Okresní sněm – Bažantnice – 12.6.2024

zveřejněno v Nezařazené

Slavnostními fanfárami v podání trubačů, kteří provázeli celým jednáním, byl ve středu 12. června po šestnácté hodině zahájen okresní sněm.

Účastníky sněmu, na němž bylo přítomno 41 delegátů a 10 hostů, přivítal předseda OMS Ing. František Kazda, který byl zvolen i předsedajícím sněmu. Přednesl zprávu o činnosti myslivecké rady, kde zejména vyzdvihl množství pořádaných akcí, investice do budovy Bažantnice a nové nájemní smlouvy na prostory Bažantnice. Poděkoval všem členům myslivecké rady a jednotlivých komisí za jejich práci pro OMS.

V následujícím bloku vystoupili předsedové jednotlivých komisí a seznámili účastníky sněmu s akcemi, které pořádal OMS pod jejich vedením – mj. se jednalo o třináct akcí kynologických, včetně všestranných zkoušek o Pohár hejtmana Kraje Vysočina, akce střelecké, včetně přeboru republiky na loveckém kole, chovatelskou přehlídku trofejí, myslivecký ples nebo akce vzdělávací a pro děti – kurz myslivosti, kurz pro myslivecké hospodáře, Zlatá srnčí trofej atd.

Předseda ekonomické komise, Ing. David Hybner, informoval o kladném hospodaření OMSu v roce 2023 a navrhl schválení účetní závěrky. To bylo sněmem jednomyslně odhlasováno. Delegáti byli také seznámeni s rozpočtem pro rok 2024, který byl schválen mysliveckou radou. I ten je plánován jako ziskový.

Předseda dozorčí rady, Ing. Jiří Pulec, prezentoval přehled kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada neshledala žádné závady v hospodaření spolku a činnosti rady.

Následoval slavnostnější blok celého jednání. Během něj předali zástupci myslivecké rady děkovné listy členům OMS Třebíč, kteří vykonávají myslivost 50 let v řadách ČMMJ. Dále byla předána vyznamenání II. a III. stupně za dlouholetou aktivní činnost pro myslivost.

V diskusi informoval předseda mj. o aktuálním stavu projednávání novely zákona o myslivosti a prodeji pojišťovny Halali. Účastníky sněmu pozdravil i Ing. Josef Prokeš, člen myslivecké rady ČMMJ který seznámil účastníky s aktuální situací v ČMMJ Praha. Zároveň vyzdvihl OMS Třebíč jako stabilní a aktivní OMS v rámci kraje Vysočina.

Po schválení usnesení byl sněm ukončen předsedajícím provoláním: „Myslivosti zdar!“

 

Ing. Tomáš Sedláček

Místopředseda OMS