Lesní zkoušky ostatních plemen – Slavice – 16.6.2024

zveřejněno v kynologie

Lesní zkoušky kvalifikují psa jako lovecky upotřebitelného k vyhledávání, dohledání, k vyhledávání a dosledu spárkaté zvěře. Zahájení akce probíhalo v areálu Zemědělského družstva Slavice, kde byl dostatečný prostor pro parkování a zázemí pro všechny zúčastněné. Trubač, pan Vlastimil Oubrychta, zahájil zkoušky … Zobrazit více…

Barvářské zkoušky – Rudíkov – 15.6.2024

zveřejněno v kynologie

Slunečné a teplé sobotní ráno 15. června přivítalo dvanáct vůdců se svými svěřenci v krásném lesním prostředí nedaleko Hájenky u Hroznatína, kde má Myslivecký spolek Rudíkov mysliveckou chatu. Od brzkého rána, kdy byli všichni účastníci zkoušek ještě na cestě, členové … Zobrazit více…

Zkoušky norování – Mohelno – 8.6.2024

zveřejněno v kynologie

Druhá červnová sobota patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se tak jako každý rok konaly zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Po uvítací znělce Trubačů z Bažantnice ředitel zkoušek pan Miloš Husák přivítal vůdce, sbor … Zobrazit více…

Dotace na rozvoj spolkové činnosti OMS Třebíč

zveřejněno v Nezařazené

Děkujeme za poskytnutí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny Oslavka. Byla podpořena spolková činnost OMS pro organizaci akcí kynologických, střeleckých, společenských a akcí pro děti a širokou veřejnost. Podařilo se nám díky ní posílit aktivity získáním … Zobrazit více…

Přehlídka trofejí – Moravské Budějovice – 19.-22.4.2024

zveřejněno v myslivost

XVII. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku Ve dnech 19. až 22. dubna tohoto roku se uskutečnila v zámeckých konírnách již XVII. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku, jejíž realizací byl pověřen Okresní myslivecký spolek Třebíč ve spolupráci s Odborem životního prostředí … Zobrazit více…

Jarní svod – Bažantnice – 6.5.2024

zveřejněno v kynologie

V neděli 5.5.2024 se konal v sídle OMS Třebíč jarní svod psů. Jarní svod by se dal považovat za jakýsi úvod do hodnocení exteriéru psa. Na psa nejsou kladeny takové nároky, jako na výstavě a nikdo neočekává ideální předvedení na výstavním vodítku … Zobrazit více…

Podzimní zkoušky – Jemnice – 27.4.2024

zveřejněno v kynologie

OMS Třebíč – Podzimní zkoušky 27. 4. 2024 v Mysliveckém spolku Vrbova bažantnice Jemnice Pořádání Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen se tradičně ujalo Myslivecké sdružení Vrbova bažantnice Jemnice. Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve Lhoticích. Ředitel zkoušek, pan Antonín … Zobrazit více…

Zkoušky vloh – Slavice – 20.4.2024

zveřejněno v kynologie

Předpověď počasí na sobotu 20.4.2024 nebyla vůbec přívětivá slibovala proměnlivé srážky a teplotu do 5 °C. Zemědělské družstvo Slavice poskytlo výborné zázemí pro vůdce, koronu, rozhodčí a příznivce lovecké kynologie. Zahájení akce probíhalo v areálu Zemědělského družstva Slavice, kde byl dostatečný … Zobrazit více…

Zahájení kurzu pro myslivecké hospodáře

zveřejněno v kultura

Ve čtvrtek 11. dubna byl za zvuku loveckých fanfár v loveckém salónku Bažantnice zahájen kurz pro myslivecké hospodáře. Do kurzu nastoupilo 7 zájemců, kteří absolvovali 28 hodin kvalitní teoretické přípravy, přesně jak ukládá pověření MZe a směrnice ČMMJ. Adeptům se věnovali … Zobrazit více…

Rekonstrukce elektroinstalace Bažantnice – II. etapa

zveřejněno v Nezařazené

Byla provedena další investice do budovy Bažantnice – II. etapa rekonstrukce elektroinstalace. Po rozhodnutí o přidělení příspěvku z Nadace ČEZ byly pro rekonstrukci vybrány prostory v části 1.NP budovy, tj. společenský sál a přilehlé prostory vč. rozvaděče. Práce na rekonstrukci … Zobrazit více…

1 2 3 4 7