Celostátní přebor ČMMJ 4 x 20 a finále na loveckém kole 2018-05-13

zveřejněno v strelectvi

Dne 13. května 2018 proběhl na střelnici OMS Třebíč – Bažantnice celostátní přebor ČMMJ 4 x 20 a finále na loveckcém kole.

Výsledková listina