Nové pomůcky pro práci s mládeží

zveřejněno v kultura

Pomůcky pro práci s dětmi

Vážení členové OMS Třebíč, dovolujeme si oznámit, že OMS zakoupil další pomůcky pro práci s dětmi. Dají se bezplatně zapůjčit na jednorázové akce (dětské dny, myslivecké výlety, přednášky v mateřských a základních školách apod.) nebo třeba do mysliveckého kroužku.

V tuto chvíli jsou k dispozici tyto pomůcky:

  1. Tabulka poznání – stopy
  2. Skládačka – lesní rodinky
  3. Sada puzzle – obyvatelé lesa
  4. Otočné kolo – dravci a sovy
  5. Otočné kolo – paroží
  6. Otočné kolo – stopy
  7. Tripexeso – rodinky zvěře
  8. Domino – mláďata
  9. Razítka – stopy

Předpokládá se krátkodobá výpůjčka v délce víkendu, max. 1 týdne, aby nabídku mohlo využít více zájemců. Pomůcky si můžete dopředu zamluvit na již naplánovanou akci, a to po dohodě s jednatelem.

Ing. Tomáš Sedláček

 

Ke stažení: