Okresní kolo soutěže „Zlatá srnčí trofej“ – 2017

zveřejněno v kultura

sobotu 6. května se na třebíčské Bažantnici, kulturním zařízení Okresního mysliveckého spolku Třebíč, konalo okresní kolo soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěž se uskutečnila v rámci mysliveckého víkendu v Třebíči.

Za zvuku lesnic a borlic Babylonských trubačů bylo na slavnostním nástupu připraveno 26 dětí, které přijeli soutěžit ve svých znalostech o přírodě a myslivosti. Soutěž byla připravena pro 3 kategorie a zúčastnit se mohli i předškoláčci. V nejmladší kategorii byl každému účastníku přidělen dospělý doprovod, který měl za úkol číst otázky a zapisovat odpovědi.

Soutěž se skládala ze tří částí. Nejprve děti absolvovaly test. Pro kategorie A a B bylo připraveno 50 otázek, pro kategorii A1 otázek 20. Po testu se děti posilnily při svačině a nastoupily na dvě poznávací stezky. Jedna vedla v lese kolem Bažantnice, druhá byla instalována uvnitř kulturního zařízení v rámci konání okresní chovatelské přehlídky trofejí. Na stezkách čekalo na děti celkem 60 ukázek (botanika, zoologie, pobytové stopy zvěře, kynologie apod.).

O půl jedné bylo dobojováno. Po obědě se děti seznámily se správnými odpověďmi z obou stezek a následoval připravený doprovodný program, kde se dětem věnovali Babyloňští trubači, kynologové, sokolníci a členové střelecké komise se vzduchovkami. Zatímco se děti bavily a získávaly nové zkušenosti, organizační tým vyhodnotil odpovědi účastníků a stanovil vítěze.

V nejmladší kategorii A1 zvítězil Jan Sedláček, v kategorii A Václav Chlanda a kategorii B ovládl Tomáš Mejzlík. Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty (medaile a hrneček s logem soutěže) a tři nejlepší v každé kategorii i hodnotnými cenami, diplomy a medailemi.

Nezbývá než poděkovat organizátorům, sponzorům akce i samotným účastníkům. Dle ohlasu samotných dětí se soutěž i doprovodným programem líbila. Soutěž proběhla bez komplikací a děti se nejen bavily, ale prověřily si především své znalosti o přírodě a myslivosti.

 

Text: Tomáš Sedláček

Foto: Antonín Měrka

 

Ke stažení:

Výsledková listina