Toulky za zvěří Třebíčska

Výtvarnou soutěž vyhlašuje každý rok Okresní myslivecký spolek Třebíč pro děti mateřských a základních škol. V letošním roce se sešlo skoro 400 nádherných obrázků z 25 školských zařízení okresu. V rámci chovatelských přehlídek v Náměšti nad Oslavou a Moravských Budějovicích … Zobrazit více…

Myslivecký víkend – 3.-6.5.2024 – Bažantnice

Ve dnech 3. – 6. května uspořádal OMS Třebíč tradiční myslivecký víkend. Jeho základem byla chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Třebíč v hospodářském roce 2023 instalovaná v budově Bažantnice. Doplněna byla fotografiemi Milana Slavingera s portréty loveckých psů, … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – 4.5.2024-Bažantnice

Okresní kolo bylo připraveno v rámci tradičního mysliveckého víkendu na sobotu 4. května na Bažantnici. Zúčastnil se jej rekordní počet 64 dětí převážně ze sedmi mysliveckých kroužků, které ve spolupráci s OMSem fungují na Třebíčsku. Věříme, že s tím, jak … Zobrazit více…

Myslivecké slavnosti Vysočiny – Roštejn – 27.4.2024

Probíhaly celý den poslední dubnovou sobotu. Akci společně pořádali Myslivost s,r.o., OMSy Kraje Vysočina a správa hradu. Pro děti bylo připraveno 15 stanovišť myslivecké pedagogiky a na pódiu se střídaly ukázky mysliveckého troubení, vábení zvěře, statické ukázky dravců a loveckých … Zobrazit více…

Zahájení kurzu pro myslivecké hospodáře

Ve čtvrtek 11. dubna byl za zvuku loveckých fanfár v loveckém salónku Bažantnice zahájen kurz pro myslivecké hospodáře. Do kurzu nastoupilo 7 zájemců, kteří absolvovali 28 hodin kvalitní teoretické přípravy, přesně jak ukládá pověření MZe a směrnice ČMMJ. Adeptům se věnovali … Zobrazit více…

Myslivecký ples – Bažantnice – 10.2.2024

V sobotu 10. února se uskutečnil myslivecký ples OMSu ve vyzdobeném kulturním zařízení Bažantnice. Úvodní slovo patřilo předsedovi Ing. Františku Kazdovi, který návštěvníky přivítal a popřál jim příjemnou zábavu. Místopředseda OMS Ing. Tomáš Sedláček poté seznámil návštěvníky s výsledky zkoušek z myslivosti, které … Zobrazit více…

Zkoušky z myslivosti – Bažantnice – 8. a 9. února 2024

Uchazečů o složení zkoušky z myslivosti se v kulturním a společenském zařízení OMS Třebíč na Bažantnici sešel v tomto roce rekordní počet. Třicet devět adeptů muselo být rozděleno do dvou skupin, proto se zkoušky konaly 8. a 9. února. Členům zkušebního … Zobrazit více…

Přednáška pro děti-MŠ Sedlec-30.1.2024

V úterý 30. ledna byla připravena přednáška v Mateřské škole v Sedleci u Náměště nad Oslavou. Vyslechlo si ji skoro třicet dětí ve věku 3 až 6 let. Děti se naučily myslivecký pozdrav, hravou formou se seznámily s naší zvěří, pravidly chování … Zobrazit více…

Kurz myslivosti – Bažantnice – 6.1.2024

V sobotu 6. ledna byl zahájen nový kurz myslivosti. Na Bažantnici přijelo 24 adeptů, kteří se do kurzu přihlásili, v očekávání, co vše je v rámci kurzu čeká. Kurz byl zahájen fanfárami v podání trubačů Ing. Miroslava Nováčka a místopředsedy OMS Ing. Tomáše Sedláčka. … Zobrazit více…

Přednášky pro děti

Ve čtvrtek 16.11.2023 připravil OMS přednášky pro děti v MŠ Svatoslav a ZŠ a MŠ Kouty. Děti se hravou formou dozvěděly o zvěři, přírodě a činnosti myslivců. Při přednášce si vyslechly lovecké signály hrané na lesnici, hlasy zvěře, prohlédly markanty … Zobrazit více…

Myslivecký “koutek” na výstavě zahrádkářů

oblastní výstavu ovoce, zeleniny, chryzantém a bonsají pořádalo ve dnech 13. – 16. 10. 2023 Územní sdružení Českého zahrádkářského svazu s Okresní agrární komorou Třebíč. Součástí výstavy byl i prodej sukulentů a včelařských produktů. Jako každým rokem se účastnily rovněž … Zobrazit více…

OMS Třebíč na národním finále Zlaté srnčí trofeje

Národní finále se uskutečnilo tentokrát v Jizbici pod Blaníkem. Účastní se jej především vítězové okresní kol ZST z celé ČR, ale také další zájemci. Probíhá formou dvoutýdenního soustředění, nejprve kategorie A, jehož se účastnilo 47 dětí a poté kategorie B s 57 dětmi. … Zobrazit více…

Příměstský myslivecký tábor na Bažantnici 10.-14.7.2023

Stejně jako v loňském roce, proběhl i letos na Bažantnici myslivecký příměstský tábor. Ten se uskutečnil ve dnech 10. až 14. července. Celkem se jej zúčastnilo 27 dětí, což vypovídá o jeho loňském úspěchu, jelikož se řady malých myslivců začínají rozšiřovat. … Zobrazit více…

Dětský den na Ohradě-25.6.2023

V neděli 25. června zorganizoval OMS výlet na národní myslivecké slavnosti na lovecký zámek Ohrada. Bylo to při příležitosti pořádání dětského dne, takže osazenstvo plného autobusu tvořili zejména rodiče s dětmi navštěvujícími myslivecké kroužky. Pro návštěvníky bylo zdarma otevřeno muzeum … Zobrazit více…

Přednáška pro děti-14.6.2023

Ve středu 14. června zajistil MěÚ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s OMS program pro děti ze Základní školy Týnská v Třebíči. Ty přijely do Náměště kvůli výletu do Obory Kralice. Po cestě oborou se děti dozvěděly o historii obory, … Zobrazit více…

Myslivecké kroužky okresu Třebíč

Představujeme myslivecké kroužky působící na okrese Třebíč s podporou našeho OMS. V letošním školním roce je navštěvovalo celkem 78 dětí. Děkujeme vedoucím kroužků i všem, kteří s organizací pomáhají, za jejich neocenitelnou celoroční práci pro děti.   Tomáš Sedláček Místopředseda … Zobrazit více…

Střelby adeptů – Nové Syrovice – 10.6.2023

V sobotu 10. června absolvovala čtyřicítka adeptů kurzu myslivosti střelby z malorážky na střelnici v Nových Syrovicích. Před samotnou střelbou byli adepti proškoleni z bezpečného zacházení se zbraní a použitím kulové zbraně. Adepti splnili další povinnou část kurzu stanovenou pověřením MZe a ČMMJ.   … Zobrazit více…

Přednášky pro děti

Další přednášky v mateřských školách – tentokrát v MŠ Kožichovice a MŠ Kaštánek Třebíč připravil člen OMS Třebíč a MS Klučov pan Miloš Matoušek, který se této činnosti věnuje dlouhodobě. Děti si kromě nových informací o zvěři a přírodě odnesly … Zobrazit více…

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – květen

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – květen

OMS Třebíč oslavil 100 let od vzniku ČSMJ

Oslavy byly naplánovány na tradiční Myslivecký víkend pořádaný OMSem vždy na začátku května. Tentokrát byl víkend obohacen o další mimořádné akce. V pátek 6.5. byl dopoledne připraven program pro žáky základních škol z Třebíče. Cca 150 z nich si tak kromě chovatelské přehlídky … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej, Bažantnice 6.5.2023

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje proběhlo v sobotu 6. května na Bažantnici, kulturním zařízení OMS. Pro 44 účastníků ve třech kategoriích byla připravena soutěž ve znalostech o přírodě a myslivosti. Zúčastnili se především členové mysliveckých kroužků, ale i další zájemci. … Zobrazit více…

Myslivecké slavnosti Vysočiny na hradu Roštejn, 1.5.2023

Mimořádně na svátek 1. května byly pro zájemce připraveny na hradu Roštejn myslivecké slavnosti Vysočiny. Akci spoluorganizovali Myslivost s,r.o., všechny OMSy Kraje Vysočina a správa hradu. Na programu byly ukázky mysliveckého troubení, statické ukázky dravců, loveckých psů, vábení zvěře atd. … Zobrazit více…

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – duben

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – duben

Zkoušky mysliveckých hospodářů, Bažantnice 23.4.2023

Na podzim 2022 zahájil OMS kurz pro myslivecké hospodáře. Do kurzu se přihlásilo devět zájemců, kteří absolvovali počátkem října teoretickou přípravu v délce 20 hodin. Následovala půlroční praxe v honitbách, jak ukládá pověření MZe a směrnice ČMMJ. OMS v rámci této praxe nabídl … Zobrazit více…

Výsledky soutěže Toulky za zvěří Třebíčska

Okresní myslivecký spolek v letošním roce opět vyhlásil výtvarnou soutěž pro děti mateřských a základních škol. Do soutěže zaslalo práce svých dětí několik škol a školek napříč celým okresem a hodnoceno bylo cca 350 obrázků ve třech kategoriích. Obrázky z Náměšťska a … Zobrazit více…

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – březen

Cyklus článků o přírodě a myslivosti z Horáckých novin pro měsíc březen

Cyklus článků o přírodě a myslivosti – leden, únor

Ve spolupráci s redakcí Horáckých novin a Mgr. Josefem Drmotou jsme při příležitosti oslav 100 let od vzniku ČMMJ připravili cyklus článků o přírodě a myslivosti. Každý měsíc letošního roku vyjde jeden článek. Předkládáme nyní články vydané v lednu a … Zobrazit více…

Myslivecký ples-Bažantnice 11.2.2023

OMS Třebíč po několikaleté pauze pořádal u příležitosti “přijímání mezi myslivce” 11. února 2023 na Bažantnici Myslivecký ples. Ples se konal na počest čerstvých absolventů – myslivců – ku příležitosti slavnostního předání „Osvědčení o vykonaných zkouškách z myslivosti“ s úmyslem … Zobrazit více…

