Kultura a propagace
kurzy, kroužky, ad.
Kynologie
zkoušky loveckých psů
Střelectví
broková střelnice
Myslivost
přehlídka trofejí, aktiv, ad.
Organizačně právní informace

Okresní myslivecký spolek Třebíč

Dovolte nám Vás srdečně uvítat na webových stránkách Okresního mysliveckého spolku Třebíč.

Současná česká myslivost je na jedné z nejvyšších úrovní v Evropě. Dnes je považována za soubor aktivit prováděných v přírodě ve vztahu k volně žijící zvěři jako součásti ekosystému a za spolkovou činnost, která směřuje k udržení a rozvíjení mysliveckých tradic a zvyků.  Ty jsou součástí národního kulturního dědictví.

Okresní myslivecký spolek Třebíč je pobočným spolkem Českomoravské myslivecké jednoty, z. s., jehož posláním je sdružování myslivců oblastí –  obcí s rozšířenou působností Moravské Budějovice, Náměšť nad Oslavou a Třebíč. V obvodu působnosti je 110 uznaných honiteb o celkové výměře 135 052 ha honebních pozemků.

Číst více...

Nadcházející události

Poslední příspěvky v kultuře, střelectví a kynologii

Zkoušky norování – Mohelno – 8.6.2024

Druhá červnová sobota patřila norníkům v Mysliveckém spolku Mohelno, kde se tak jako každý rok konaly zkoušky norování nováčků. Akce probíhala v areálu umělé nory pořádajícího MS. Po uvítací znělce Trubačů z Bažantnice ředitel... Zobrazit více...

Dotace na rozvoj spolkové činnosti OMS Třebíč

Děkujeme za poskytnutí dotace od Státního zemědělského intervenčního fondu prostřednictvím Místní akční skupiny Oslavka. Byla podpořena spolková činnost OMS pro organizaci akcí kynologických, střeleckých, společenských a akcí pro děti a širokou veřejnost. Podařilo... Zobrazit více...