Myslivecké slavnosti Vysočiny – Roštejn – 27.4.2024

zveřejněno v kultura

Probíhaly celý den poslední dubnovou sobotu. Akci společně pořádali Myslivost s,r.o., OMSy Kraje Vysočina a správa hradu. Pro děti bylo připraveno 15 stanovišť myslivecké pedagogiky a na pódiu se střídaly ukázky mysliveckého troubení, vábení zvěře, statické ukázky dravců a loveckých psů. Celý den moderoval Ing. Jiří Kasina, který zval na pódium jednotlivé hosty a představoval jejich činnosti a um návštěvníkům.

OMS Třebíč připravil celkem tři stanoviště pro děti, prezentoval činnost s dětmi v mysliveckých kroužcích našeho okresu a stan byl tematicky doplněn preparáty zvěře. Babylonští trubači provázeli celý den svými fanfárami a dílčími vystoupeními.

Přístupné byly také samotné expozice hradu. Jedna z tras je věnována lovu a myslivosti a jsou na ní interaktivní prvky zajímavé pro děti.

 

Ing. Tomáš Sedláček