Všestranné zkoušky – Memoriál Josefa Venhody – Studenec 2018-10-20 a 21

zveřejněno v kynologie

Ve dnech 20. – 21. 10. 2018 proběhl 23. ročník MJV v honitbě MS Studenec. Tato soutěž se koná jako vzpomínka na J. Venhodu, význačného kynologa Třebíčska a žáka prof. J. Svobody a R. Knolla, který rovněž byl kynologem z našeho okresu s působností v celé ČR. Celou akci podporoval Kraj Vysočina. Slavnostního zahájení se zúčastnila paní Hana Žáková, nově zvolená senátorka za okres Třebíč, a popřála hodně zdaru všem startujícím ohařům a jejich vůdcům. Na závěr memoriálu poblahopřál všem k dosaženým výsledkům Ing. Martin Hyský, radní Kraje Vysočina. Krásný pohár pro vítěze darovali myslivci z Kožichovic, kde Josef Venhoda působil.

            Memoriál zahájil pan Stanislav Neuman, ředitel soutěže a předseda MS Studenec, který byl po celou dobu konání hybnou duší celé akce, a se svými pomocníky, členy MS Studenec, vše zorganizoval. Memoriál se v honitbě Studenec konal již pátý rok po sobě a za jeho opětovnou přípravu patří spolku velké poděkování.

Celé zahájení se odehrálo za nádherných fanfár Babylonských trubačů, s kterými si zatroubil i Ing. Tomáš Sedláček, předseda Okresního mysliveckého spolku v Třebíči.

            Na start nastoupilo 17 ohařů. Výcvik všestranného ohaře trvá průměrně 3 roky a pes musí  zvládnout práci na poli, v lese a ve vodě. Musí pří této náročné soutěži vyhledat živou zvěř, tuto vystavit, střelenou přinést, případně dohledat. Dosledovat na pobarvené stopě střelenou zvěř spárkatou na vzdálenost 500 kroků a svému vůdci ji ukázat. Pracuje se s divokou kachnou, bažantem, zajícem a nejobtížnější prací je přinášení lišky. Tento výcvik je v současnosti velmi obtížný pro nedostatek drobné zvěře v honitbách, stavy bažantů a zajíců stále klesají. Navíc je časově velmi náročný, a proto myslivců, kteří jsou schopni loveckého psa vycvičit a úspěšně předvést na zkouškách, spíše ubývá. I přes tyto současné problémy je stále dost těch, kteří mají zájem se výcviku psů věnovat a v řadách vůdců je nemálo žen. Navíc lovecký pes je nezbytný pro mysliveckou činnost v honitbách, je nepochybné, že se bez něj myslivci v honitbách neobejdou. Pravdivé je určitě rčení, že „Myslivec bez psa je poloviční myslivec“.

            Po splnění všech disciplín, v neděli odpoledne, proběhlo vyhodnocení a rozdělení cen. Vítězem Memoriálu Josefa Venhody se stal německý ohař krátkosrstý KIM z Černých blat, který předvedl vynikající výkon, když ve všech disciplínách byl ohodnocen nejvyšší známkou. Obdržel I.cenu s 492 body a získal čekatelství šampionátu práce ČR CACT. Vedoucím psa byl R. Moravec. Na druhém místě se umístil rovněž německý krátkosrstý ohař CITE Kubšovy kazy v  I. ceně s 486 body a Res. CACT, vedoucí byl Pavel Pokovai z Jemnice jako nejlepší ohař z okresu Třebíč. 3. místo obsadil pointer DON z Borovinky v I. ceně s 481 body,  vedoucím byl Z. Andrýsek. Memoriál dokončilo úspěšně 9 ohařů, ostatní neuspěli a nebo z různých důvodů odstoupili.

Na závěr Memoriálu se ujal slova vrchní rozhodčí Mgr. Oldřich Blecha, který poděkoval OMS Třebíč, Kraji Vysočina, MS Studenec i jedenácti rozhodčím za bezproblémový průběh zkoušek. Závěrem je třeba popřát hodně zdaru Memoriálu Josefa Venhody v roce 2019!

Text: Mgr. O. Blecha, vrchní rozhodčí

Foto: Ing. Sedláček, Ing. Měrka, PhDr. Nováková

 

Výsledková listina