Zkoušky norování – Mohelno – 8.6.2024

zveřejněno v kynologie

Druhá červnová sobota patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se tak jako každý rok konaly zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Po uvítací znělce Trubačů z Bažantnice ředitel zkoušek pan Miloš Husák přivítal vůdce, sbor rozhodčích a koronu diváků. Poté se ujal slova vrchní rozhodčí Jan Škoda, který seznámil všechny zúčastněné s organizací zkoušek a se sborem rozhodčích. Ten tvořili: Miloš Nováček a Miroslav Jílek.

Zkouška norování je zkouškou psa při práci pod zemí, a to bez kontaktu s liškou. Sbor rozhodčích přitom posuzuje vlohy norníků. Zkouška slouží pro prvotní orientaci ve vlastnostech psů a je nezbytná ke splnění minimálních nároků ve smyslu chovatelském. Současně naplňuje zásady zákona na ochranu zvířat proti týrání.

Pořádající Myslivecký spolek Mohelno připravil pro vůdce i příznivce norníků výborné pohoštění a přátelskou atmosféru, která panovala po celý den.

Na zkoušky bylo přihlášeno 19 psů, dva psi neuspěli a 17 psů při zkoušce obstálo.

Vítězem zkoušek se stala Drina Moravia Merilen, PRT, vedená Hanou Abrahámovou. Na druhém místě se umístila Bella Hunters of Diana, PRT, vedená Jaroslavem Vrbem a třetí místo obsadil Andy z Chýšeckého vrchu, J drsnosrstý, vedený Josefem Jakoubkem. Všichni získali plný počet bodů a rozhodovala tedy rychlost. K výsledku všem srdečně blahopřeji.

Všichni úspěšní vůdci si pro své svěřence odnesli malou pozornost od OMS Třebíč.

MS Mohelno patří poděkování za skvěle připravené zkoušky, které probíhaly v přátelském duchu a s důrazem na dodržování mysliveckých tradic a zvyků. Děkuji také Trubačům z Bažantnice, kteří dodali této akci tu správnou atmosféru.

Mgr. Eva Illová
Předsedkyně KK OMS Třebíč