Barvářské zkoušky – Rudíkov – 18.6.2022

zveřejněno v kynologie

Barvářské zkoušky 18.6.2022 v MS Rudíkov

Barvářskými zkouškami získává pes loveckou upotřebitelnost pro honitby s odstřelem spárkaté zvěře. Náročnost barvářských zkoušek je úměrně přizpůsobena lovecké praxi, když zejména pobarvená stopa je stará víc než 12 hod. Úspěšná práce, především právě na pobarvené stopě, prověří kvalitu práce každého jedince a vloh plemene a současně kvalifikují loveckého psa jako lovecky upotřebitelného pro dosled spárkaté zvěře.

Slunečné a teplé sobotní ráno přivítalo deset vůdců, z dvanácti přihlášených psů, se svými svěřenci v krásném lesním prostředí nedaleko Hájenky u Hroznatína, kde má Myslivecký spolek Rudíkov mysliveckou chatu. Od brzkého rána, kdy byli všichni účastníci zkoušek ještě na cestě, členové MS připravovali pohoštění a zázemí. Zahájení a všechny práce probíhaly v okolí myslivecké chaty.

Paní Marie Nováková, barvářské zkoušky zahájila troubením a po celou dobu zkoušek doprovázela troubením vůdce při hodnocení. Pan Petr Dobrovolný, ředitel zkoušek, pak přivítal vůdce, sbor rozhodčích a velmi početnou koronu diváků, popřál účastníkům zkoušek zkouškové štěstí, sboru rozhodčích pohodové posuzování a koroně diváků popřál pěknou podívanou. Poté přivítal všechny účastníky Vrchní rozhodčí pan Petr Pelech přestavila své kolegy Josefa Macháta, Evu Illovou, Miloše Nováčka a Jiřího Macka.

Vybrané lesní lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Je až s obdivem, že se zkoušky mohly konat v jedné lesní lokalitě a nemuselo se nikde daleko přejíždět. Na zkoušky se dostavilo deset z dvanácti přihlášených psů a všichni zkoušku dokončili, devět v I. ceně a jeden pes ve II. ceně, což svědčí o výborné úrovni vůdců a jejich čtyřnohých parťáků.

Vítězem se stal s 112 body pes IS Charon z Jirouškova dvora vedený Petrem Smutným, na druhém místě se se 100 body umístil pes NK Hubert z Ilfova dvora vedený Jiřím Hořínkem a třetí místo s 88 body patřilo feně jezevčíka Chyra z Harty vedená Janem Škodem.

V rámci vyhodnocení si všichni vůdci pro své svěřence odnesli malou pozornost od našeho sponzora (krmivo Calibra). První tři úspěšní obdrželi pamětní plakety, které věnovala obec Rudíkov a vůdcům je osobně předal starosta obce pan Zdeněk Souček.

Dovolte mi poděkovat Mysliveckému spolku Rudíkov za skvělou přípravu těchto zkoušek, přátelskou atmosféru a výbornou kuchyni, všichni jsme si tento den krásně užili a budeme se těšit na další setkání.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč