Plán kynologických akcí OMS Třebíč v r. 2024

PŘIPRAVUJE SE

DATUM DRUH AKCE MÍSTO KONÁNÍ PLAKÁT PROPOZICE

 

Formuláře přihlášek

UPOZORNĚNÍ - Přijetí přihlášky je podmíněno:

1. zaplacením předepsaného poplatku (dle propozic)
2. dodáním oboustranné kopie Průkazu původu psa
3. dodáním kopie členského průkazu ČMMJ (pokud jste členem)

Dokud nebudou body 1.-3. splněny je pes zařazen jako náhradník!
(Přihláška nemusí být z důvodu naplněné kapacity přijata.)