Členství v ČMMJ

Můžete uhradit osobně v hotovosti v úředních hodinách (Bažantnice 462, 674 01 Třebíč) nebo převodem na BÚ OMS Třebíč (č.ú. 2601502742/2010).


Jak se stát novým členem ČMMJ OMS Třebíč: Zájemci o členství se musí zaregistrovat v členské evidenci a vyčkat na schválení. Po schválení a zaplacení ročního členského příspěvku (součástí je pojištění), se zájemce stane členem.


Základní členský příspěvek

základní členský příspěvekvarianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem1000 Kč1600 Kč2100 Kč

Snížený členský příspěvek I.

důchodci od 65 let, studenti do 26 let, invalidé v nejvyšším stupni postižení (současně s platbou studenti zasílají na email jednatel@omstrebic.cz potvrzení o studiu, invalidé zasílají potvrzení o invaliditě)

varianta MINIMUMvarianta STANDARDvarianta EXCLUSIVE
výše ČP celkem650 Kč1250 Kč1750 Kč

Snížený členský příspěvek II.

myslivci a lesníci z povolání, kteří prokáží pojištění u zaměstnavatele

Členský příspěvek
výše ČP celkem750 Kč

Pojištění v rámci čl. příspěvku

Pojistné je součástí členského příspěvku.

Členové ČMMJ jsou automaticky pojištěni pro případ odpovědnosti při výkonu myslivosti u pojišťovny Halali. Toto pojištění svým krytím splňuje a dokonce převyšuje požadavky Zákona č. 449/2001 Sb. o myslivosti.


Nový čl. průkaz (karta ČMMJ)

Na první straně členského průkazu se nachází znak Českomoravské myslivecké jednoty, jméno a číslo člena z evidence v SW Diana. Druhá strana obsahuje kontaktní údaje organizace a adresu pro navrácení nalezeného průkazu. Především zde ale najdete QR kód, po jehož oskenování mobilním telefonem se zobrazí anonymizovaný výpis z členské evidence, který potvrdí, zda je dotyčný členem ČMMJ a na jaké období je pojištěn.

Pokud potřebujete členský průkaz ve staré podobě (trojdílná papírová skládačka), můžete si jej vytisknout z SW Diana.

Věnujte prosím velkou pozornost svým osobním údajům v členské evidenci, především rodným číslům, která jsou jedinečným rozlišovacím datem. Z členské evidence se každý měsíc přenášejí data členů – pojištěnců do HALALI, všeobecné pojišťovny, a.s., tato data pak jsou určující pro likvidaci pojistných událostí.


Manuály SW Diana

Návod na doplnění kontaktních údajů
PDF, velikost souboru: 1 MB

Manuál pro použití SW Diana členem
DOC, velikost souboru: 716 KB