Příměstský myslivecký tábor na Bažantnici 10.-14.7.2023

zveřejněno v kultura

Stejně jako v loňském roce, proběhl i letos na Bažantnici myslivecký příměstský tábor. Ten se uskutečnil ve dnech 10. až 14. července. Celkem se jej zúčastnilo 27 dětí, což vypovídá o jeho loňském úspěchu, jelikož se řady malých myslivců začínají rozšiřovat.

Pondělní den se nesl ve znamení seznamování a to nejen mezi účastníky tábora, ale i seznamování s okolím, ve kterém se celý následující týden děti pohybovaly. Hned v prvních chvílích bylo jasné, že nejoblíbenější aktivitou bude sbírání asfaltových holubů. Ostatně tato zábava vydržela dětem až do posledního dne.

V úterý na ně čekal program připravený vedoucími tábora. Zaměřený byl na tradice v myslivosti a úlohu myslivců a lesníků v naší krajině. Starší účastníci se věnovali vypracovávání pracovních listů, zatímco mladší hráli tematické hry a dle společného povídání o postavě myslivce si pak ve skupinkách takového nakreslili. Celé odpoledne bylo následně věnováno výrobě táborových triček.

Středeční výlet do Budišova se vydařil nad očekávání. Děti si mohly prohlédnout zoologický depozitář představující sbírky vycpanin ptáků, savců, ryb i obojživelníků, doplněný trofejemi z loveckých výprav do Afriky, Asie a Kanady. Úžasná byla také prohlídka místní bažantnice a myslivecké chaty, kterou nás provedl pan Doležal z MS Budišov.

Na čtvrtek se všichni nesmírně těšili. Přijel totiž pan Smutný, který s sebou přivezl zástupce malých plemen psů a také lišku. Děti si s radostí s pejsky hrály, mazlily se, prohlédly si lišku i umělou noru a samozřejmě se také podívaly na to, jak takové norování vypadá. Po obědě zbyla ještě chvilka času, aby si děti zopakovaly informace, které se od pana Smutného dozvěděly.

Poslední den byl pro některé přímo adrenalinovým zážitkem. Díky panu Chlandovise nejprve děti seznámily s různými zbraněmi, které myslivci při výkonu práva myslivosti používají. Následně pak měly možnost si zastřílet ze vzduchovky, luku, ale i brokovnice. K překvapení všech vedoucích si z brokovnice zkusili zastřílet i ti nejmenší účastníci tábora. Na závěr nutno konstatovat, že byl letošní táborový ročník plný vynikajících střelců.

Odpoledne proběhlo rozloučení se všemi účastníky tábora. Všechny děti obdržely účastnický list a také upomínkové předměty od OMS Třebíč.

Velké poděkování za organizaci patří vedoucím mysliveckého tábora – Vlastě Štveráčkové a Martině Píšové, adeptkám letošního kurzu myslivosti – Lucii Chromé a Ivetě Mrňové, které celý týden vedoucím pomáhaly a jednateli OMSu Aleši Dočekalovi.