1. Každá trofej bude označena vyplněným štítkem trofeje – štítky je možné zdarma vyzvednout na sekretariátu OMS Třebíč (Bažantnice 462, 674 01 Třebíč), nebo si je můžete sami vytisknout z následujících odkazů: přední strana v PDF , zadní strana v PDF
  2. Výkaz OMS o lovu zvěře (většinu dat opište ze statistického výkazu Mysl (MZe) 1-01): výkaz v PDF
  3. Seznam trofejí a přehled lovců za období 1. 4. 2023 až 31. 3. 2024, a to zvlášť pro každý druh zvěře: seznam trofejí v PDF