Přehlídka trofejí – Moravské Budějovice – 19.-22.4.2024

XVII. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku Ve dnech 19. až 22. dubna tohoto roku se uskutečnila v zámeckých konírnách již XVII. Chovatelská přehlídka trofejí zvěře na Moravskobudějovicku, jejíž realizací byl pověřen Okresní myslivecký spolek Třebíč ve spolupráci s Odborem životního prostředí … Zobrazit více…

Přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou, 13.-16.4.2024

Ve dnech 13. až 16. dubna uspořádal MěÚ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a Lesy České republiky, s. p. chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené ve správním obvodu ORP Náměšť nad Oslavou v hospodářském roce 2023. Přehlídku … Zobrazit více…

Aktiv mysl. hospodářů – 4.9.2023

Pravidelný podzimní aktiv mysliveckých hospodářů s hojnou účastí proběhl na Bažantnici v pondělí 4.9. Po uvítání a zahájení v podání trubačů a předsedy OMS Františka Kazdy provedl aktivem předseda myslivecké komise Jan Klusáček. Seznámil přítomné s aktuálními informacemi z veterinární oblasti, zejména výskytu AMP, vyšetřováním … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou

Ve dnech 15. až 18. dubna uspořádal MěÚ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a Lesy České republiky, s. p. chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené ve správním obvodu ORP Náměšť nad Oslavou v hospodářském roce 2022. Přehlídku … Zobrazit více…

Další školení prohlížitelů zvěřiny – 28.3.2023

V úterý 28. března 2023 zorganizoval OMS Třebíč další školení k ověření znalostí získaných specializovaným školením pro vyšetření těla ulovené volně žijící zvěře k prodloužení platnosti průkazu proškolené osoby. Školení proběhlo v sále Bažantnice pod vedením lektorů z Veterinární univerzity v Brně. … Zobrazit více…

Aktiv mysl. hospodářů – 5.9.2022

V pondělí 5. září 2022 se od 16:00 hod konal na Bažantnici tradiční aktiv mysliveckých hospodářů. Níže naleznete prezentaci z aktivu a její doplnění o informace, které zazněly. Doplnění k prezentaci: ad 1. SSM: Metodický pokyn – redukce početních stavů spárkaté zvěře 2022 … Zobrazit více…

Aktiv mysl. hospodářů, přednáška – honební společenstva, rejstřík, ESM – 9.5.2022

Myslivecký víkend zakončený v neděli 8. 5. 2022 Svatohubertskou troubenou mší v bazilice sv. Prokopa a jarním svodem loveckých psů na Bažantnici uzavřel v pondělí 9. 5. 2022 aktiv mysliveckých hospodářů. Ten se koná pravidelně nejen proto, aby si hospodáři … Zobrazit více…

Zahájení chovatelské přehlídky trofejí – Bažantnice, 6.5.2022

V pátek 6. května se sešli na Bažantnici pozvaní hosté na slavnostní zahájení chovatelské přehlídky trofejí. Přehlídku připravili členové myslivecké komise v čele s jejím předsedou Janem Klusáčkem a na přípravě se podíleli také adepti kurzu myslivosti. Po slavnostních fanfárách, které obstarali Trubači … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou

Po třech letech se sešli myslivci a další zájemci na oblastní chovatelské přehlídce trofejí spárkaté zvěře v Náměšti nad Oslavou. Konala se ve dnech 23. – 26. dubna v obřadní síni státního zámku a byla připravena ve spolupráci s Okresním … Zobrazit více…

Aktiv mysliveckých hospodářů, seminář o příspěvcích na mysl. hospodaření

Vzhledem k nemožnosti uspořádat aktiv tradičním způsobem na Bažantnici se v pondělí 10. května od 18:00 hod. konal aktiv distančně – online formou. Předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček přivítal přítomné a předal aktuální informace o dění na OMS, informace Krajské veterinární … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí a aktiv mysliveckých hospodářů

O prvním zářijovém víkendu uspořádal OMS chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené v roce 2019. Slavnostní zahájení za účasti pozvaných hostů proběhlo za zvuku fanfár Trubačů z Bukoviny v pátek 4. září. Přehlídka byla otevřena veřejnosti oba víkendové dny a rozhodně bylo co … Zobrazit více…

Seminář o úpravách krajiny v honitbě Okarec

V pátek 13. září uspořádal OMS Třebíč ve spolupráci s Mysliveckým spolkem Okarec-Třesov seminář týkající se krajinných úprav honitbě. Seminář byl zahájen v 16 hodin v kulturním domě v Okarci Ing. Tomášem Sedláčkem, předsedou OMS Třebíč. Ten přivítal téměř tři desítky zájemců o dané téma … Zobrazit více…

Aktiv mysliveckých hospodářů

Aktiv mysliveckých hospodářů se konal 9. 9. 2019 v kulturním zařízení OMS Třebíč na Bažantnici. Za účasti 60 přítomných mysliveckých hospodářů zahájil aktiv v 16:00 předseda OMS Třebíč Ing. Tomáš Sedláček. Přivítal přítomné, především hosty – MVDr. Ivu Hnízdilovou, Ing. Jaroslava Kotrbu … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí za hospodářský rok 2018

Vážení myslivci. Předkládáme Vám pro informaci nebo využití Katalog ChPT za hospodářská rok 2018.

Přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou

Předposlední dubnový víkend se myslivci nejen z Náměšťska ale i širšího okolí vyrazili podívat na chovatelskou přehlídku trofejí, která byla opět připravena v obřadní síni st. zámku v Náměšti nad Oslavou. Přehlídku připravil MěÚ v Náměšti ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a Lesy … Zobrazit více…

Myslivecký seminář – Třebíč 2018

V pátek 26. října uspořádal OMS Třebíč ve spolupráci s ČMMJ Praha a Státní veterinární správou v kulturním zařízení Bažantnice myslivecký seminář. Zahájení semináře, který byl určen široké myslivecké veřejnosti, se ujali Daniel Švrčula, člen kulturně propagační komise ČMMJ Praha a Ing. Tomáš … Zobrazit více…

Chovatelská přehlídka trofejí za hospodářský rok 2017

Vážení myslivci, předkládáme Vám Katalog ChPT 2018

Chovatelská přehlídka trofejí za hospodářský rok 2016 Třebíč-Bažantnice

Vážení přátelé myslivci, předkládáme Vám Katalog chovatelské přehlídky trofejí oblastí Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč za hospodářský rok 2016. Ke stažení: Katalog ChPT 2017  

Chovatelská přehlídka trofejí za hospodářský rok 2015 Třebíč-Bažantnice

Vážení přátelé myslivci, předkládáme Vám Katalog chovatelské přehlídky trofejí oblastí Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč za hospodářský rok 2015. Ke stažení: Katalog ChPT 2016

Chovatelská přehlídka trofejí oblasti Náměšť nad Oslavou 2016

Chovatelská přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou Tentokrát výjimečně v budově fary v centru města se uskutečnil 11. ročník oblastní chovatelské přehlídky trofejí spárkaté zvěře v Náměšti nad Oslavou. Konal se ve dnech 23. až 26. dubna letošního roku. Hlavním pořadatelem byl tradičně Městský … Zobrazit více…