Zkoušky z myslivosti-Bažantnice, 9. a 10. února 2023

V kulturním zařízení OMS Třebíč se konaly ve čtvrtek 9. 2. 2023 a v pátek 10. 2. 2023  zkoušky z myslivosti. Jelikož se v r. 2022 přihlásilo na kurz 26 zájemců, probíhaly zkoušky ve dvou dnech. Čekající adepti byli sice … Zobrazit více…

Přednášky pro děti

Ve dnech 26. ledna a 1.února připravil OMS Třebíč přednášky v Základní škole v Přibyslavicích a Mateřské škole ve Studenci. Lednovou přednášku v Přibyslavicích absolvovaly všechny děti tamní školy. Hlavními tématy byla zvěř, myslivost, práce myslivců v honitbách a povídání … Zobrazit více…

Nový kurz myslivosti zahájen! Bažantnice 7.1.2023

První lednový víkend znamenal jako každý rok zahájení nového kurzu myslivosti. Celkem se v letošním roce přihlásilo 42 zájemců o přípravu na zkoušky z myslivosti. Teoretickou část absolvuje 28 adeptů na Bažantnici, pro 14 studentů soukromé zemědělské škole v Pozďatíně … Zobrazit více…

Hodnotící schůze komisí OMS Třebíč

listopadu 2022 se sešli v kulturním zařízení Bažantnice předsedové a členové odborných komisí OMS Třebíč, aby se pochlubili bohatou činností svých komisí v roce 2022.   Úvodní znělka trubačů a povstání přítomných myslivců bylo signálem k zahájení schůze. Přivítáním účastníků … Zobrazit více…

Myslivecký koutek ani letos nechyběl na akci Českého zahrádkářského svazu Třebíč

V letošním roce se 34. oblastní výstava  konala ve dnech 21. – 24. října 2022 v Zahrádkářském domě na ulici Švabinského v Třebíči ve spolupráci s Okresní agrární komorou Třebíč. Ve velkém sále byly vystaveny nejlepší ukázky ovoce, zeleniny, chryzantém, bonsají … Zobrazit více…

Zahájení kurzu mysliveckých hospodářů-Bažantnice, 8.10.2022

Dne 8. září byl v 8 hod. v loveckém salónku Bažantnice zahájen kurz pro myslivecké hospodáře. Ten byl OMSem nabídnut mimořádně z důvodu končících nájemních smluv na honitby v březnu příštího roku. Do kurzu nastoupilo 9 zájemců, kteří během soboty a neděle absolvovali 20 … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – národní finále

Zlatá srnčí trofej – národní finále V průběhu července a srpna se v rekreačním středisku Bílá v Beskydech konalo národní finále Zlaté srnčí trofeje. Nejprve proběhlo dvoutýdenní soustředění kategorie A, jehož se účastnilo 37 dětí a poté Bílou obsadilo 60 dětí kategorie B. … Zobrazit více…

Příměstský myslivecký tábor na Bažantnici 11.-15.7.2022

Letos se zástupci OMS Třebíč rozhodli poprvé uspořádat Myslivecký příměstský tábor „Po stopách zvěře“, který proběhl od 11. do 15. července 2022 v areálu kulturního zařízení Bažantnice OMS Třebíč.  Celkem se táboru zúčastnilo 20 dětí od druhé do páté třídy ZŠ. … Zobrazit více…

Myslivecké kroužky okresu Třebíč

Ve školním roce 2021/22 pracovaly na okrese Třebíč celkem 4 myslivecké kroužky. Nejvíce dětí, celkem 30, bylo přihlášeno k Daňčatům v Mohelně. Kroužek se konal jednou za 2 týdny a trval 2 hodiny. Náplň tvořily vycházky do přírody, po okolí … Zobrazit více…

Toulky za zvěří Třebíčska

Okresní myslivecký spolek v letošním roce vyhlásil výtvarnou soutěž Toulky za zvěří Třebíčska. Do soutěže zaslalo práce dětí celkem 14 škol z celého okresu Třebíč a hodnoceno bylo cca 300 obrázků ve třech kategoriích. Obrázky z Náměšťska a Moravskobudějovicka byly … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – Bažantnice, 7.5.2022

V sobotu 7. května uspořádal OMS Třebíč na Bažantnici, svém kulturním zařízení, okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěžit přijelo 35 dětí, a to nejen z mysliveckých kroužků okresu Třebíč, ale také další zájemci. Na všechny čekala soutěž ve znalostech o … Zobrazit více…

Myslivecké slavnosti Vysočiny na Roštejně

Poslední dubnovou sobotu se uskutečnily na hradu Roštejn myslivecké slavnosti Vysočiny. Akci spoluorganizovali ČMMJ Praha, Myslivost s,r.o., OMSy Kraje Vysočina a správa hradu. Na programu byly ukázky mysliveckého troubení, vábení zvěře, statické ukázky dravců, vábení zvěře atd. Pro děti byla … Zobrazit více…

OMS Třebíč vzdělávání zájemců o myslivost nepřerušil

Ani v této složité době OMS Třebíč nepřerušil činnost a organizoval řadu akcí, které bývaly v plánu každý rok. Mezi ně patří i zkoušky adeptů.  Přestože organizace školení a výuka uchazečů nebyla jednoduchá, protože teoretická příprava proběhla distanční formou a … Zobrazit více…

Kurz myslivosti zahájen

V sobotu 8. ledna byl zahájen nový ročník kurzu uchazečů o první lovecký lístek organizovaný OMS Třebíč, na který se přihlásilo 26 zájemců. Velmi potěšující je skutečnost, že 5 adeptů prošlo některým z mysliveckých kroužků okresu. Snad se nám začíná … Zobrazit více…

Spolupráce myslivců a zahrádkářů opět navázána

Každým rokem OMS Třebíč prostřednictvím KPK /Kulturně-propagační komise/ instaloval “myslivecký koutek” na oblastní výstavě Územního sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč. Výjimkou byl díky vládním opatřením loňský rok. Letošní už 33. oblastní výstava se konala ve dnech 15. – 18. října … Zobrazit více…

Zkoušky mysliveckých hospodářů

OMS v letošním roce připravil kurz pro myslivecké hospodáře, do kterého se přihlásilo 15 zájemců. Kurz byl zahájen teoretickou přípravou v rozsahu 20 hodin, která proběhla ještě v době coronavirové ve dnech 10. a 11. dubna. Přednášky proběhly distanční formou. Následovala půlroční praxe … Zobrazit více…

Myslivecký víkend – 2021 ano, i když netradiční

Tradice mysliveckých víkendů pořádaných OMS Třebíč se pomalu, ale jistě zase vrací. V pátek 3. září 2021 byla v Kulturním zařízení Bažantnice zahájena Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře za myslivecký rok 2020. Stejně jako minulý rok proběhla z důvodu pandemie … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – národní finále

V průběhu července zorganizovala ČMMJ pro kategorie A i B národní finále Zlaté srnčí trofeje. Ta proběhla opět formou dvoutýdenního soustředění, tentokrát v Bílých Karpatech pod Lopeníkem. Protože kapacita obou soustředění nebyla naplněna, mohli vítěze okresních kol doplnit další zájemci a také … Zobrazit více…

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje

Poslední červnovou sobotu se uskutečnilo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej okresu Třebíč. Připraveno bylo tradičně v kulturním zařízení Bažantnice a jeho okolí. Klání se podruhé uskutečnilo v netradičním termínu při dodržení hygienických podmínek. Letošní rok byl výrazně poznamenán nečinností většiny … Zobrazit více…

Kroužek mysliveckých trubačů  (KMT) – 1. schůzka

V pondělí 7. 6. 2021 se zájemci konečně dočkali. Coronavirová opatření byla postupně uvolňována, a když už  podmínky k setkání byly splněny, sezvali organizátoři přihlášené budoucí trubače do Třebíče. 1. schůzka probíhala v kulturním zařízením OMS na Bažantnici, vzadu za … Zobrazit více…

Kurz mysliveckých hospodářů zahájen

OMS Třebíč díky zvýšenému zájmu rozhodl o uspořádání kurzu pro myslivecké hospodáře v roce 2021. Za účasti 15 frekventantů byl zahájen v sobotu 10. dubna. Bezprostředně proběhly i první dva bloky přednášek, na který bylo navázáno přednáškami v den následující. … Zobrazit více…

Noví myslivci pro práci v honitbách

Za velmi nestandardních podmínek byl v pátek 19. února na Bažantnici zakončen kurz z myslivosti. Stejně jako celý kurz, který začal v loňském roce v lednu, byly zkoušky výrazně ovlivněny současnou epidemiologickou situací. Přesto dokázal OMS zkoušky řádně připravit a zorganizovat nejen v souladu s právními … Zobrazit více…

Kurz myslivosti zahájen!

Okresní myslivecký spolek Třebíč zahajuje již tradičně kurzy z myslivosti v jednom z prvních lednových víkendů tak, aby uchazeči mohli být po následující roční praxi připuštěni k vlastní zkoušce v únoru následujícího kalendářního roku. Kurz 2021/2022 byl do posledních okamžiků chystán v nejistotě, co vládní opatření … Zobrazit více…

Kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků

Ve dnech 19. – 23. srpna letošního roku uspořádala ČMMJ ve spolupráci se Střední lesnickou školou v Hranicích již poněkolikáté kurz pro vedoucí mysliveckých kroužků. Kurz je určen pro osoby, které již s mládeží pracují nebo mají zájem se této … Zobrazit více…

Zlatá srnčí trofej – národní finále

V první polovině července zorganizovala ČMMJ národní finále Zlaté srnčí trofeje opět formou dvoutýdenního tábora. Letošní jubilejní 50. ročník se uskutečnil v Křivoklátu v jednom termínu pro kategorii A i B a celkem se jej zúčastnilo 58 dětí z celé České republiky. Místa byla … Zobrazit více…

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje v Třebíči

V netradičním termínu se v neděli 21. června uskutečnilo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej okresu Třebíč. Klání pro mladé myslivce a přátele přírody bylo OMSem připraveno v kulturním zařízení Bažantnice a jeho okolí. Organizátoři se letos museli vypořádat nejen … Zobrazit více…

