Zkoušky z myslivosti-Bažantnice, 9. a 10. února 2023

zveřejněno v kultura

V kulturním zařízení OMS Třebíč se konaly ve čtvrtek 9. 2. 2023 a v pátek 10. 2. 2023  zkoušky z myslivosti. Jelikož se v r. 2022 přihlásilo na kurz 26 zájemců, probíhaly zkoušky ve dvou dnech.

Čekající adepti byli sice na pohled zaraženi, přestože se usmívali a na poslední chvíli si sdělovali ještě některé postřehy, ale chtěli členům zkušebního senátu dokázat, že se po celý rok k této zkoušce připravovali jak teoreticky, tak prakticky.

Zkoušky byly zahájeny troubením mysliveckých fanfár. Na slavnostním nástupu přítomné přivítal předseda OMS Třebíč Ing. František Kazda. Ten předal slovo Ing. Tomáši Sedláčkovi, který informoval přítomné o průběhu zkoušky. Následně představil  členy zkušebního senátu:

Předseda komise: Petr PELECH

Místopředseda komise: Ing. Jaroslav KOTRBA

Zkušební komisař I. skupina: Ing. Tomáš SEDLÁČEK

Zkušební komisař II. skupina: Ing. František TEXL

Zkušební komisař III. skupina: Jiří JURKA

Zkušební komisař IV. skupina: Mgr. Josef DRMOTA

Zkušební komisař V. skupina: Ing. Jaroslav ŠÍMA a Josef SMUTNÝ

Zkušební komisař VI. skupina: Bc. Karel HORKÝ

Zkušební komisař VII. skupina: Jaroslav KROUCHAL

Po zahájení někteří zůstali ve zkušební místnosti, zkoušející zasedli na svá místa  a  adepti postupně přistupovali k jednotlivým stolkům, aby si vylosovali otázky z příslušné skupiny a co nejlépe je zodpověděli. Členové senátu byli nejen odborníci, ale také zkušení zkoušející, kteří chápali trému zkoušených, vhodně je povzbuzovali a motivovali. Jejich laskavý, avšak náročný přístup potvrdil výsledek zkoušek.

Všichni adepti prospěli. Ve čtvrtek 9.2. absolvovalo celkem 13 adeptů,  z toho 3 prospěli s vyznamenáním, v pátek 10.2. absolvovalo celkem rovněž 13 adeptů, z toho také 3 prospěli s vyznamenáním. Nejlepší adepti byli vyhodnoceni: Mgr. Jana Šlechtová, Jan Bochníček a Eva Fatrdlová. Při závěrečných nástupech zhodnotil předseda senátu průběh zkoušek, pochválil uchazeče za dobrou přípravu a některé i za vynikající znalosti.

Noví myslivci by měli mít vždy v paměti zásady Mysliveckého desatera, a to nejen při  lovu. Také je důležité celoživotní vzdělávání v myslivosti, protože příroda a zvěř si zaslouží neustálou a cílevědomou péči. Je potěšující, že do řad myslivců přistoupí další a další nadšenci, kterým není lhostejná příroda a osud volně žijící zvěře. Jsou však také hlavně zárukou, že česká myslivost – naše kulturní dědictví bude zachováno dalším generacím.

 

Text: PhDr. Marie Nováková, členka KPK

Foto: Ing. Aleš Dočekal