Myslivecký víkend – 3.-6.5.2024 – Bažantnice

zveřejněno v kultura, Nezařazené

Ve dnech 3. – 6. května uspořádal OMS Třebíč tradiční myslivecký víkend. Jeho základem byla chovatelská přehlídka trofejí zvěře ulovené v okrese Třebíč v hospodářském roce 2023 instalovaná v budově Bažantnice. Doplněna byla fotografiemi Milana Slavingera s portréty loveckých psů, obrázky dětí ze soutěže Toulky za zvěří Třebíčska a preparáty zvěře. V pátek dopoledne byl připraven program pro děti ze základních škol. Sokolníci, kynologové a trubači spolu se členy myslivecké rady se věnovali příchozím dětem na čtyřech stanovištích. Dopoledne pro ně bylo zakončeno opékáním špekáčků.

Ve 13 hod. byla slavnostně zahájena chovatelská přehlídka. Mezi hosty nechyběla paní senátorka Hana Žáková, starosta města Třebíč Mgr. Pavel Pacal nebo lesní správce Ing. Rostislav Čech. Při neformální diskusi byla probrána navrhovaná novela zákona o myslivosti nebo stavy zvěře.

V sobotu ráno proběhl výcvik adeptů kurzu myslivosti na střelnici, na který navázal okresní přebor ve střelbě. Zároveň bylo zorganizováno okresní kolo soutěže pro děti o Zlatou srnčí trofej, kterého se zúčastnilo 64 dětí. Soutěž s doprovodným programem probíhala celý den.

V neděli byl v 9 hod. za zvuku loveckých fanfár v podání Trubačů z Bažantnice zahájen jarní svod, který se každoročně těší velkému zájmu kynologů i přihlížejících. Nejinak tomu bylo i tentokrát. Od 10 hod. probíhala v zaplněné Bazilice sv. Prokopa svatohubertská troubená mše. Provázeli ji Babylonští trubači spolu s  chrámovým sborem od sv. Martina z Kralic nad Oslavou. Po ukončení byla před bazilikou připravena ukázka loveckých signálů.

Víkend byl zakončen pondělním aktivem pro myslivecké hospodáře. Tam byly zhodnoceny skončený hospodářský rok, chovatelská přehlídka trofejí a byly připraveny odborné přednášky týkající se příspěvků na myslivecké hospodaření a nabídkou montáží a tlumičů.

Že byl program víkendu skvěle připraven, podtrhla vysoká návštěvnost všech akcí. Děkujeme všem, kteří program pro myslivce i laickou veřejnost připravili.

Ing. Tomáš Sedláček

Místopředseda OMS Třebíč