Myslivecké slavnosti Vysočiny na hradu Roštejn, 1.5.2023

zveřejněno v kultura

Mimořádně na svátek 1. května byly pro zájemce připraveny na hradu Roštejn myslivecké slavnosti Vysočiny. Akci spoluorganizovali Myslivost s,r.o., všechny OMSy Kraje Vysočina a správa hradu. Na programu byly ukázky mysliveckého troubení, statické ukázky dravců, loveckých psů, vábení zvěře atd. Pro děti byla připravena stezka se třinácti stanovišti, kde plnily různé úkoly. Stanoviště byla zaměřena na mysliveckou pedagogiku a po jejich úspěšném splnění dostal každý odměnu. K dispozici bylo i myslivecké občerstvení a stánky s různým zbožím. Celý den moderoval šéfredaktor časopisu Myslivost Ing. Jiří Kasina.

OMS Třebíč připravil pro děti celkem tři stanoviště, které po celý den obsluhovaly a dětem se věnovaly mj. děti z mysliveckého kroužku. Babylonští trubači provázeli celý den svými fanfárami a dílčími vystoupeními.

Přístupné byly také samotné expozice hradu. Jedna z tras je věnována právě lovu a myslivosti a jsou na ní interaktivní prvky zajímavé pro děti. Protože se vydařilo počasí, na hrad si našly cestu stovky návštěvníků. Jenom dětskou stezku jich absolvovalo více než 150.

 

 

Ing. Tomáš Sedláček

Foto: Ing. Milan Slavinger, Tomáš Sedláček