5.2022

V sobotu 7. května uspořádal OMS Třebíč na Bažantnici, svém kulturním zařízení, okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěžit přijelo 35 dětí, a to nejen z mysliveckých kroužků okresu Třebíč, ale také další zájemci. Na všechny čekala soutěž ve znalostech o … Zobrazit více…

Zahájení chovatelské přehlídky trofejí – Bažantnice, 6.5.2022

V pátek 6. května se sešli na Bažantnici pozvaní hosté na slavnostní zahájení chovatelské přehlídky trofejí. Přehlídku připravili členové myslivecké komise v čele s jejím předsedou Janem Klusáčkem a na přípravě se podíleli také adepti kurzu myslivosti. Po slavnostních fanfárách, které obstarali Trubači … Zobrazit více…

Jarní svod – Bažantnice – 8.5.2022

Jarní svod psů 8.5.2022 Třebíč-Bažantnice Jarní svod psů bývala vždy první společná akce před zahájením „kynologické sezóny“ a výborná socializační zkušenost pro mladé psy. Myšlenkou, která se zrodila v hlavách kynologů chovatelů a díky, které byly jarní svody zavedeny, spočívala ve … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Jemnice – 30.4.2022

OMS Třebíč – Podzimní zkoušky ohařů 30.4.2022 v Mysliveckém spolku Vrbova bažantnice Jemnice Pořádáním Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen se tradičně ujalo Myslivecké sdružení Vrbova bažantnice Jemnice pod taktovkou skvělého organizátora, kynologa a myslivce v jedné osobě pana Antonína Pokorného. Zahájení … Zobrazit více…

Myslivecké slavnosti Vysočiny na Roštejně

Poslední dubnovou sobotu se uskutečnily na hradu Roštejn myslivecké slavnosti Vysočiny. Akci spoluorganizovali ČMMJ Praha, Myslivost s,r.o., OMSy Kraje Vysočina a správa hradu. Na programu byly ukázky mysliveckého troubení, vábení zvěře, statické ukázky dravců, vábení zvěře atd. Pro děti byla … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou

Po třech letech se sešli myslivci a další zájemci na oblastní chovatelské přehlídce trofejí spárkaté zvěře v Náměšti nad Oslavou. Konala se ve dnech 23. – 26. dubna v obřadní síni státního zámku a byla připravena ve spolupráci s Okresním … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 23.4.2022

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen 23. 4. 2022 ve Slavicích Předpověď počasí na sobotu 23.4.2022 slibovalo proměnlivé srážky a teplotu do 13 °C, na tento typ zkoušek výborné počasí. Zemědělské družstvo Slavice poskytlo výborné zázemí pro vůdce, koronu, rozhodčí … Zobrazit více…

OMS Třebíč vzdělávání zájemců o myslivost nepřerušil

Ani v této složité době OMS Třebíč nepřerušil činnost a organizoval řadu akcí, které bývaly v plánu každý rok. Mezi ně patří i zkoušky adeptů.  Přestože organizace školení a výuka uchazečů nebyla jednoduchá, protože teoretická příprava proběhla distanční formou a … Zobrazit více…

Bažantnice má svou čistírnu odpadních vod!

Významnou investiční akcí, kterou se podařilo v roce 2021 realizovat, bylo pořízení čistírny odpadních vod. Jímka umístěná pod pergolou vedle Bažantice začala vykazovat známky netěsnosti, navíc její vyvážení stálo desetitisíce korun ročně. Proto se myslivecká rada rozhodovala, jakým způsobem v souladu s … Zobrazit více…

Kurz myslivosti zahájen

V sobotu 8. ledna byl zahájen nový ročník kurzu uchazečů o první lovecký lístek organizovaný OMS Třebíč, na který se přihlásilo 26 zájemců. Velmi potěšující je skutečnost, že 5 adeptů prošlo některým z mysliveckých kroužků okresu. Snad se nám začíná … Zobrazit více…

Všestranné zkoušky (MJV) – Studenec – 23.-24.10.2021

Memoriál Josefa Venhody – Všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen – 23.-24.10.2021 MS Studenec Všestranné zkoušky (VZ) – kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře a pro vyhledávání (dovoluje-li to zákon) a dosled spárkaté zvěře, … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky honičů – Slavice, Výčapy – 16.10.2021

Barvářské zkoušky honičů (BZH) kvalifikují psa k lovu a dosledu spárkaté zvěře se zvláštním zaměřením na náročný lov a dosled zvěře černé.  V jedné skupině může být nejvýše 6 psů. Psi musí na zkouškách prokázat přiměřenou ostrost na zvěř černou, což … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Bažantnice – 9.10.2021

Podzimní sobotní ráno přivítalo 23 účastníků startujících na zkouškách vloh. Zahájení akce probíhalo v sídle OMS Třebíč na Bažantnici, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro vůdce a dva senáty rozhodčích. Trubači, pánové Radovan a Eduard Mitnerovi, zahájili zkoušky … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Bažantnice – 9.10.2021

V roce 2020 prošla umělá nora na Bažantnici rekonstrukcí, které se ujala KK, hnacím motorem a koordinátorem byl člen KK pan Petr Pelech. Proto jsme naplánovali na rok 2021 zkoušky norování. Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Třebelovice – 23.8.2021

Pod hlavičkou ČMMJ a OMS Třebíč se dne 23.8.2021 uskutečnily kombinované podzimní zkoušky. Poskytnutním terénů i mysliveckou chatu zajistili členové MS Třebelovice. Příležitost složit PZ a získat před nadcházející honební sezonou loveckou upotřebitelnost mohli tedy jak ohaři, tak ostatní plemena. … Zobrazit více…

Spolupráce myslivců a zahrádkářů opět navázána

Každým rokem OMS Třebíč prostřednictvím KPK /Kulturně-propagační komise/ instaloval “myslivecký koutek” na oblastní výstavě Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč. Výjimkou byl díky vládním opatřením loňský rok. Letošní už 33. oblastní výstava se konala ve dnech 15. – 18. října … Zobrazit více…

Zkoušky mysliveckých hospodářů

OMS v letošním roce připravil kurz pro myslivecké hospodáře, do kterého se přihlásilo 15 zájemců. Kurz byl zahájen teoretickou přípravou v rozsahu 20 hodin, která proběhla ještě v době coronavirové ve dnech 10. a 11. dubna. Přednášky proběhly distanční formou. Následovala půlroční praxe … Zobrazit více…

Střelecké závody – Memoriál Vladimíra Homolky 2021

V sobotu 3.10.2021 se na brokové střelnici OMS Třebíč Bažantnice uskutečnil Memoriál Vladimíra Homolky, pojatý jako brokový trojboj (automatický trap, lovecký skeet, lovecký parkur). Závodu se zúčastnilo 17 střelců. Vítězem se stal pan Foral Aleš s celkovým součtem 68 zásahů ze 75. … Zobrazit více…

Myslivecký víkend – 2021 ano, i když netradiční

Tradice mysliveckých víkendů pořádaných OMS Třebíč se pomalu, ale jistě zase vrací. V pátek 3. září 2021 byla v Kulturním zařízení Bažantnice zahájena Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře za myslivecký rok 2020. Stejně jako minulý rok proběhla z důvodu pandemie … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – národní finále

V průběhu července zorganizovala ČMMJ pro kategorie A i B národní finále Zlaté srnčí trofeje. Ta proběhla opět formou dvoutýdenního soustředění, tentokrát v Bílých Karpatech pod Lopeníkem. Protože kapacita obou soustředění nebyla naplněna, mohli vítěze okresních kol doplnit další zájemci a také … Zobrazit více…

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje

Poslední červnovou sobotu se uskutečnilo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej okresu Třebíč. Připraveno bylo tradičně v kulturním zařízení Bažantnice a jeho okolí. Klání se podruhé uskutečnilo v netradičním termínu při dodržení hygienických podmínek. Letošní rok byl výrazně poznamenán nečinností většiny … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 5.6.2021

Zkoušky norování 5. 6. 2021 MS Mohelno Každoročně se v Mysliveckém spolku Mohelno konají Zkoušky norování nováčků. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek, pan Josef Holas, přivítal vůdce, … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 29.5.2021

Zkoušky vloh 29.5.2021 MS Slavice Zkoušky vloh, původně naplánované na konec dubna, jsme z důvodu vládních opatření přesunuli na konec května, kdy ještě vyhovovaly krytiny pro daný typ zkoušky. Slunečné a větrné sobotní ráno přivítalo první skupinu ostatních plemen s … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Jemnice – 22.5.2021

Podzimní zkoušky 22.5.2021 MS Vrbova bažantnice Jemnice OMS Třebíč pomyslně odstartoval kynologickou sezónu v sobotu 22. 5 .2021 Podzimními zkouškami ohařů v Jemnici. Po uvolnění vládních nařízení to byla první společná akce kynologů a příznivců lovecké kynologie na okrese Třebíč. … Zobrazit více…

Kroužek mysliveckých trubačů  (KMT) – 1. schůzka

V pondělí 7. 6. 2021 se zájemci konečně dočkali. Coronavirová opatření byla postupně uvolňována, a když už  podmínky k setkání byly splněny, sezvali organizátoři přihlášené budoucí trubače do Třebíče. 1. schůzka probíhala v kulturním zařízením OMS na Bažantnici, vzadu za … Zobrazit více…

Aktiv mysliveckých hospodářů, seminář o příspěvcích na mysl. hospodaření

Vzhledem k nemožnosti uspořádat aktiv tradičním způsobem na Bažantnici se v pondělí 10. května od 18:00 hod. konal aktiv distančně – online formou. Předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček přivítal přítomné a předal aktuální informace o dění na OMS, informace Krajské veterinární … Zobrazit více…

Kurz mysliveckých hospodářů zahájen

OMS Třebíč díky zvýšenému zájmu rozhodl o uspořádání kurzu pro myslivecké hospodáře v roce 2021. Za účasti 15 frekventantů byl zahájen v sobotu 10. dubna. Bezprostředně proběhly i první dva bloky přednášek, na který bylo navázáno přednáškami v den následující. … Zobrazit více…

Noví myslivci pro práci v honitbách

Za velmi nestandardních podmínek byl v pátek 19. února na Bažantnici zakončen kurz z myslivosti. Stejně jako celý kurz, který začal v loňském roce v lednu, byly zkoušky výrazně ovlivněny současnou epidemiologickou situací. Přesto dokázal OMS zkoušky řádně připravit a zorganizovat nejen v souladu s právními … Zobrazit více…

Kurz myslivosti zahájen!

Okresní myslivecký spolek Třebíč zahajuje již tradičně kurzy z myslivosti v jednom z prvních lednových víkendů tak, aby uchazeči mohli být po následující roční praxi připuštěni k vlastní zkoušce v únoru následujícího kalendářního roku. Kurz 2021/2022 byl do posledních okamžiků chystán v nejistotě, co vládní opatření … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Nové Syrovice – 3.10.2020

Každoročně se v Mysliveckém spolku Bučina Nové Syrovice konají Zkoušky norování nováčků. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Akce probíhala v areálu střelnice a umělé nory pořádajícího MS. Starosta obce Nové Syrovice, pan Oldřich Svoboda, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Třebelovice – 5.9.2020

Podzimní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného pro vyhledávání, dohledávání a přinášení drobné zvěře. Zkouší se zde přirozený způsob lovu na drobnou zvěř. Zahájení akce probíhalo na myslivecké chtě Mysliveckého spolku Třebelovice. Ředitel zkoušek a hospodář MS v jedné osobě, pan … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí a aktiv mysliveckých hospodářů

O prvním zářijovém víkendu uspořádal OMS chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2019. Slavnostní zahájení za účasti pozvaných hostů proběhlo za zvuku fanfár Trubačů z Bukoviny v pátek 4. září. Přehlídka byla otevřena veřejnosti oba víkendové dny a rozhodně bylo co … Zobrazit více…

Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků

Ve dnech 19. – 23. srpna letošního roku uspořádala ČMMJ ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích již poněkolikáté kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků. Kurz je určen pro osoby, které již s mládeží pracují nebo mají zájem se této … Zobrazit více…

Lesní zkoušky – Hrotovice – 1.8.2020

Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání a přinášení drobné zvěře (mimo plemen jezevčíků a teriérů) hlavně v lesních honitbách a k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře. Na těchto zkouškách prokazuje pes vyšší stupeň výcviku a upotřebitelnosti. Královskou disciplínou … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – národní finále

V první polovině července zorganizovala ČMMJ národní finále Zlaté srnčí trofeje opět formou dvoutýdenního tábora. Letošní jubilejní 50. ročník se uskutečnil v Křivoklátu v jednom termínu pro kategorii A i B a celkem se jej zúčastnilo 58 dětí z celé České republiky. Místa byla … Zobrazit více…

Jarní svod – Bažantnice – 4.7.2020

Jarní svod psů bývala vždy první společná akce před zahájením „kynologické sezóny“ a výborná socializační zkušenost pro mladé psy. Myšlenkou, která se zrodila v hlavách kynologů chovatelů a díky, které byly jarní svody zavedeny, spočívala ve snaze kontrolovat a ověřovat předávané … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Rudíkov – 27.6.2020

Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě na pobarvené stopě, prověří kvalitu práce každého … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 20.6.2020

Zkoušky vloh, původně naplánované na konec dubna, jsme z důvodu vládních opatření přesunuli na druhou polovinu června. Sobotní ráno s proměnlivými srážkami neodradilo k nástupu 36 startujících na zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen. Příjezd účastníků a vlídné přijetí členy Mysliveckého spolku Slavice … Zobrazit více…

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje v Třebíči

V netradičním termínu se v neděli 21. června uskutečnilo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej okresu Třebíč. Klání pro mladé myslivce a přátele přírody bylo OMSem připraveno v kulturním zařízení Bažantnice a jeho okolí. Organizátoři se letos museli vypořádat nejen … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 6. 6. 2020

