OMS Třebíč na národním finále Zlaté srnčí trofeje

zveřejněno v kultura

Národní finále se uskutečnilo tentokrát v Jizbici pod Blaníkem. Účastní se jej především vítězové okresní kol ZST z celé ČR, ale také další zájemci. Probíhá formou dvoutýdenního soustředění, nejprve kategorie A, jehož se účastnilo 47 dětí a poté kategorie B s 57 dětmi. … Zobrazit více…

Dětský den na Ohradě-25.6.2023

zveřejněno v kultura

V neděli 25. června zorganizoval OMS výlet na národní myslivecké slavnosti na lovecký zámek Ohrada. Bylo to při příležitosti pořádání dětského dne, takže osazenstvo plného autobusu tvořili zejména rodiče s dětmi navštěvujícími myslivecké kroužky. Pro návštěvníky bylo zdarma otevřeno muzeum … Zobrazit více…

Přednáška pro děti-14.6.2023

zveřejněno v kultura

Ve středu 14. června zajistil MěÚ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s OMS program pro děti ze Základní školy Týnská v Třebíči. Ty přijely do Náměště kvůli výletu do Obory Kralice. Po cestě oborou se děti dozvěděly o historii obory, … Zobrazit více…

Myslivecké kroužky okresu Třebíč

zveřejněno v kultura

Představujeme myslivecké kroužky působící na okrese Třebíč s podporou našeho OMS. V letošním školním roce je navštěvovalo celkem 78 dětí. Děkujeme vedoucím kroužků i všem, kteří s organizací pomáhají, za jejich neocenitelnou celoroční práci pro děti.   Tomáš Sedláček Místopředseda … Zobrazit více…

Střelby adeptů – Nové Syrovice – 10.6.2023

zveřejněno v kultura

V sobotu 10. června absolvovala čtyřicítka adeptů kurzu myslivosti střelby z malorážky na střelnici v Nových Syrovicích. Před samotnou střelbou byli adepti proškoleni z bezpečného zacházení se zbraní a použitím kulové zbraně. Adepti splnili další povinnou část kurzu stanovenou pověřením MZe a ČMMJ.   … Zobrazit více…

Přednášky pro děti

zveřejněno v kultura

Další přednášky v mateřských školách – tentokrát v MŠ Kožichovice a MŠ Kaštánek Třebíč připravil člen OMS Třebíč a MS Klučov pan Miloš Matoušek, který se této činnosti věnuje dlouhodobě. Děti si kromě nových informací o zvěři a přírodě odnesly … Zobrazit více…

1 2 3 4 5 12