Zkoušky z myslivosti a následné přátelské posezení myslivců a jejich přátel

zveřejněno v kultura

Po loňském úspěšném posezení myslivců a jejich přátel v kulturním zařízení OMS Třebíč Bažantnice neusnuli pořadatelé – členové Kulturně-propagační komise OMS Třebíč /KPK/ na vavřínech. Chvála účastníků je těšila, ale také zavazovala. Jak tentokrát nezklamat kolegy myslivce a jejich příznivce? A nápad byl na světě!

V pátek 10. 2. 2017 proběhly zkoušky uchazečů myslivosti o první lovecký lístek. Jelikož se v r. 2016 přihlásilo ke zkouškám 24 zájemců, delegovala KPK OMS Třebíč 14 zkušebních komisařů, 2 předsedy a 2 místopředsedy, byly tedy vytvořeny dva samostatné senáty.  Do zkušební místnosti adepti vstupovali nesměle, avšak přátelské úsměvy zkoušejících brzy pomohly překonat jejich počáteční nervozitu. A úsměvy nezmizely. Spokojení odborníci chválili znalosti budoucích myslivců, pochvalovali si jejich zájem o přírodu, zvěř i tradice myslivosti. Hodnocení vše potvrdilo.  Adepti u zkoušky prospěli, 9 z nich s vyznamenáním.  Při slavnostním vyhlášení výsledků zkoušek byli představeni dva nejlepší absolventi – Bc. Pavla Rambousková a Mgr. René Šerák.

Je potěšující, že do řad dobrých myslivců přistoupí další a další nadšenci, kterým není lhostejná příroda a osud volně žijící zvěře. Jsou však také hlavně zárukou, že česká myslivost – naše kulturní dědictví bude zachováno dalším generacím.

Slavnostní předání „Potvrzení o vykonaných zkouškách z myslivosti“ následovalo druhý den. Pro čerstvé absolventy – myslivce to byl „Den D“. Pro jejich starší kolegy příležitost ke společnému setkání a posezení spojené s dobrou zábavou.

Těsně před slavnostním zahájením setkání se absolventi shromáždili v předsálí. Pohled na mladé muže a pět dam oblečených v mysliveckých uniformách pohladil po duši nejednoho z přítomných.

Hostům byla představena nejprve část bohaté zvěřinové tomboly. Slavnostní atmosféru umocnily vznešené tóny loveckých rohů Babylonských trubačů. Absolventi nastoupili před publikum, příchod zástupců OMS Třebíč doprovázela Slavnostní fanfára Antonína Dyka. Sálem se následně rozléhal sborový zpěv známého Vítání v podání nejen trubačů, ale i všech čerstvých absolventů – myslivců.  Přítomné přivítal Ing. Antonín Měrka, předseda KPK, zhodnotil průběh a výsledky mysliveckých zkoušek a představil úspěšné absolventy. Ti obdrželi vysvědčení uložené ve vkusných zelených tubusech.  Ing. Měrka slovy prof. Antonína Dyka vyzval „novopečené“ myslivce k úctě a  pokornému vztahu k přírodě a myslivosti. Nad tím se mohli vzápětí zamyslet nejen absolventi, ale i všichni přítomní myslivci, když se ztichlým sálem rozezněl zpěv Kyrie z Hubertské mše B-dur Petra Vacka. Za jemného doprovodu tří lesnic dojal přítomné působivý text Josefa Selementa „Poklekněme myslivci na kolena, zpytujme svoje svědomí…“

Ceremoniálu přijímání nejlepších absolventů mezi myslivce se ujal místopředseda OMS Ing. Tomáš Sedláček, jednotlivé části přijímání doprovázeli Babylonští trubači vhodnými skladbami.  Absolventi poklekli na chvojí a třemi  údery loveckým tesákem byli přijati mezi myslivce.  Je to pro ně velké vyznamenání, vždyť důstojnost přijímání mezi myslivce a pasování na lovce trofejní zvěře je součástí našich mysliveckých zvyků a tradic, je dokladem hrdosti českých myslivců. Fanfára k odchodu ukončila ceremoniál a Dykovým signálem Začátek honu bylo oficiálně posezení zahájeno. Trubači přidali ještě majestátní Introdukci z již zmíněné Hubertské mše B-dur.

Úvodní nový, neobvyklý, avšak emocionálně působivý ceremoniál se setkal u diváků s obrovským úspěchem. Celý sál odměnil absolventy, zástupce OMS a trubače nadšeným potleskem.

Dovolte, aby organizátoři posezení poděkovali za velké množství pěkných a hodnotných darů do tomboly myslivcům, mysliveckým spolkům, přátelům přírody a myslivosti,  Babylonským trubačům, hudební skupině Akord a všem účastníkům za vytvoření milé, příjemné atmosféry a za nezapomenutelný večer.

Tečka na konec: Setkání třebíčských myslivců, přátel a příznivců myslivosti 2017 – suprrr…

Text: PhDr. Marie Nováková, členka KPK OMS Třebíč

Foto: PhDr. Marie Nováková, Ladislav Carda, členové KPK OMS Třebíč