Kurz mysliveckých hospodářů zahájen

zveřejněno v kultura

OMS Třebíč díky zvýšenému zájmu rozhodl o uspořádání kurzu pro myslivecké hospodáře v roce 2021. Za účasti 15 frekventantů byl zahájen v sobotu 10. dubna. Bezprostředně proběhly i první dva bloky přednášek, na který bylo navázáno přednáškami v den následující. Posluchači tím splnili podmínky stanovené pro absolvování teoretické části kurzu. Přednášky proběhly distanční formou. Potěšující je zejména skutečnost, že se uchazeči zúčastnili ve sto procentech bez nejmenších problémů a mohli absolvovat celý připravený program. Lektoři pak plně zúročili svoje předchozí zkušenosti z předchozího kurzu adeptů, který v podmínkách OMS Třebíč proběhl obdobným způsobem. Budoucí myslivečtí hospodáři nyní absolvují půlroční praktickou přípravu nejen ve vlastních v honitbách, ale i pod dalším dohledem lektorů z OMS. Jejich zkoušky, které obsahují písemnou a ústní část před komisí, jsou naplánovány na měsíc říjen 2021.