Dotace na rozvoj spolkové činnosti OMS Třebíč

zveřejněno v Nezařazené

Děkujeme za poskytnutí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny Oslavka.

Byla podpořena spolková činnost OMS pro organizaci akcí kynologických, střeleckých, společenských a akcí pro děti a širokou veřejnost. Podařilo se nám díky ní posílit aktivity získáním kancelářského vybavení pro přípravu, tisk, výrobu edukačních a dalších materiálů, skládacího stanu s mobilním setem stolů a židlí, moderní edukační pomůcky, výukové a prezentační panely.

Nakoupené vybavení bude využíváno pro běžný chod spolku, např. pro zkoušky psů (10 – 13 akcí ročně), pravidelné schůze (porady pro myslivecké hospodáře, schůzky osob pracujících s mládeží, schůze odborných komisí), střelecké soutěže (včetně instruktážních střeleb pro zájemce o zacházení se střelnou zbraní a výcvik adeptů), pořádání kulturních akcí (ples), zkoušky z myslivosti, zkoušky pro myslivecké hospodáře, činnost mysliveckých kroužků atd.