Plán kynologických akcí OMS Třebíč v roce 2024

DATUM DRUH AKCE MÍSTO KONÁNÍ PLAKÁT PROPOZICE
20. dubna Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen ... ... ...
27. dubna Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen ... ... ...
5. května Jarní svod psů Bažantnice (Třebíč) ... ...
8. června Zkoušky norování ... ... ...
15. června Barvářské zkoušky ... ... ...
16. června Lesní zkoušky ostatních plemen ... ... ...
20. července Lesní zkoušky ohařů a ostatních plemen ... ... ...
17.-18. srpna Pohár OMS Třebíč - podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen, zkoušky vodní práce - CACT ... ... ...
28. září Zkoušky norování Bažantnice (Třebíč) ... ...
28. září Zkoušky vloh ohařů a ostatních plemen ... ... ...
29. září Podzimní zkoušky ohařů a ostatních plemen ... ... ...
12. října Barvářské zkoušky honičů ... ... ...
19.-20. října Memoriál Josefa Venhody - všestranné zkoušky ohařů a ostatních plemen - CACT ... ... ...

 

Formuláře přihlášek

UPOZORNĚNÍ - Přijetí přihlášky je podmíněno:

1. zaplacením předepsaného poplatku (dle propozic)
2. dodáním oboustranné kopie Průkazu původu psa
3. dodáním kopie členského průkazu ČMMJ (pokud jste členem)

Dokud nebudou body 1.-3. splněny je pes zařazen jako náhradník!
(Přihláška nemusí být z důvodu naplněné kapacity přijata.)