Zahájení kurzu pro myslivecké hospodáře

zveřejněno v kultura

Ve čtvrtek 11. dubna byl za zvuku loveckých fanfár v loveckém salónku Bažantnice zahájen kurz pro myslivecké hospodáře. Do kurzu nastoupilo 7 zájemců, kteří absolvovali 28 hodin kvalitní teoretické přípravy, přesně jak ukládá pověření MZe a směrnice ČMMJ. Adeptům se věnovali zkušení lektoři Mgr. Josef Drmota, Jiří Jurka, Ing. František Texl a Jaroslav Krouchal, kteří odpřednášeli látku ze všech čtyř skupin předmětů, které budou předmětem zkoušky a byli přítomni i u hodnocení trofejí. Nyní již běží půlroční lhůta pro praktickou přípravu a v říjnu proběhnou zkoušky před zkušební komisí.

Ing. Tomáš Sedláček, místopředseda OMS