1. Každá trofej bude označena vyplněným štítkem trofeje – štítky je možné zdarma vyzvednout na sekretariátu OMS Třebíč (Bažantnice 462, 674 01 Třebíč), nebo si je můžete sami vytisknout z následujících odkazů: přední strana v PDF , zadní strana v PDF
  2. Výkaz OMS o lovu zvěře (většinu dat opište ze statistického výkazu Mysl (MZe) 1-01): výkaz v PDF
  3. Seznam trofejí a přehled lovců za období 1. 4. 2023 až 31. 3. 2024, a to zvlášť pro každý druh zvěře: seznam trofejí v PDF

ORP Moravské Budějovice
– Předkládání trofejí: 4. dubna 2024 (8:00 – 13:00 hod) tradičně na MěÚ Moravské Budějovice
– Aktiv mysliveckých hospodářů: 22. dubna 2024 (16:00 hod) tradičně na MěÚ Moravské Budějovice


ORP Náměšť nad Oslavou
– Předkládání trofejí: 8. dubna 2024 (8:00 – 12:00 hod) tradičně na MěÚ Náměšť nad Oslavou
– Aktiv mysliveckých hospodářů: 8. dubna 2024 (14:00 hod) tradičně na MěÚ Náměšť nad Oslavou


ORP Třebíč
Předkládání trofejí: 8. a 9. dubna 2024 (13:00 – 17:00 hod) tradičně v Třebíči na Bažantnici
POZOR ZMĚNA TERMÍNU VÝBĚRU TROFEJÍ OPROTI UVEDENÉMU V PLÁNU ČINNOSTI NA ROK 2024
Okresní aktiv mysliveckých hospodářů: 6. května 2024 (16:00 hod) tradičně v Třebíči na Bažantnici