Rekonstrukce loveckého salonku dokončena

Začátkem měsíce března byla dokončena rekonstrukce loveckého salonku na Bažantnici. Projekt byl realizován z velké části z příspěvku Nadace ČEZ, které patří velké poděkování. V salonku byla provedena nová elektroinstalace, rekonstrukce topení, obložení stěn a stropů, byly zazděny nevyužívané dveře … Zobrazit více…

Přednášky v MŠ a ZŠ okresu

Na přelomu roku a těsně před zavřením školských zařízení zajistil OMS další přednášky o myslivosti, přírodě a činnosti myslivců v několika školkách a školách našeho okresu. Dvě přednášky se uskutečnily v MŠ Třebíčská v Náměšti nad Oslavou, po jedné přednášce … Zobrazit více…

Posezení adeptů s myslivci Třebíčska bylo tentokrát jiné,

přestože se účastníci dobře bavili, tančili, zpívali a měli radost z dárků, které si vylosovali. Zásluhu na dobré zábavě jistě měla hudební skupina Lichband, výborné jídlo připravené členy MS Štěměchy a příjemné posezení v sále Kulturního domu ve Štěměchách. Poděkování … Zobrazit více…

Myslivcem od 7. 2. 2020

Napětí a nervozita adeptů, kteří absolvovali kurz 2019 – 2020 o první lovecký lístek organizovaný OMS ČMMJ Třebíč, je už minulostí.   Zkoušky se konaly v pátek 7. 2. 2020 v kulturním zařízení OMS Třebíč na Bažantnici. Před členy zkušebního … Zobrazit více…

Zahájení kurzu adeptů 2020/2021

Dne 11.ledna 2020 byl slavnostně zahájen další ročník kurzu uchazečů o první lovecký lístek organizovaný OMS ČMMJ Třebíč, na který se přihlásilo 20 zájemců o složení zkoušky z myslivosti v příštím roce. Kurz zahájily fanfáry v podání Ing. T. Sedláčka … Zobrazit více…

Členové OMS Třebíč obdrželi vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“ I. stupně

Ve dnech 22. – 23. června letošního roku se konaly na loveckém zámečku Ohrada Národní myslivecké slavnosti. Jedná se o každoroční pravidelnou oslavu a prezentaci myslivosti, přičemž součásti programu bývá mj. slavnostní předání vyznamenání „Za zásluhy o myslivost“. V letošním roce … Zobrazit více…

Práce s mládeží

Skončil další školní rok a je na místě seznámit, jak v něm OMS působil na poli práce s mládeží. V září proběhla na Bažantnici schůzka osob ochotných pracovat s dětmi. Snahou je trvale těmto osobám co nejvíce při náročné činnosti pomáhat. Ať již zajištěním … Zobrazit více…

Myslivecké mládí na Dalešické přehradě

Poslední květnový čtvrtek se mladí myslivci spolu se svými rodiči sešli na lodní zastávce v Kramolíně, nedaleko hráze Dalešické přehrady. Právě pro ně byla připravena akce, kterou se OMSu podařilo domluvit s paní senátorkou Hanou Žákovou. Její nabídku na plavbu lodí Horácko … Zobrazit více…

Svatohubertskou mší vyvrcholil Myslivecký víkend v Třebíči – 2019

V letošním roce opět během prvního květnového víkendu 3. – 5. května 2019 pořádal Okresní myslivecký spolek Třebíč /OMS/ akce spojené s myslivostí pod tradičním názvem Myslivecký víkend.  Akce, při kterých myslivci Třebíčska chtěli ukázat veřejnosti část své bohaté a záslužné činnosti. … Zobrazit více…

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje

V sobotu 4. května uspořádal OMS Třebíč na Bažantnici, svém kulturním zařízení, okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěžit přijelo 44 dětí, a to nejen z pěti mysliveckých kroužků okresu Třebíč, ale také další zájemci včetně hostů z jiných okresů. Na všechny čekala … Zobrazit více…

Mé toulky za zvěří

Okresní myslivecký spolek v letošním roce vyhlásil okresní kolo výtvarné soutěže Mé toulky za zvěří. Do soutěže se přihlásilo celkem 15 škol z celého okresu Třebíč a hodnoceno bylo 194 obrázků ve třech kategoriích. Obrázky z Náměšťska a Moravskobudějovicka byly vystaveny na tamních … Zobrazit více…

Přednášky o myslivosti pro děti z mateřských a základních škol

OMS Třebíč pokračuje v přednáškové činnosti na mateřských a základních školách okresu Třebíč na základě požadavků jednotlivých škol. Ve druhé polovině měsíce února zabezpečil po jedné přednášce v MŠ Předín a MŠ Římov a dvě přednášky v ZŠ Předín člen KPK a MS … Zobrazit více…

Tradiční posezení adeptů – myslivců se svými kolegy

Třebíč – Bažantnice 16. února 2019 Vysvědčení o složení zkoušky z myslivosti bylo adeptům slavnostně předáno v sobotu 16. února na slavnostním posezení adeptů s myslivci v kulturním zařízení OMS Třebíč Bažantnice. Na tuto oslavu svého úspěchu se „novopečení“ myslivci těšili jen několik hodin. … Zobrazit více…

