Kultura a propagace
kurzy, kroužky, ad.
Kynologie
zkoušky loveckých psů
Střelectví
broková střelnice
Myslivost
přehlídka trofejí, aktiv, ad.
Organizačně právní informace

Okresní myslivecký spolek Třebíč

Dovolte nám Vás srdečně uvítat na webových stránkách Okresního mysliveckého spolku Třebíč.

Současná česká myslivost je na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě. Dnes je považována za soubor aktivit prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a za spolkovou činnost, která směřuje k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků.  Ty jsou součástí národního kulturního dědictví.

Okresní myslivecký spolek Třebíč je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., jehož posláním je sdružování myslivců oblastí –  obcí s rozšířenou působností Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč. V obvodu působnosti je 110 uznaných honiteb o celkové výměře 135 052 ha honebních pozemků.

Číst více...

Poslední příspěvky v kultuře, střelectví a kynologii

Myslivecký ples – Bažantnice – 10.2.2024

V sobotu 10. února se uskutečnil myslivecký ples OMSu ve vyzdobeném kulturním zařízení Bažantnice. Úvodní slovo patřilo předsedovi Ing. Františku Kazdovi, který návštěvníky přivítal a popřál jim příjemnou zábavu. Místopředseda OMS Ing. Tomáš Sedláček... Zobrazit více...

Kurz myslivosti – Bažantnice – 6.1.2024

V sobotu 6. ledna byl zahájen nový kurz myslivosti. Na Bažantnici přijelo 24 adeptů, kteří se do kurzu přihlásili, v očekávání, co vše je v rámci kurzu čeká. Kurz byl zahájen fanfárami v podání trubačů Ing. Miroslava... Zobrazit více...