Podzimní zkoušky – Jemnice – 27.4.2024

zveřejněno v kynologie

OMS Třebíč – Podzimní zkoušky 27. 4. 2024 v Mysliveckém spolku Vrbova bažantnice Jemnice

Pořádání Podzimních zkoušek ohařů a ostatních plemen se tradičně ujalo Myslivecké sdružení Vrbova bažantnice Jemnice.

Zahájení akce probíhalo v areálu Vrbova bažantnice ve Lhoticích. Ředitel zkoušek, pan Antonín Pokorný, přivítal vůdce, sbor rozhodčích a bohatou koronu diváků, kteří se přišli podívat nebo fandit svým kamarádům a známým. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Jan Škoda, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích, který tvořili: Mgr. Eva Illová, Michal Koupelka, Miloš Nováček, Adam Machala a Josef Fejta pro ohaře, rozhodčí pro ostatní plemena Karel Mašík a Miroslav Vybošťok.

Sobotní počasí bylo pro výkony psů příznivé. Práce se odehrávaly v jarních porostech obilovin v okolí Jemnice. Vybrané lokality plně vyhovovaly předepsaným disciplínám. Přítomnost divoké populace koroptví, sem tam zajíce a přítomnost srnčí zvěře dávala předzvěst, že se zkoušky vydaří a vůdci se svými parťáky mohou prezentovat, na co se tak dlouho připravovali.

Ve skupině ohařů bylo přihlášeno 18 ohařů, ke zkoušce se jich dostavilo 17. Na zkoušce v první ceně obstálo 13 ohařů, 1 ohař ve druhé ceně a 3 ohaři neobstáli. Z ostatních plemen bylo přihlášeno 6 psů, ke zkoušce se dostavilo 5 psů. Na zkoušce v první ceně obstáli 2 psi, 1 pes dokončil zkoušku ve druhé ceně a 2 psi neobstáli.

Děkuji pořádajícímu mysliveckému spolku za zapůjčení honitby, ve které se zkoušky konaly a dále všem vůdcům za účast, protože bez účasti by nebylo, pro koho tyto akce uspořádat. Jsem také ráda za sportovní přístup všech a všem do následující sezóny přeji dobrý vítr a hodně zkouškového štěstí.

Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč