Troubená svatohubertská mše v bazilice sv. Prokopa v Třebíči – 2017

zveřejněno v kultura

Poklekněte, myslivci, na kolena …

… se rozléhalo v neděli po osmé hodině ranní bazilikou sv. Prokopa v Třebíči.

Říká se, že čas utíká jako voda. Nesouhlasím. Čas je rychlejší. Takže opět po roce se sešli myslivci ze širokého okolí Třebíče, aby poděkovali svému patronu – sv. Hubertovi za jeho ochranu a přízeň.  Touto akcí vrcholil jako každoročně Myslivecký víkend OMS Třebíč.

Svatohubertská mše se sloužila tradičně v překrásném prostředí třebíčské baziliky. Organizovali ji jako každý rok členové Kulturně-propagační komise OMS Třebíč ve spolupráci se svými kolegy z Kdousova. Jako hosté přijeli rovněž členové Řádu sv. Hubeta, aby v průvodu myslivců nesli sv. Hubertovi dary. Účastníci bohoslužby naslouchali krásným tónům Hubertské mše B dur autorů Petra Vacka a Josefa Selementa v podání Lukovských trubačů. Všechny skladby Hubertské mše mají nejen líbivou melodii, ale jsou opatřeny textem, takže si přítomní poslechli i želetavský pěvecký soubor, který některé hrané části doprovázel zpěvem. Slova uvedená v úvodu: „Poklekněte, myslivci, na kolena …“ jsou z části „Kyrie“. Ta následuje po úvodní krátké melodii, kterou se vábí sv. Hubert – patron myslivců, a po zaznění zvonku začíná mše „Introdukcí“. Melodie všech částí mše je velmi působivá, takže i řada myslivců se naučila její slova zpaměti. S oblibou zpívají především „Kyrie“ nejen na slavnostních mysliveckých akcích, ale i běhen svých setkání. V průběhu obřadu a na  závěr mše zahrál soubor ještě další známé lovecké skladby – fanfáry.

Věřme, že tato nádherná Hubertská mše potěší také v dalších letech trubače, zpěváky i posluchače nejen v kostelích a na koncertech, ale rovněž při jiných příležitostech.

Po zakončení mše přejeli někteří účastníci na Bažantnici /kulturní zařízení OMS Třebíč/, kde probíhala výstava trofejí a svod psů.

Sv. Huberte, bohyně Diano, sv. Eustachu, sv. Ivane a ostatní patroni myslivců, pomozte nám – myslivcům, ochraňujte naši myslivost, naše kulturní dědictví, aby neustále vzkvétalo a její ušlechtilé poslání zůstalo zachováno dalším generacím. Prosíme vás …