Každoročně se v Mysliveckém spolku Mohelno konají Zkoušky norování nováčků. Ne jinak tomu bylo i v letošním roce. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Ředitel zkoušek, pan Josef Holas, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a koronu diváků. Poté se ujal slova … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky ohařů – Jemnice – 23. 5. 2020

Výsledková listina OMS Třebíč pomyslně odstartoval kynologickou sezónu v sobotu 23. 5 .2020 Podzimními zkouškami ohařů v Jemnici. Po uvolnění vládních nařízení to byla první společná akce kynologů a příznivců lovecké kynologie na okrese Třebíč. Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve … Zobrazit více…

Rekonstrukce loveckého salonku dokončena

Začátkem měsíce března byla dokončena rekonstrukce loveckého salonku na Bažantnici. Projekt byl realizován z velké části z příspěvku Nadace ČEZ, které patří velké poděkování. V salonku byla provedena nová elektroinstalace, rekonstrukce topení, obložení stěn a stropů, byly zazděny nevyužívané dveře … Zobrazit více…

Přednášky v MŠ a ZŠ okresu

Na přelomu roku a těsně před zavřením školských zařízení zajistil OMS další přednášky o myslivosti, přírodě a činnosti myslivců v několika školkách a školách našeho okresu. Dvě přednášky se uskutečnily v MŠ Třebíčská v Náměšti nad Oslavou, po jedné přednášce … Zobrazit více…

Posezení adeptů s myslivci Třebíčska bylo tentokrát jiné,

přestože se účastníci dobře bavili, tančili, zpívali a měli radost z dárků, které si vylosovali. Zásluhu na dobré zábavě jistě měla hudební skupina Lichband, výborné jídlo připravené členy MS Štěměchy a příjemné posezení v sále Kulturního domu ve Štěměchách. Poděkování … Zobrazit více…

Myslivcem od 7. 2. 2020

Napětí a nervozita adeptů, kteří absolvovali kurz 2019 – 2020 o první lovecký lístek organizovaný OMS ČMMJ Třebíč, je už minulostí.   Zkoušky se konaly v pátek 7. 2. 2020 v kulturním zařízení OMS Třebíč na Bažantnici. Před členy zkušebního … Zobrazit více…

Zahájení kurzu adeptů 2020/2021

Dne 11.ledna 2020 byl slavnostně zahájen další ročník kurzu uchazečů o první lovecký lístek organizovaný OMS ČMMJ Třebíč, na který se přihlásilo 20 zájemců o složení zkoušky z myslivosti v příštím roce. Kurz zahájily fanfáry v podání Ing. T. Sedláčka … Zobrazit více…

Všestranné zkoušky – Memoriál Josefa Venhody – Studenec 2019-10-19 a 20

Ve dnech 19. a 20. října 2019 proběhly ve spolupráci OMS Třebíč a MS Studenec všestranné zkoušky psů – Memoriál Josefa Venhody. Výsledková listina Výsledková listina se známkami

Barvářské zkoušky honičů – Nové Syrovice 2019-10-13

Dně 13. října 2019 proběhly v honitbě MS Nové Syrovice barvářské zkoušky honičů. Výsledková listina

Zkoušky norování – Nové Syrovice 2019-10-12

Dne 12. října 2019 proběhly na umělé noře MS Nové Syrovice zkoušky norování. Výsledková listina

Memoriál Karla Podhajského 2019

Ve dnech 4. až 6. října 2019 proběhl v Jaroměřicích nad Rokytnou 81. ročník Memoriálu Karla Podhajského. Výsledková listina

Podzimní zkoušky – Třebelovice 2019-09-14

Dne 14. září 2019 proběhly v honitbě MS Třebelovice podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Výsledková listina – ohaři Výsledková listina – ostatní plemena

Seminář o úpravách krajiny v honitbě Okarec

V pátek 13. září uspořádal OMS Třebíč ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Okarec-Třesov seminář týkající se krajinných úprav honitbě. Seminář byl zahájen v 16 hodin v kulturním domě v Okarci Ing. Tomášem Sedláčkem, předsedou OMS Třebíč. Ten přivítal téměř tři desítky zájemců o dané téma … Zobrazit více…

Aktiv mysliveckých hospodářů

Aktiv mysliveckých hospodářů se konal 9. 9. 2019 v kulturním zařízení OMS Třebíč na Bažantnici. Za účasti 60 přítomných mysliveckých hospodářů zahájil aktiv v 16:00 předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček. Přivítal přítomné, především hosty – MVDr. Ivu Hnízdilovou, Ing. Jaroslava Kotrbu … Zobrazit více…

Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen – Budišov 2019-09-07

Dne 7. září 2019 proběhly v hitbě MS Budišov lesní zkoušky loveckých psů. Výsledková listina ohaři Výsledková listina ostatní plemena

Zkoušky z vodní práce – Hrotovice 2019-08-31

Dne 31. srpna v honitbě MS Hrotovice proběhly zkoušky z vodní práce. Výsledková listina

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plen – Šebkovice 2019-08-24

Dne 24. srpna 2019 proběhly v honitbě MS Šebkovice podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Výsledková listina ohaři Výsledková listina ostatní plemena Byli výborní …! Všichni – psi, jejich vůdci, ale především organizátoři, členové MS Šebkovice a samozřejmě rozhodčí. Podzimní … Zobrazit více…

Členové OMS Třebíč obdrželi vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ I. stupně

Ve dnech 22. – 23. června letošního roku se konaly na loveckém zámečku Ohrada Národní myslivecké slavnosti. Jedná se o každoroční pravidelnou oslavu a prezentaci myslivosti, přičemž součásti programu bývá mj. slavnostní předání vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“. V letošním roce … Zobrazit více…

Práce s mládeží

Skončil další školní rok a je na místě seznámit, jak v něm OMS působil na poli práce s mládeží. V září proběhla na Bažantnici schůzka osob ochotných pracovat s dětmi. Snahou je trvale těmto osobám co nejvíce při náročné činnosti pomáhat. Ať již zajištěním … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Jindřichov 2019-06-29

Dne 29. června 2019 proběhly v honitbě Jindřichov barvářské zkoušky loveckých psů. Výsledková listina

Zkoušky norování – Mohelno 2019-06-08

Dne 8. června 2019 proběhly na umělé noře MS Mohelno zkoušky norování. Výsledková listina

Myslivecké mládí na Dalešické přehradě

Poslední květnový čtvrtek se mladí myslivci spolu se svými rodiči sešli na lodní zastávce v Kramolíně, nedaleko hráze Dalešické přehrady. Právě pro ně byla připravena akce, kterou se OMSu podařilo domluvit s paní senátorkou Hanou Žákovou. Její nabídku na plavbu lodí Horácko … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky a zkoušky vloh dne 11. a 18. 05. 2019

Dne 11. 05. 2019 proběhly v honitbě Vrbova Bažantnice podzimní zkoušky psů. Výsledková listina PZ – OH Výsledková listina PZ – OP Dále dne 18. 05. 2019 proběhly zkoušky vloh loveckých psů v honitbě Slavice. Výsledková listina ZV – OH … Zobrazit více…

Svatohubertskou mší vyvrcholil Myslivecký víkend v Třebíči – 2019

V letošním roce opět během prvního květnového víkendu 3. – 5. května 2019 pořádal Okresní myslivecký spolek Třebíč /OMS/ akce spojené s myslivostí pod tradičním názvem Myslivecký víkend.  Akce, při kterých myslivci Třebíčska chtěli ukázat veřejnosti část své bohaté a záslužné činnosti. … Zobrazit více…

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje

V sobotu 4. května uspořádal OMS Třebíč na Bažantnici, svém kulturním zařízení, okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěžit přijelo 44 dětí, a to nejen z pěti mysliveckých kroužků okresu Třebíč, ale také další zájemci včetně hostů z jiných okresů. Na všechny čekala … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí za hospodářský rok 2018

Vážení myslivci. Předkládáme Vám pro informaci nebo využití Katalog ChPT za hospodářská rok 2018.

Přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou

Předposlední dubnový víkend se myslivci nejen z Náměšťska ale i širšího okolí vyrazili podívat na chovatelskou přehlídku trofejí, která byla opět připravena v obřadní síni st. zámku v Náměšti nad Oslavou. Přehlídku připravil MěÚ v Náměšti ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a Lesy … Zobrazit více…

Mé toulky za zvěří

Okresní myslivecký spolek v letošním roce vyhlásil okresní kolo výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří. Do soutěže se přihlásilo celkem 15 škol z celého okresu Třebíč a hodnoceno bylo 194 obrázků ve třech kategoriích. Obrázky z Náměšťska a Moravskobudějovicka byly vystaveny na tamních … Zobrazit více…

Přednášky o myslivosti pro děti z mateřských a základních škol

OMS Třebíč pokračuje v přednáškové činnosti na mateřských a základních školách okresu Třebíč na základě požadavků jednotlivých škol. Ve druhé polovině měsíce února zabezpečil po jedné přednášce v MŠ Předín a MŠ Římov a dvě přednášky v ZŠ Předín člen KPK a MS … Zobrazit více…

Tradiční posezení adeptů – myslivců se svými kolegy

Třebíč – Bažantnice 16. února 2019 Vysvědčení o složení zkoušky z myslivosti bylo adeptům slavnostně předáno v sobotu 16. února na slavnostním posezení adeptů s myslivci v kulturním zařízení OMS Třebíč Bažantnice. Na tuto oslavu svého úspěchu se „novopečení“ myslivci těšili jen několik hodin. … Zobrazit více…

Myslivci na Třebíčsku posíleni o nové kolegy

Dokonce o dvacet jedna nových myslivců, kteří ve dnech 14. a 15. února 2019 složili Zkoušku z myslivosti. Kurz pro adepty pořádal OMS Třebíč. Roční povinnou praxi uchazeči o myslivecký lístek vykonávali v mysliveckých spolcích v okolí svého bydliště. Kromě toho měli za … Zobrazit více…

OMS zajistil přednášky o myslivosti na ZŠ Horka-Domky

Dvě hodinové přednášky byly připraveny pro děti navštěvující přírodovědný kroužek a školní družinu. Uskutečnily se ve středu 30. ledna v prostorách školní družiny ZŠ Horka-Domky. Žáci byli na začátku přednáškyy uvítáni mysliveckým signálem „Vítání“ hraným na lesnici a pozdravem „Myslivosti zdar“. … Zobrazit více…

Slavnostní jednání MR OMS Třebíč – 2018-12-06

Dne 6.12.2018 se sešla ke svému letošnímu 10. jednání myslivecká rada OMS. Je již dlouholetou tradicí, že na poslední schůzi v roce jsou zváni představitelé samosprávy a státní správy okresu Třebíč a partneři spolku. Nejinak tomu bylo i tentokrát a tak … Zobrazit více…

Hodnotící schůze komisí OMS Třebíč – 2018

Dne 24. listopadu 2018 proběhla na Bažantnici tradiční společná hodnotící schůze odborných komisí Okresního mysliveckého spolku v Třebíči. Jednání řídil předseda OMS Ing. Tomáš Sedáček. V programu vystoupili předsedové jednotlivých komisí se svými zprávami. Stručně v nich zhodnotili uplynulý kalendářní rok a shrnuli … Zobrazit více…

Myslivecký seminář – Třebíč 2018

V pátek 26. října uspořádal OMS Třebíč ve spolupráci s ČMMJ Praha a Státní veterinární správou v kulturním zařízení Bažantnice myslivecký seminář. Zahájení semináře, který byl určen široké myslivecké veřejnosti, se ujali Daniel Švrčula, člen kulturně propagační komise ČMMJ Praha a Ing. Tomáš … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Nové Syrovice 2018-10-27

Dne 27. října 2018 proběhly na umělé noře MS Nové Syrovice zkoušky. norování. Výsledková listina

…a byla svatba…myslivecká

Mají se rádi a mají stejný zájem – přírodu. Nejprve se proto oba přihlásili do kurzu o první lovecký lístek, který pořádal OMS Třebíč. Jako adepti dělají mysliveckou praxi v MS Hrotovice a zúčastňují se mysliveckých akcí během roku, aby získali … Zobrazit více…

Všestranné zkoušky – Memoriál Josefa Venhody – Studenec 2018-10-20 a 21

Ve dnech 20. – 21. 10. 2018 proběhl 23. ročník MJV v honitbě MS Studenec. Tato soutěž se koná jako vzpomínka na J. Venhodu, význačného kynologa Třebíčska a žáka prof. J. Svobody a R. Knolla, který rovněž byl kynologem z našeho … Zobrazit více…

Přednáška v MŠ Třebenice 2018-10-18

Není snad kouzelnější pohled než na rozzářené dětské oči. Od vánočního rozbalování dárků nás sice ještě dělí dva měsíce, navíc hojně naplněné společnými lovy a jinými mysliveckými aktivitami, ale radost ze šikovných dětí můžeme zažívat kdykoli během roku. Stačí, když … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky honičů – Nové Syrovice 2018-10-13

Dne 13. října 2018 proběhly v honitbě MS Nové syrovice barvářské zkoušky honičů. Výsledková listina

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen – Menhartice 06. 10. 2018

Výsledková listina ohaři Výsledkoválistina ostatní plemena

Úspěch na Memoriálu Karla Podhajského – 2018

Ve dnech 29. – 30. 9. 2018 se uskutečnil 80. ročník Memoriálu Karla Podhajského v Litomyšli. Z třebíčských kynologů se na něj nominoval pan Antonín Pokorný z Jemnice. Se svým německým krátkosrstým ohařem Bredem z Višňové dokončil Memoriál na devátém místě. O obtížnosti soutěže … Zobrazit více…

Pracovní setkání – práce s mládeží – 2018-09-25 Bažantnice

Dědictví je nutno předávat z generace na generaci Česká myslivost se stala součástí kulturního dědictví České republiky. Je proto nejen nutné, ale přímo je naší povinností předávat toto dědictví i v dalších desetiletích z generace na generaci. Práce s mládeží, tj. dlouhodobé a soustavné … Zobrazit více…

Střelecké závody – Memoriál Vladimíra Homolky 2018

Dne 23. 09. 2018 na střelnici Bažantnice proběhly střelecké závody – Memoriál Vladimíra Homolky. Výsledková listina  

Tradiční Svatohubertská mše svatá v Přibyslavicích – 2018-09-16

Letos již počtvrté se v neděli 16.září 2018  v Přibyslavicích sešli věřící, myslivci a přátelé přírody na Svatohubertské mši svaté. V zaplněném kostele se nesl zpěv Želetavského sboru za doprovodu trubačů z Lukova. Během obřadu místní farář p. Jacek Kruczek … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky v Hrotovicích _ 2018-09-02

Dne 2. září 2018 proběhly v honitbě MS Hrotovice barvářské zkoušky loveckých psů. Výsledková listina  

Lesní zkoušky loveckých psů v Hostákově _ 2018-09-01

Dne 1. září 2018 proběhly v honitbě Honebního společenstva Hostákov lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Výsledková listina LZ ohařů Výsledková listina LZ ostatních plemen

Myslivecký výlet a pytlácká noc v Třesově

Začátkem srpna uspořádal Myslivecký spolek Okarec-Třesov již tradiční akci nazvanou Myslivecký výlet a pytlácká noc. Místní myslivci tuto akci připravují nejen pro děti, ale i pro dospělé. Hlavním posláním je propagace myslivosti, ukázka mysliveckých tradic a představení myslivců jako hospodářů … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky ohařů a ostaních plemen – Klučov 2018-08-18

Dne 18. srpna 2018 proběhly v honitbě MS Klučov podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Výsledková listina PZ ohařů Výsledhová listina PZ ostatních plemen

Práce s mládeží v uplynulém školním roce 2017-2018

Máme za sebou další školní rok, proto bychom vás rádi ve stručnosti informovali, jak jsme se snažili pracovat s mládeží na poli mysliveckého vzdělávání. Kulturně – propagační komise připravila v říjnu prezentaci myslivosti na výstavě zahrádkářů, kde se členové KPK věnovali dětem. … Zobrazit více…

Myslivecký kotlík pro sousedy a přátele myslivosti 2018-07-21

V Popůvkách nad Jihlavou se 21. července 2018 uskutečnila akce Myslivecký kotlík pro sousedy a přátele myslivosti Čtvrtou prázdninovou sobotu se opět za vesničkou Popůvky nad Jihlavou proběhly děti kouzelnou mysliveckou stezkou, na které potkávaly zvěř doslova na každém kroku. U ztrouchnivělého … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky ostatních plemen se zadáváním titulů CACT pro jezevčíky _ 2018-07-01

Dne 1. července 2018 proběhly v honitbě MS Jindřichov barvářské zkoušky ostatních plemen se zadáváním titulů CACT pro jezevčíky. Výsledková listina

Lesní zkoušky ostatních plemen se zadáváním titulů CACT pro jezevčíky _ 2018-06-30

Dne 30. června 2018 proběhly v honitbě MS Čáslavice lesní zkoušky ostatních plemen se zadáváním titulů CACT pro jezevčíky. Výsledková listina

Zkoušky z norování – Mohelno 2018-06-09

Dne 9. června 2018 proběhly na umělé noře MS Mohelno ZKOUŠKY Z NOROVÁNÍ. Výsledková listina

Okresní kolo soutěže ZST – 2018

Zlatá srnčí trofej Třebíč V sobotu 5. května se na Bažantnici, kulturním zařízení Okresního mysliveckého spolku Třebíč, konalo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěž se uskutečnila v rámci mysliveckého víkendu v Třebíči. Soutěže se zúčastnilo 40 dětí, které přijely soutěžit ve svých … Zobrazit více…

Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen – Třebelovice 2018-05-19

Myslivecký  spolek Třebelovice – tentokrát pořadatel zkoušek vloh ohařů a ostatních plemen Myslivecký spolek /MS/ Třebelovice se řadí na okrese Třebíč k nejaktivnějším spolkům. Dne 19. května 2018 přádali členové zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen. Tentokrát. Protože spolek organizuje dlouhodobě /pravidelně jednou … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí za hospodářský rok 2017

Vážení myslivci, předkládáme Vám Katalog ChPT 2018

Celostátní přebor ČMMJ 4 x 20 a finále na loveckém kole 2018-05-13

Dne 13. května 2018 proběhl na střelnici OMS Třebíč – Bažantnice celostátní přebor ČMMJ 4 x 20 a finále na loveckcém kole. Výsledková listina

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen – Vrbova bažantnice-Jemnice 2018-05-12

Dne 12. května 2018 proběhly ve Vrbově bažantnici-Jemnice podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Zkoušky byly po organizační stránce velmi dobře připraveny za což patří velký dík panu Antonínu Pokornému a všem jeho kolegům. Výsledková listina PZ ohařů Výsledková listina … Zobrazit více…

Myslivecký víkend OMS Třebíč se stává tradicí

Opravdu. Akce, které probíhají první víkend v měsíci květnu, letos od pátku 4. 5. 2018 do neděle 6. 5. 2018, se dostávají do povědomí nejen myslivcům na Třebíčsku, jejich přátel, ale i širší veřejnosti. Těm, kterým není lhostejná příroda, volně žijící … Zobrazit více…

Slavnostní posezení myslivců 2018

Slavnostní přijímání mezi myslivce   v Třebíči Starý myslivecký zvyk „přijímání mezi myslivce“ byl před třemi lety uskutečněn ku příležitosti přátelského posezení myslivců a jejich příznivců s adepty, kteří předcházející den úspěšně vykonali zkoušky z myslivosti. Členové Kulturně-propagační komise OMS Třebíč /KPK/  ceremoniál zařadili … Zobrazit více…

Zkoušky z myslivosti 2018

Třebíčsko je bohatší o šestnáct nových myslivců Šestnáct adeptů –  uchazečů o složení  zkoušky z myslivosti  přijelo 16. února 2018 do kulturního zařízení OMS Třebíč, aby uskutečnili své přání – složit zkoušky z myslivosti a stát se  MYSLIVCEM. A všem se přání … Zobrazit více…

Předseda OMS Třebíč hovořil na stanici Radiožurnál o myslivosti a činnosti myslivců

Okresní myslivecký spolek Třebíč, význam myslivosti pro společnost, i práci myslivců, měl možnost prezentovat ve vysílání Českého rozhlasu, stanice Radiožurnál, v úterý 13.února 2018 předseda OMS Ing. Tomáš Sedláček. O tom, jak se tohoto úkolu zhostil, se mohou zájemci přesvědčit … Zobrazit více…

