Plán kynologických akcí OMS Třebíč v roce 2024

DATUM DRUH AKCE MÍSTO KONÁNÍ PLAKÁT PROPOZICE
20. dubna Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen Slavice Propozice - ZV 20.4.2024
27. dubna Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen Jemnice Propozice - PZ 27.4.2024
5. května Jarní svod psů Třebíč (Bažantnice) Propozice - JS 5.5.2024
8. června Zkoušky norování Mohelno Propozice - ZN 8.6.2024
15. června Barvářské zkoušky Rudíkov Propozice - BZ 15.6.2024
16. června Lesní zkoušky ostatních plemen Slavice Propozice - LZ op 16.6.2024
20. července Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen * * *
17.-18. srpna Pohár OMS Třebíč - podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen, zkoušky vodní práce - CACT * * *
28. září Zkoušky norování Třebíč (Bažantnice) * *
28. září Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen * * *
29. září Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen * * *
12. října Barvářské zkoušky honičů * * *
19.-20. října Memoriál Josefa Venhody - všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen - CACT * * *

 

* bude doplněno

Formuláře přihlášek

UPOZORNĚNÍ - Přijetí přihlášky je podmíněno:

1. zaplacením předepsaného poplatku (dle propozic)
2. dodáním oboustranné kopie Průkazu původu psa
3. dodáním kopie členského průkazu ČMMJ (pokud jste členem)

Dokud nebudou body 1.-3. splněny je pes zařazen jako náhradník!

• Přihláška nemusí být z důvodu naplněné kapacity přijata.
• Dbejte na čitelnost všech údajů.
• Zasílejte ne email jednatel@omstrebic.cz nebo na adresu OMS Třebíč.