Zkoušky z myslivosti – Bažantnice – 8. a 9. února 2024

zveřejněno v kultura

Uchazečů o složení zkoušky z myslivosti se v kulturním a společenském zařízení OMS Třebíč na Bažantnici sešel v tomto roce rekordní počet. Třicet devět adeptů muselo být rozděleno do dvou skupin, proto se zkoušky konaly 8. a 9. února. Členům zkušebního senátu chtěli všichni dokázat, že se po celý rok k této zkoušce připravovali jak teoreticky, tak prakticky.

Zkoušky byly zahájeny po oba dny slavnostními mysliveckými skladbami. Nastoupené uchazeče a členy zkušební komise přivítal předseda OMS Třebíč Ing. František Kazda. Po zahájení předal slovo předsedovi zkušební komise Petru Pelechovi. Ten stručně informoval o průběhu zkoušky a představil členy zkušebního senátu: Ing. Jaroslav Kotrba – místopředseda, zkoušející – Ing. Tomáš Sedláček, Ing. František Texl, Jiří Jurka, Ing. Jaroslav Šíma, Mgr. Josef Drmota, Jaroslav Krouchal a Bc. Karel Horký.

Po zahájení výše jmenovaní zasedli na svá místa a adepti postupně přistupovali k jednotlivým stolkům, aby si vylosovali otázky z příslušné skupiny a co nejlépe je zodpověděli. Členové senátu byli nejen odborníci, ale také zkušení zkoušející. Ne že by se znalostmi adeptů byli vždy spokojeni na 100 %, jako zkušení však dokázali po prvních větách odpovídajícího poznat, zda uchazeč přistupuje ke zkoušce dostatečně připraven. Uvědomovali si však, že svou roli hraje také tréma a stres, vhodně je povzbuzovali a motivovali. Jejich laskavý, avšak náročný přístup potvrdil výsledek zkoušek. Uspělo třicet šest adeptů, někteří prospěli s vyznamenáním.

Po poradě zkušebních komisařů shrnul předseda senátu každý den při závěrečném nástupu účastníků výsledky hodnocení.

Složením zkoušek však teprve započalo myslivecké vzdělávání, jak zdůraznil předseda OMS Třebíč Ing. Kazda. Protože o zvěři a přírodě se budou učit celý život. Také by vždy každý MYSLIVEC měl mít v první řadě na mysli slova prof. Ant. Dyka: „Co stvořil Bůh, to cti a opatruj, to, myslivče, buď první zákon tvůj”.

 

PhDr. Marie Nováková, členka KPK