OMS Třebíč na národním finále Zlaté srnčí trofeje

zveřejněno v kultura

Národní finále se uskutečnilo tentokrát v Jizbici pod Blaníkem. Účastní se jej především vítězové okresní kol ZST z celé ČR, ale také další zájemci. Probíhá formou dvoutýdenního soustředění, nejprve kategorie A, jehož se účastnilo 47 dětí a poté kategorie B s 57 dětmi.

OMS Třebíč reprezentovali v kategorii A Vladimír Chmelíček (2. v okresním kole) a Hedvika Chlandová. Pro oba to byla první účast na národní kole a rozhodně se v něm neztratili. Obsadili 33., respektive 34. místo.

V kategorii B náš OMS zastupoval vítěz okresního kola Jan Sedláček. V kategorii B soutěžil podruhé a výrazně vylepšil své loňské umístění. V obrovské konkurenci těch nejlepších obsadil celkové 12. místo.

Všem gratulujeme k dosaženým výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci našeho OMSu.

Více informací včetně fotografií: https://www.cmmj.cz/nf-zst-2023-jizbice-pod-blanikem/

Tomáš Sedláček