Bažantnice má svou čistírnu odpadních vod!

zveřejněno v Nezařazené

Významnou investiční akcí, kterou se podařilo v roce 2021 realizovat, bylo pořízení čistírny odpadních vod. Jímka umístěná pod pergolou vedle Bažantice začala vykazovat známky netěsnosti, navíc její vyvážení stálo desetitisíce korun ročně. Proto se myslivecká rada rozhodovala, jakým způsobem v souladu s legislativou a zároveň levně likvidovat odpadní vody z Bažantnice. Na stole byla varianta opravy jímky, budování jímky nové, ale nakonec bylo rozhodnuto o pořízení ČOV.

Podali jsme žádost o příspěvek z Nadace ČEZ a po rozhodnutí o jeho přidělení jsme se pustili na jaře loňského roku do příprav. Bylo objednáno zpracování projektové dokumentace a následně začalo vyřizování stavebního povolení, které OMS obdržel v polovině září.

Mezitím členové myslivecké a dozorčí rady sháněli další sponzory, partnery a také dodavatele jednotlivých prací. Proběhlo výběrové řízení na dodání toho nejdůležitějšího – celé technologie ČOV. Vybrána byla společnost Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s.r.o.

Vlastní stavební práce byly započaty na přelomu října a listopadu a začátkem prosince bylo hotovo. V rámci stavby byla pořízena zdržovací nádrž před ČOV, ČOV a zasakovací jezírko, kam je vypouštěna vyčištěná voda. Byla opravena část odpadního potrubí uvnitř i vně Bažantnice.

Velké poděkování patří sponzorům a dodavatelům jednotlivých prací, popř. výrobků, kterými byli zejména Nadace ČEZ, Město Třebíč, ITMS plast, s.r.o., Vodní zdroje Ekomonitor, a další, kteří se podíleli na vybudování ČOV a zajištění finančních prostředků. Děkujeme!

ČOV je již v provozu a po Novém roce bylo započato s opravou části odpadního potrubí přímo v Bažantnici spojenou s rekonstrukcí obou sociálních zařízení u loveckého salonku. Koncem února by měly být všechny práce ukončeny.

 

Ing. Tomáš Sedláček

Předseda OMS