Okresní přebor družstev v brokové střelbě 2016

zveřejněno v strelectvi

V neděli 15.5. 2016 se v Třebíči Bažantnici za pěkného slunečného ale velmi větrného počasí uskutečnil okresní přebor družstev mysliveckých sdružení ve střelbě brokové.

Soutěžili tříčlenná družstva ve dvou disciplínách . 10 terčů na střelišti trapu a 10 terčů na loveckém kole.Po malé účasti předchozích let se tohoto klání zúčastnilo 7 družstev.

Na prvním místě se umístilo družstvo MS Stařeč I ve složení Chromý Pavel st, Chromý Pavel ml. a Žalek Milan s nástřelem 46 terčů, druhé místo obsadili členové MS Klučov ve složení Skoumal Rosťa ,Skoumal Ivo. a Eichler Petr s nástřelem 43terčů, třetí místo obsadili členové MS Budíkovice ve složení Svoboda Štěpán, Cejpek Michal a Štelcl Zbyněk s nástřelem 42 terčů. Ve skupině jednotlivců se na prvním místě umístil Chromý Pavel ml, s výsledkem 19 terčů , na druhém místě se po rozstřelu umístil Šlechta Martin s výsledkem 18 terčů a třetí místo obsadil Svoboda Štěpán se stejným výsledkem18 terčů.

Kladně hodnotím účast dvou družstev MS Stařeč a tří družstev MS KOUTY.

MS Kouty si na tomto klání udělalo cvičné střelby před nadcházející loveckou sezonou a připomnělo zásady bezpečného zacházení se střelnou zbraní a zásady bezpečné střelby.

Z tohoto počinu by si mělo vzít příklad víc mysliveckých sdružení a spolků, kteří již delší čas neprováděli cvičné střelby a neprováděli seznámení svých členů s bezpečnosti při zacházení se střelnou zbraní.

Střelecká komise OMS Třebíč

Ke stažení: