Myslivecký ples-Bažantnice 11.2.2023

zveřejněno v kultura

OMS Třebíč po několikaleté pauze pořádal u příležitosti “přijímání mezi myslivce” 11. února 2023 na Bažantnici Myslivecký ples. Ples se konal na počest čerstvých absolventů – myslivců – ku příležitosti slavnostního předání „Osvědčení o vykonaných zkouškách z myslivosti“ s úmyslem odměnit nové myslivce jedinečným a důstojným aktem za jejich úspěch, a to před jejich rodinami a přáteli. Pozváni byli rovněž další přátelé a příznivci myslivosti, kteří vědí, jak je myslivost krásná a užitečná.

„Přijímání mezi myslivce“ je starý myslivecký zvyk, který má svá “pravidla”, proto na připraveném stole ležel shoz daňka, úlomky, tesák, borlice, přijímací listiny, skleničky s přípitkem a svíce. Slavnostní předávání vysvědčení letošním absolventům doprovázeli na lovecké rohy – borlice a lesnice – Babylonští trubači.

Za zvuků slavnostních fanfár vstoupili do sálu představitelé OMS Třebíč a hned za nimi do čela sálu nastoupili absolventi kurzu. Po přivítání přítomných slovem i zpěvem známého „Vítání“ rozdali předseda, místopředseda a jednatel OMS absolventům vysvědčení a připravené dary od společností Lovecký svět a KOZAP. Ing. Sedláček oznámil jména absolventů, kteří měli při zkouškách nejlepší prospěch. Byli to Mgr. Jana Šlechtová, Jan Bochníček a Eva Fatrdlová. Hostům plesu vysvětlil tradici přijímání mezi myslivce coby jedné z mysliveckých tradic. Zároveň zdůraznil, že v letošním roce, kdy ČMMJ slaví 100 let od svého vzniku, je mimořádně důležité tradice udržovat. Následoval vlastní ceremoniál přijetí mezi myslivce, kterého se ujal Ing. Tomáš Sedláček v doprovodu trubačů. Poté předseda OMS Ing František Kazda ples oficiálně zahájil a začala společná zábava s hudební skupinou Star band.

Jménem organizátorů tímto děkujeme  za velké množství pěkných a hodnotných darů, včetně bohaté zvěřinové tomboly, a to všem myslivcům, mysliveckým spolkům, sponzorům a ostatním přátelům. Dále děkujeme Babylonským trubačům, hudební skupině Star Band a všem účastníkům za vytvoření milé, příjemné atmosféry a za nezapomenutelný večer.

Na Třebíčsku je tedy dvacet šest nových myslivců. Přejeme jim, aby se zapojili do dlouhé řady kolegů – myslivců s radostí, a hlavně s pokorou, ale také aby si uvědomili, že se nesmí provinit proti dobrým mysliveckým mravům s zvyklostem a vždy  zachovat předpisy a nařízení o myslivosti. Protože teprve po mnohaleté praxi se z nich stanou „MYSLIVCI“.

 

Text: PhDr. Marie Nováková, členka KPK

Foto: OMS Třebíč