Nové pomůcky pro práci s mládeží

Pomůcky pro práci s dětmi Vážení členové OMS Třebíč, dovolujeme si oznámit, že OMS zakoupil další pomůcky pro práci s dětmi. Dají se bezplatně zapůjčit na jednorázové akce (dětské dny, myslivecké výlety, přednášky v mateřských a základních školách apod.) nebo třeba do … Zobrazit více…

Předběžné zkoušky barvářů

Zpráva Předběžné zkoušky barvářů v honitbě Ostrůvek Seznamte se s barváři – článek

O pohár starosty obce Nové Syrovice

Zpráva ZV Nové Syrovice – ohaři a ostatní plemena Zpráva BZ Nové Syrovice Zpráva ZN Nové Syrovice O pohár starosty obce Nové Syrovice

Prezentace myslivosti na Výstavě zahrádkářů Třebíč v roce 2017

Děti jsou vděční návštěvníci i posluchači Pondělí dopoledne je už každým rokem na Výstavě zahrádkářů v Třebíči věnováno dětem z mateřských a základních škol. Rovněž v pondělí 23. 10. 2017 do Domu zahrádkářů přicházely skupinky dětí, aby si prohlédly vystavené ovoce, zeleninu i … Zobrazit více…

Přednáška o myslivosti v ZŠ TGM v Moravských Budějovicích

Netradiční výuka přírodopisu a přírodovědy proběhla v pátek 13. října ve zdejší základní škole. Všichni žáci 4. a 6. tříd se postupně vystřídali v jedné učebně, kde je na začátku hodiny přivítal myslivecký signál „Vítání“, hraný na lesnici, a pozdrav „Myslivosti zdar“. … Zobrazit více…

22. ročník Memoriálu Josefa Venhody

Memoriál Josefa Venhody – článek  Výsledková listina VZ Hostákov – ohaři a ostatní plemena

Podzimní zkoušky v Hrotovicích

Výsledková listina PZ Hrotovice   V sobotu 7. října 2017 se v MS Hrotovice konaly poslední PZ na Třebíčsku v letošním roce. Startovalo 5 ohařů a 6 jedinců ostatních plemen (labrador retriever, jagterier, a 4 němečtí křepeláci). Korektní přístup rozhodčích, … Zobrazit více…

Svatohubertská mše svatá v Přibyslavicích

V neděli 17.9.2017 se v Přibyslavicích v kostele Narození Panny Marie konala již 3. Svatohubertská mše. Ze zaplněného  kostela dýchala slavnostní atmosféra, vonělo jehličí  a  podle výzdoby bylo vidět, že dnes je mše zasvěcena Svatému Hubertovi, myslivosti a přírodě. Místní … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen v Šebkovicích

Zpráva PZ Šebkovice – výsledková listina   Další zdařilá kynologická akce … Velké poděkování patří členům mysliveckého spolku Šebkovice za vzornou přípravu podzimních zkoušek. Krásné zázemí, vhodný výběr terénu a vstřícný přístup pořadatelů, to vše se pozitivně odrazilo na atmosféře, … Zobrazit více…

Ukončení prázdnin s myslivci v Čáslavicích

Myslivci v Čáslavicích se také věnují dětem. Podíleli se na uspořádání akce, která byla rozloučením s letními prázdninami. Děti se nejen dostatečně vydováděly, ale také se mohly různé věci naučit – rozeznávat stopy zvěře, přírodniny, zacházení se vzduchovkou … Malé … Zobrazit více…

Konec prázdnin s Hubertem 2017

Konec prázdnin s Hubertem – článek

Adepti se učili zacházet se zbraní

V sobotu 19. srpna na střelnici na Bažantnici proběhl druhý výcvik adeptů ve střelbě

Národní kolo Zlaté srnčí trofeje

ZST – Václav Chlanda Výsledková listina kategorie A

Myslivecký výlet Okarec

Myslivecký výlet 2017 Okarec

„Podzimní zkoušky – Zkoušky z vodní práce – Dětská soutěž – Litohoř“

Víkend v Litohoři – článek Psí víkend – článek předsedy MS Zpráva PZ Litohoř 2017 – ostatní plemena

Myslivecký kroužek „Okarečtí orli“

Myslivecký kroužek Okarečtí orli ve školním roce 2016

V sobotu 15. 7. 2017 uspořádali členové MS Bučina střeleckou soutěž v kulové střelbě z malorážek.

Střelecká soutěž o pohár předsedy MS Bučina v K4M a KLSM 2017 – výsledková listina  

„Myslivecký výlet“ ve Studenci

Dne 5. července 2017 studenečtí myslivci uspořádali již 14. ročník akce, kterou nazvali „Myslivecký výlet“, akce, která velkou měrou slouží k propagaci myslivosti. V krásném prostředí u myslivecké chaty připravili myslivecké specialitky – zvěřinový guláš, výpečky z divočáka s knedlíkem … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky v Třebelovicích

PZ Třebelovice PŘEHLED VÝSLEDKŮ NA PZ OHAŘŮ A OSTATNÍCH PLEMEN

Norování Mohelno 3. června 2017

Výsledková listina ZN Mohelno

Jak se mi líbilo na Zlaté srnčí trofeji

Zúčastnil jsem se Zlaté srnčí trofeje v Třebíči. Věděl jsem, že to nebude lehké a měl jsem trošku obavy. V 9. 30 hodin to začalo, uvítání  s Babylonskými trubači se mi líbilo – troubili vítání a také zpívali. Pak nám pan rozhodčí říkal … Zobrazit více…

Mé toulky za zvěří

Naše děti jsou aktivní a úspěšné … sedmiletá žákyně 2. třídy Základní školy v Dolních Vilémovicích Vendulka Mácová se zúčastnila soutěže „Mé toulky za zvěří“ pořádané ČMMJ v oboru literárním. Složila básničku, kterou nazvala „Myslivec a zvířátka“. Naše překvapení a … Zobrazit více…

Zkoušky vloh v MS Zahrádka Ocmanice

Zpráva ZV Ocmanice Josef Machát Zpráva ZV Ocmanice Oldřich Blecha

Děti na Globe games se seznámily s myslivostí

Děti na Globe games se seznámily s myslivostí GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. Program GLOBE v České republice … Zobrazit více…

Nominační soutěž na Memoriál Richarda Knolla

Na memoriálu Richarda Knolla nás bude reprezentovat Antonín Pokorný a německý krátkosrstý ohař Bred z

Okresní kolo soutěže „Zlatá srnčí trofej“ – 2017

V sobotu 6. května se na třebíčské Bažantnici, kulturním zařízení Okresního mysliveckého spolku Třebíč, konalo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěž se uskutečnila v rámci mysliveckého víkendu v Třebíči. Za zvuku lesnic a borlic Babylonských trubačů bylo na slavnostním nástupu připraveno 26 … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí za hospodářský rok 2016 Třebíč-Bažantnice

Vážení přátelé myslivci, předkládáme Vám Katalog chovatelské přehlídky trofejí oblastí Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč za hospodářský rok 2016. Ke stažení: Katalog ChPT 2017  

Troubená svatohubertská mše v bazilice sv. Prokopa v Třebíči – 2017

Poklekněte, myslivci, na kolena … … se rozléhalo v neděli po osmé hodině ranní bazilikou sv. Prokopa v Třebíči. Říká se, že čas utíká jako voda. Nesouhlasím. Čas je rychlejší. Takže opět po roce se sešli myslivci ze širokého okolí Třebíče, aby … Zobrazit více…

Okresní přebor OMS Třebíč ve střelbě – 2017

Za krásného slunečného počasí uspořádali členové střelecké komise 6.5.2017 okresní přebor ve střelbě brokové pro tříčlenná družstva nebo jednotlivce z mysliveckých sdružení a spolků.Poslední léta je o tuto soutěž ze strany členů  mysliveckých sdružení velice malý zájem.Někdy mě napadá otázka . … Zobrazit více…

Jarní svod loveckých psů

Jarní svod loveckých psů na Bažantnici   Uložit Uložit

Rozhodčí pro ohaře se sešli na školení

Rozhodčí pro ohaře se sešli na školení ČMMJ uspořádala školení rozhodčích pro posuzování výkonu ohařů. Pro rozhodčí z našeho okresu se školení konalo 19. února 2017 v Brankovicích, kde jsme se sešli v hojném počtu společně s rozhodčími z Brna, Znojma, Břeclavi, Hodonína, Jihlavy, Žďáru … Zobrazit více…

Zkoušky z myslivosti a následné přátelské posezení myslivců a jejich přátel

Po loňském úspěšném posezení myslivců a jejich přátel v kulturním zařízení OMS Třebíč Bažantnice neusnuli pořadatelé – členové Kulturně-propagační komise OMS Třebíč /KPK/ na vavřínech. Chvála účastníků je těšila, ale také zavazovala. Jak tentokrát nezklamat kolegy myslivce a jejich příznivce? A … Zobrazit více…

Zkoušky honičů v honitbě Ostrůvek 14. a 15. 1. 2017

O víkendu 14. a 15. ledna 2015 proběhly v honitbě Ostrůvek zkoušky honičů. Ke stažení: Výsledková listina

Kynologové na konci roku 2016

Kynologové se 29. prosince sešli na své poslední schůzi v roce 2016, která byla spojena s honem v honitbě Ostrůvek. Krásné zimní a slunečné počasí po celý den provázelo všechny účastníky honu, kteří ulovili 8 zajíců a 60 bažantů. Zároveň kynologové využili příležitosti … Zobrazit více…

Hodnotící schůze komisí 2016

Myslivecká rada OMS Třebíč svolala 25. 11. 2016 do svého kulturního zařízení členy všech komisí na hodnotící schůzi roku 2016. Díky uzavření mostu přes řeku a složitější objížďce kolem města v době dopravní špičky se začátek schůze o několik minut posunul. … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky pro ohaře i ostatní plemena a barvářské zkoušky honičů Nové Syrovice – 2016-11-06

Ke stažení: Výsledková listina PZ ohařů a ostatních plemen Výsledková listina BZH Zadané tituly

Kynologická soutěž „O pohár starosty Nových Syrovic“ 2016

Ve dnech 29. a 30. 10. 2016 proběhla v Nových Syrovicích kynologická soutěž O pohár starosty Nových Syrovic. Ke stažení: Výsledková listina BZ Výsledková listina zk. norování Výsledková listina ZV

Prezentace práce myslivců okresu Třebíč na výstavě zahrádkářů v roce 2016

Dvě akce z přírody v Třebíči Nerada slyším časté povzdechnutí „ten čas tak letí…“. Vlastně tato slova přímo nenávidím. Připadá mi, že mi to „ten čas“ dělá schválně, „letí čím dál rychleji“! Před rokem se členové Kulturně-propagační komise Okresního mysliveckého spolku Třebíč … Zobrazit více…

Memoriál Josefa Venhody 2016

Ke stažení: Výsledková listina VZ ohařů Výsledková listina VZ ostatních plemen  

Memoriál Vladimíra Homolky 2016

V neděli 9.10. 2016 se konal v Třebíči Bažantnici 16.ročník memoriálu Vladimíra Homolky.Za vcelku na tuto roční dobu příznivého počasí přijelo soutěžit 42 závodníků. V kategorii seniorů se na 1. místě umístil Michal Bělik s nastřelem 90 terčů za sta možných, na 2.místě Můčka … Zobrazit více…

LZ v Budišově – 2016-09-25

V neděli dne 25. září 2016 proběhly v MS Budišov LZ psů. Ke stažení: Výsledková listina

PZ Hrotovice – 2016-09-10

Den 10. září 2016 proběhly v Hrotovicích podzimní zkoušky psů. Soubory ke stažení: Výsledková listina  

Myslivci Dolních Vilémovic pořádali, jako každoročně, „Konec prázdnin s Hubertem“

Myslivci dětem, aneb „Konec prázdnin s Hubertem“ Je to již deset roků, co vznikla krásná myšlenka uspořádat pro děti akci na rozloučení s prázdninami. Vilémovští myslivci přemýšleli a jednali. Ve spolupráci s obcí Dolní Vilémovice dětem místním i těm z širokého okolí každoročně připraví … Zobrazit více…

BZ Rudíkov – 2016-08-27

Ke stažení: Výsledková listina  

Soutěž psů „O pohár předsedy OMS Třebíč“ – 13. a 14. 08. 2016 Litohoř

Víkend 13. a 14. srpna byl očekávaný a pilně připravovaný mnoha kynology nejen z našeho okresu, ale i ze širokého okolí. Byly naplánované podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen a zkoušky z vodní práce. Společně byly tyto dvoje zkoušky vyhlášené jako soutěž … Zobrazit více…

Jihomoravský pohár

Klub chovatelů krátkosrstých ohařů se sídlem v Brně pořádal ve dnech 30. až 31. července 2016 Jihomoravský pohár – soutěž pro ohaře složená z lesních zkoušek a zkoušek z vodní práce. Soutěž se uskutečnila v honitbách MS Neslovice a MS Mohelno. … Zobrazit více…

Okresní sněm OMS Třebíč 2016

Na Okresním sněmu OMS Třebíč se nejen hodnotilo Zasedání Okresního sněmu OMS Třebíč se konalo 16. června 2016 v odpoledních hodinách. Po slavnostní znělce troubené členy souboru Babylonských trubačů zahájil sněm místopředseda OMS Ing. Tomáš Sedláček, který sněm dále řídil. Delegáty … Zobrazit více…

Víkend se psy v honitbě Ostrůvek 25. a 26. 6. 2016

Víkend se psy v honitbě Ostrůvek Používání lovecky upotřebitelných psů je nedílnou součástí myslivosti. Správnému myslivci není třeba tuto zásadu dokazovat, neboť se říká, že myslivec bez psa je jen poloviční myslivec. Je třeba dbát na to, aby současná úroveň lovecké … Zobrazit více…

Myslivecký víkend – Třebíč Bažantnice 5. až 8. 5. 2016

Na Myslivecký víkend se v Třebíči nezapomnělo Myslivci, jejich příznivci a přátelé přírody nezapomněli, že první víkend v květnu je v Třebíči „rezervovaný“ myslivcům. Letos se Myslivecký víkend pořádal 6. 5. – 8. 5. 2016 opět na Bažantnici, kulturním zařízení OMS Třebíč. Myslivecký … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno 4. 6. 2016

Dne 4. června 2016 proběhly v Mohelně zkoušky v norování. Ke stažení: výsledková listina  

PZ Třebelovice 21. 5. 2016

Podzimní zkoušky v Třebelovicích V sobotu 21. května se v honitbě mysliveckého spolku Třebelovice konaly podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen. Název „podzimní zkoušky“ nám trošku napovídá, že se konají na podzim. Ovšem zvolený termín v květnu se ukázal jako vhodný, vůdci o zkoušky … Zobrazit více…

ZV psů ve Slavicích 14. a 15. 5. 2016

  Dne 14. 15. května 2016 proběhly pod patronátem MS Slavice ZV psů. Ke stažení: výsledková listina  

Okresní přebor družstev v brokové střelbě 2016

V neděli 15.5. 2016 se v Třebíči Bažantnici za pěkného slunečného ale velmi větrného počasí uskutečnil okresní přebor družstev mysliveckých sdružení ve střelbě brokové. Soutěžili tříčlenná družstva ve dvou disciplínách . 10 terčů na střelišti trapu a 10 terčů na loveckém kole.Po … Zobrazit více…

Jarní svod psů 2016

V neděli 8. května 2016 se za krásného slunečného počasí v Třebíči na Bažantnici konal jarní svod loveckých psů. Členové kynologické komise připravili dva přehlídkové kruhy – pro ohaře a ostatní plemena. Ohaře posuzoval MUDr. František Nahodil a ostatní plemena paní Věra … Zobrazit více…

Okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej – 2016

V sobotu 7. května se na třebíčské Bažantnici, kulturním zařízení Okresního mysliveckého spolku Třebíč, konalo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěž se uskutečnila v rámci mysliveckého víkendu v Třebíči a OMS Třebíč ji uspořádal po více než dvaceti letech. Ráno bylo připraveno … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí za hospodářský rok 2015 Třebíč-Bažantnice

Vážení přátelé myslivci, předkládáme Vám Katalog chovatelské přehlídky trofejí oblastí Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč za hospodářský rok 2015. Ke stažení: Katalog ChPT 2016

Chovatelská přehlídka trofejí oblasti Náměšť nad Oslavou 2016

Chovatelská přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou Tentokrát výjimečně v budově fary v centru města se uskutečnil 11. ročník oblastní chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře v Náměšti nad Oslavou. Konal se ve dnech 23. až 26. dubna letošního roku. Hlavním pořadatelem byl tradičně Městský … Zobrazit více…

Připomínky ČMMJ k návrhům novely „Zákona o myslivosti“ 2016-04-05

Vážení přátelé myslivci. Na níže uvedených odkazech předkládáme, pro vaši informaci, dokument stažený ze serveru cmmj.cz týkající se problematiky „Připomínkování jednotlivých návrhů změn zákona o myslivosti“ a další související materiály. Dokument Navrhované změny zákona o myslivosti Zákon o myslivosti s navrhovanými … Zobrazit více…

Střelecké závody M4K na střelnici MS Bučina v Nových Syrovicích

Dne 9. dubna 2016 proběhly střelecké závody M4K na střelnici v Nových Syrovicích. Předkládáme: VÝSLEDKOVÁ LISTINA

Nabídka střelnice MS Bučina Nové Syrovice v roce 2016

Vážení přátelé lovecké střelby. Předkládáme Vám nabídku a ceník služeb, které nabízí střelnice MS Bučina Nové Syrovice v roce 2016. Nabídka Ceník služeb Správce střelnice: Ing. Miloslav Pecivál +420 602 576 020

Schůze kynologické komise a rozhodčích okresu Třebíč

Dne 1. 4. 2016 se v krásném prostředí myslivecké chaty v Třebelovicích uskutečnila první letošní schůze kynologické komise. Po zahájení, které provedl předseda komise pan Zdenek Veleba, proběhlo školení rozhodčích z výkonu loveckých psů okresu Třebíč. Všichni přítomní byli seznámeni … Zobrazit více…

Jaký bude rok 2016 v Třebíčské kynologii?

Kynologická komise nezahálí a připravila pro rok 2016 přes 20 akcí. Do plánu činnosti jsme zařadili akce, které jsou tradiční a nezbytné, neboť lovečtí psi zde získávají loveckou upotřebitelnost nezbytnou pro loveckou praxi. Několik nových aktivit má kynologii na třebíčském … Zobrazit více…

OMS Třebíč nezahálí

V následujícím týdnu po Reprezentačním mysliveckém plese se konaly opět v kulturním zařízení OMS zkoušky adeptů. V pátek 19. 2. 2016  ve 12:00 se zde sešli adepti, aby složili první mysliveckou zkoušku. Členům zkušebního senátu chtěli dokázat, že se po celý rok k této … Zobrazit více…

Myslivci, jejich příznivci a přátelé přírody se bavili

na třebíčské Bažantnici, kulturním zařízení OMS Třebíč. V sobotu 13. 2. t. r. se konal tradiční Reprezentační myslivecké ples OMS Třebíč. Přestože v kraji Vysočina právě končily jarní prázdniny, obavy z malé účasti se nenaplnily. Naopak. Místa v sále se zcela zaplnila. Několik minut … Zobrazit více…

Kynologické ohlédnutí za rokem 2015

Rok 2015 byl na okrese Třebíč pro kynology velmi aktivní. Uspořádané akce lze hodnotit jako úspěšné, dobře zorganizované a kynologickou veřejností vyhledávané. Do budoucna si přejeme, aby i nadále kynologie na třebíčském okrese pokračovala v dobrých započatých tradicích a získávala další … Zobrazit více…

Propagace myslivosti na Oblastní výstavě zahrádkářů Třebíč

Každým rokem na podzim pořádá územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč oblastní výstavu toho nejlepšího, co zahrádkáři vypěstovali na svých pozemcích. A nikdy zde nechybí myslivci. Ve dnech 16. až 19. října 2015 připravili pro návštěvníky také „svůj koutek z přírody“. … Zobrazit více…

Úspěšné barvářské zkoušky honičů v Nových Syrovicích

Byl překrásný sluneční den, 8.listopadu 2015. Do myslivny v Nových Syrovicích na okrese Třebíč se od brzkých ranních hodin sjížděli myslivci se svými čtyřnohými pomocníky, loveckými psy. Důvodem pro tento sjezd myslivců se psy, nebyl tentokrát hon ani naháňka, ale … Zobrazit více…