Kurz myslivosti – Bažantnice – 6.1.2024

zveřejněno v kultura

V sobotu 6. ledna byl zahájen nový kurz myslivosti. Na Bažantnici přijelo 24 adeptů, kteří se do kurzu přihlásili, v očekávání, co vše je v rámci kurzu čeká.

Kurz byl zahájen fanfárami v podání trubačů Ing. Miroslava Nováčka a místopředsedy OMS Ing. Tomáše Sedláčka. Úvodní slovo spolu s přivítáním pronesl předseda OMS Ing. František Kazda. Místopředseda během následující hodiny uchazečům řekl vše o organizaci celého kurzu sestávajícího z teoretické a praktické části.  V lednu je čeká celkem 56 hodin přednášek a poté roční praxe v honitbách okresu Třebíč a na akcích pořádaných OMSem. Jednatel Ing. Aleš Dočekal připravil pro adepty vše potřebné, včetně zápisníku uchazeče. Poté již byly zahájeny přednášky, kterých se první den zhostili Ing. Miroslav Nováček a Mgr. Josef Drmota.

Zatímco v loveckém salonku seděli v sobotu 6. ledna nováčci, v hlavním sále se shromáždilo více než 30 adeptů, kteří do kursu nastoupili již před rokem a za měsíc je čekají zkoušky. Závěrečnou konzultaci pro ně připravil Mgr. Josef Drmota. Tito adepti již úspěšně absolvovali přednášky, praxi v honitbách a také splnili všechny povinnosti stanovené pověřením MZe a mysliveckou radou a mohou se již plně připravovat na zkoušky. Ty je čekají ve dnech 8. a 9. února. Vysvědčení bude úspěšným předáno na plese OMSu, který proběhne 10. února 2023 na Bažantnici.

Ing. Tomáš Sedláček