Myslivci na Třebíčsku posíleni o nové kolegy

Dokonce o dvacet jedna nových myslivců, kteří ve dnech 14. a 15. února 2019 složili Zkoušku z myslivosti. Kurz pro adepty pořádal OMS Třebíč. Roční povinnou praxi uchazeči o myslivecký lístek vykonávali v mysliveckých spolcích v okolí svého bydliště. Kromě toho měli za … Zobrazit více…

OMS zajistil přednášky o myslivosti na ZŠ Horka-Domky

Dvě hodinové přednášky byly připraveny pro děti navštěvující přírodovědný kroužek a školní družinu. Uskutečnily se ve středu 30. ledna v prostorách školní družiny ZŠ Horka-Domky. Žáci byli na začátku přednáškyy uvítáni mysliveckým signálem „Vítání“ hraným na lesnici a pozdravem „Myslivosti zdar“. … Zobrazit více…

Slavnostní jednání MR OMS Třebíč – 2018-12-06

Dne 6.12.2018 se sešla ke svému letošnímu 10. jednání myslivecká rada OMS. Je již dlouholetou tradicí, že na poslední schůzi v roce jsou zváni představitelé samosprávy a státní správy okresu Třebíč a partneři spolku. Nejinak tomu bylo i tentokrát a tak … Zobrazit více…

Hodnotící schůze komisí OMS Třebíč – 2018

Dne 24. listopadu 2018 proběhla na Bažantnici tradiční společná hodnotící schůze odborných komisí Okresního mysliveckého spolku v Třebíči. Jednání řídil předseda OMS Ing. Tomáš Sedáček. V programu vystoupili předsedové jednotlivých komisí se svými zprávami. Stručně v nich zhodnotili uplynulý kalendářní rok a shrnuli … Zobrazit více…

…a byla svatba…myslivecká

Mají se rádi a mají stejný zájem – přírodu. Nejprve se proto oba přihlásili do kurzu o první lovecký lístek, který pořádal OMS Třebíč. Jako adepti dělají mysliveckou praxi v MS Hrotovice a zúčastňují se mysliveckých akcí během roku, aby získali … Zobrazit více…

Přednáška v MŠ Třebenice 2018-10-18

Není snad kouzelnější pohled než na rozzářené dětské oči. Od vánočního rozbalování dárků nás sice ještě dělí dva měsíce, navíc hojně naplněné společnými lovy a jinými mysliveckými aktivitami, ale radost ze šikovných dětí můžeme zažívat kdykoli během roku. Stačí, když … Zobrazit více…

Pracovní setkání – práce s mládeží – 2018-09-25 Bažantnice

Dědictví je nutno předávat z generace na generaci Česká myslivost se stala součástí kulturního dědictví České republiky. Je proto nejen nutné, ale přímo je naší povinností předávat toto dědictví i v dalších desetiletích z generace na generaci. Práce s mládeží, tj. dlouhodobé a soustavné … Zobrazit více…

Tradiční Svatohubertská mše svatá v Přibyslavicích – 2018-09-16

Letos již počtvrté se v neděli 16.září 2018  v Přibyslavicích sešli věřící, myslivci a přátelé přírody na Svatohubertské mši svaté. V zaplněném kostele se nesl zpěv Želetavského sboru za doprovodu trubačů z Lukova. Během obřadu místní farář p. Jacek Kruczek … Zobrazit více…

Myslivecký výlet a pytlácká noc v Třesově

Začátkem srpna uspořádal Myslivecký spolek Okarec-Třesov již tradiční akci nazvanou Myslivecký výlet a pytlácká noc. Místní myslivci tuto akci připravují nejen pro děti, ale i pro dospělé. Hlavním posláním je propagace myslivosti, ukázka mysliveckých tradic a představení myslivců jako hospodářů … Zobrazit více…

Práce s mládeží v uplynulém školním roce 2017-2018

Máme za sebou další školní rok, proto bychom vás rádi ve stručnosti informovali, jak jsme se snažili pracovat s mládeží na poli mysliveckého vzdělávání. Kulturně – propagační komise připravila v říjnu prezentaci myslivosti na výstavě zahrádkářů, kde se členové KPK věnovali dětem. … Zobrazit více…

Myslivecký kotlík pro sousedy a přátele myslivosti 2018-07-21

V Popůvkách nad Jihlavou se 21. července 2018 uskutečnila akce Myslivecký kotlík pro sousedy a přátele myslivosti Čtvrtou prázdninovou sobotu se opět za vesničkou Popůvky nad Jihlavou proběhly děti kouzelnou mysliveckou stezkou, na které potkávaly zvěř doslova na každém kroku. U ztrouchnivělého … Zobrazit více…

Okresní kolo soutěže ZST – 2018

Zlatá srnčí trofej Třebíč V sobotu 5. května se na Bažantnici, kulturním zařízení Okresního mysliveckého spolku Třebíč, konalo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěž se uskutečnila v rámci mysliveckého víkendu v Třebíči. Soutěže se zúčastnilo 40 dětí, které přijely soutěžit ve svých … Zobrazit více…

Myslivecký víkend OMS Třebíč se stává tradicí

Opravdu. Akce, které probíhají první víkend v měsíci květnu, letos od pátku 4. 5. 2018 do neděle 6. 5. 2018, se dostávají do povědomí nejen myslivcům na Třebíčsku, jejich přátel, ale i širší veřejnosti. Těm, kterým není lhostejná příroda, volně žijící … Zobrazit více…

Slavnostní posezení myslivců 2018

Slavnostní přijímání mezi myslivce   v Třebíči Starý myslivecký zvyk „přijímání mezi myslivce“ byl před třemi lety uskutečněn ku příležitosti přátelského posezení myslivců a jejich příznivců s adepty, kteří předcházející den úspěšně vykonali zkoušky z myslivosti. Členové Kulturně-propagační komise OMS Třebíč /KPK/  ceremoniál zařadili … Zobrazit více…

Zkoušky z myslivosti 2018

Třebíčsko je bohatší o šestnáct nových myslivců Šestnáct adeptů –  uchazečů o složení  zkoušky z myslivosti  přijelo 16. února 2018 do kulturního zařízení OMS Třebíč, aby uskutečnili své přání – složit zkoušky z myslivosti a stát se  MYSLIVCEM. A všem se přání … Zobrazit více…

Předseda OMS Třebíč hovořil na stanici Radiožurnál o myslivosti a činnosti myslivců

Okresní myslivecký spolek Třebíč, význam myslivosti pro společnost, i práci myslivců, měl možnost prezentovat ve vysílání Českého rozhlasu, stanice Radiožurnál, v úterý 13.února 2018 předseda OMS Ing. Tomáš Sedláček. O tom, jak se tohoto úkolu zhostil, se mohou zájemci přesvědčit … Zobrazit více…

Nové pomůcky pro práci s mládeží

Pomůcky pro práci s dětmi Vážení členové OMS Třebíč, dovolujeme si oznámit, že OMS zakoupil další pomůcky pro práci s dětmi. Dají se bezplatně zapůjčit na jednorázové akce (dětské dny, myslivecké výlety, přednášky v mateřských a základních školách apod.) nebo třeba do … Zobrazit více…

Prezentace myslivosti na Výstavě zahrádkářů Třebíč v roce 2017

Děti jsou vděční návštěvníci i posluchači Pondělí dopoledne je už každým rokem na Výstavě zahrádkářů v Třebíči věnováno dětem z mateřských a základních škol. Rovněž v pondělí 23. 10. 2017 do Domu zahrádkářů přicházely skupinky dětí, aby si prohlédly vystavené ovoce, zeleninu i … Zobrazit více…

Přednáška o myslivosti v ZŠ TGM v Moravských Budějovicích

Netradiční výuka přírodopisu a přírodovědy proběhla v pátek 13. října ve zdejší základní škole. Všichni žáci 4. a 6. tříd se postupně vystřídali v jedné učebně, kde je na začátku hodiny přivítal myslivecký signál „Vítání“, hraný na lesnici, a pozdrav „Myslivosti zdar“. … Zobrazit více…

Svatohubertská mše svatá v Přibyslavicích

V neděli 17.9.2017 se v Přibyslavicích v kostele Narození Panny Marie konala již 3. Svatohubertská mše. Ze zaplněného  kostela dýchala slavnostní atmosféra, vonělo jehličí  a  podle výzdoby bylo vidět, že dnes je mše zasvěcena Svatému Hubertovi, myslivosti a přírodě. Místní … Zobrazit více…

Ukončení prázdnin s myslivci v Čáslavicích

Myslivci v Čáslavicích se také věnují dětem. Podíleli se na uspořádání akce, která byla rozloučením s letními prázdninami. Děti se nejen dostatečně vydováděly, ale také se mohly různé věci naučit – rozeznávat stopy zvěře, přírodniny, zacházení se vzduchovkou … Malé … Zobrazit více…

Konec prázdnin s Hubertem 2017

Konec prázdnin s Hubertem – článek

Národní kolo Zlaté srnčí trofeje

ZST – Václav Chlanda Výsledková listina kategorie A

Myslivecký výlet Okarec

Myslivecký výlet 2017 Okarec

Myslivecký kroužek „Okarečtí orli“

Myslivecký kroužek Okarečtí orli ve školním roce 2016

„Myslivecký výlet“ ve Studenci

Dne 5. července 2017 studenečtí myslivci uspořádali již 14. ročník akce, kterou nazvali „Myslivecký výlet“, akce, která velkou měrou slouží k propagaci myslivosti. V krásném prostředí u myslivecké chaty připravili myslivecké specialitky – zvěřinový guláš, výpečky z divočáka s knedlíkem … Zobrazit více…

Jak se mi líbilo na Zlaté srnčí trofeji

Zúčastnil jsem se Zlaté srnčí trofeje v Třebíči. Věděl jsem, že to nebude lehké a měl jsem trošku obavy. V 9. 30 hodin to začalo, uvítání  s Babylonskými trubači se mi líbilo – troubili vítání a také zpívali. Pak nám pan rozhodčí říkal … Zobrazit více…

Mé toulky za zvěří

Naše děti jsou aktivní a úspěšné … sedmiletá žákyně 2. třídy Základní školy v Dolních Vilémovicích Vendulka Mácová se zúčastnila soutěže „Mé toulky za zvěří“ pořádané ČMMJ v oboru literárním. Složila básničku, kterou nazvala „Myslivec a zvířátka“. Naše překvapení a … Zobrazit více…

Děti na Globe games se seznámily s myslivostí

Děti na Globe games se seznámily s myslivostí GLOBE (Global Learning and Observation to Benefit the Environment) je mezinárodní vzdělávací program, ve kterém žáci zkoumají přírodu a aktivně zlepšují životní prostředí v okolí své školy. Program GLOBE v České republice … Zobrazit více…

Okresní kolo soutěže „Zlatá srnčí trofej“ – 2017

V sobotu 6. května se na třebíčské Bažantnici, kulturním zařízení Okresního mysliveckého spolku Třebíč, konalo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěž se uskutečnila v rámci mysliveckého víkendu v Třebíči. Za zvuku lesnic a borlic Babylonských trubačů bylo na slavnostním nástupu připraveno 26 … Zobrazit více…

Troubená svatohubertská mše v bazilice sv. Prokopa v Třebíči – 2017

Poklekněte, myslivci, na kolena … … se rozléhalo v neděli po osmé hodině ranní bazilikou sv. Prokopa v Třebíči. Říká se, že čas utíká jako voda. Nesouhlasím. Čas je rychlejší. Takže opět po roce se sešli myslivci ze širokého okolí Třebíče, aby … Zobrazit více…

Zkoušky z myslivosti a následné přátelské posezení myslivců a jejich přátel

Po loňském úspěšném posezení myslivců a jejich přátel v kulturním zařízení OMS Třebíč Bažantnice neusnuli pořadatelé – členové Kulturně-propagační komise OMS Třebíč /KPK/ na vavřínech. Chvála účastníků je těšila, ale také zavazovala. Jak tentokrát nezklamat kolegy myslivce a jejich příznivce? A … Zobrazit více…

Hodnotící schůze komisí 2016

Myslivecká rada OMS Třebíč svolala 25. 11. 2016 do svého kulturního zařízení členy všech komisí na hodnotící schůzi roku 2016. Díky uzavření mostu přes řeku a složitější objížďce kolem města v době dopravní špičky se začátek schůze o několik minut posunul. … Zobrazit více…

Prezentace práce myslivců okresu Třebíč na výstavě zahrádkářů v roce 2016

Dvě akce z přírody v Třebíči Nerada slyším časté povzdechnutí „ten čas tak letí…“. Vlastně tato slova přímo nenávidím. Připadá mi, že mi to „ten čas“ dělá schválně, „letí čím dál rychleji“! Před rokem se členové Kulturně-propagační komise Okresního mysliveckého spolku Třebíč … Zobrazit více…

Okresní sněm OMS Třebíč 2016

Na Okresním sněmu OMS Třebíč se nejen hodnotilo Zasedání Okresního sněmu OMS Třebíč se konalo 16. června 2016 v odpoledních hodinách. Po slavnostní znělce troubené členy souboru Babylonských trubačů zahájil sněm místopředseda OMS Ing. Tomáš Sedláček, který sněm dále řídil. Delegáty … Zobrazit více…

Myslivecký víkend – Třebíč Bažantnice 5. až 8. 5. 2016

Na Myslivecký víkend se v Třebíči nezapomnělo Myslivci, jejich příznivci a přátelé přírody nezapomněli, že první víkend v květnu je v Třebíči „rezervovaný“ myslivcům. Letos se Myslivecký víkend pořádal 6. 5. – 8. 5. 2016 opět na Bažantnici, kulturním zařízení OMS Třebíč. Myslivecký … Zobrazit více…

Okresní kolo soutěže o Zlatou srnčí trofej – 2016

V sobotu 7. května se na třebíčské Bažantnici, kulturním zařízení Okresního mysliveckého spolku Třebíč, konalo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěž se uskutečnila v rámci mysliveckého víkendu v Třebíči a OMS Třebíč ji uspořádal po více než dvaceti letech. Ráno bylo připraveno … Zobrazit více…

OMS Třebíč nezahálí

V následujícím týdnu po Reprezentačním mysliveckém plese se konaly opět v kulturním zařízení OMS zkoušky adeptů. V pátek 19. 2. 2016  ve 12:00 se zde sešli adepti, aby složili první mysliveckou zkoušku. Členům zkušebního senátu chtěli dokázat, že se po celý rok k této … Zobrazit více…

Myslivci, jejich příznivci a přátelé přírody se bavili

na třebíčské Bažantnici, kulturním zařízení OMS Třebíč. V sobotu 13. 2. t. r. se konal tradiční Reprezentační myslivecké ples OMS Třebíč. Přestože v kraji Vysočina právě končily jarní prázdniny, obavy z malé účasti se nenaplnily. Naopak. Místa v sále se zcela zaplnila. Několik minut … Zobrazit více…

Propagace myslivosti na Oblastní výstavě zahrádkářů Třebíč

Každým rokem na podzim pořádá územní sdružení Českého zahrádkářského svazu Třebíč oblastní výstavu toho nejlepšího, co zahrádkáři vypěstovali na svých pozemcích. A nikdy zde nechybí myslivci. Ve dnech 16. až 19. října 2015 připravili pro návštěvníky také „svůj koutek z přírody“. … Zobrazit více…