Barvářské zkoušky – Rudíkov – 15.6.2024

zveřejněno v kynologie

Slunečné a teplé sobotní ráno 15. června přivítalo dvanáct vůdců se svými svěřenci v krásném lesním prostředí nedaleko Hájenky u Hroznatína, kde má Myslivecký spolek Rudíkov mysliveckou chatu. Od brzkého rána, kdy byli všichni účastníci zkoušek ještě na cestě, členové MS připravovali pohoštění a zázemí. Zahájení a všechny práce probíhaly v okolí myslivecké chaty.

Trubači z Bažantnice zahájili barvářské zkoušky troubením. Pan Petr Dobrovolný, ředitel zkoušek, pak přivítal vůdce, sbor rozhodčích a velmi početnou koronu diváků. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí pan Jan Škoda, který také přivítal všechny účastníky a přestavil své kolegy: Davida Zeiberta, Adama Machaly, Jaroslava Bednáře a Luďka Skácela.

Ale nyní již ke zkouškám samotným. Vybrané lesní lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Na zkoušky se dostavilo 12 přihlášených psů, dokončilo 10 psů, 6 psů v I. ceně, 2 psi ve II. ceně a 2 psi ve III. ceně, dva psi neobstáli.

V rámci vyhodnocení si všichni vůdci pro své svěřence odnesli malou pozornost. První tři úspěšní obdrželi pamětní plaketu, kterou věnovala obec Rudíkov, tu vůdcům předal předseda MS Rudíkov pan Petr Dobrovolný. Věcné dary pro účastníky také poskytl rozhodčí pan Luděk Skácel, děkujeme.

Dovolte mi poděkovat Mysliveckému spolku Rudíkov za skvělou přípravu těchto zkoušek, výbornou kuchyni, všichni jsme si tento den krásně užili a budeme se těšit na další setkání

Mgr. Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč