Zkoušky mysliveckých hospodářů, Bažantnice 23.4.2023

zveřejněno v kultura

Na podzim 2022 zahájil OMS kurz pro myslivecké hospodáře. Do kurzu se přihlásilo devět zájemců, kteří absolvovali počátkem října teoretickou přípravu v délce 20 hodin. Následovala půlroční praxe v honitbách, jak ukládá pověření MZe a směrnice ČMMJ. OMS v rámci této praxe nabídl účastníkům praktickou ukázku přípravy plánu mysliveckého hospodaření a posuzování věku zvěře, kterou připravil pan Jiří Jurka. Další praxe probíhala v honitbách u stávajících mysliveckých hospodářů.

Třetí dubnový týden se adepti dostavili ke složení zkoušky. V pondělí 17. dubna absolvovali písemnou část, kterou všichni zvládli a postoupili ke zkoušce ústní. Ta proběhla v neděli 23. dubna od 9 hod. v loveckém salonku Bažantnice.

Připravenost jednotlivých zájemců byla různá. Zatímco někteří u zkoušek excelovali, někteří zkoušku zvládli se štěstím. Všichni ale nakonec prospěli. Odměnou jim kromě osvědčení o zkoušce byly také hodnotné dary od partnera OMS – společnosti KOZAP, včetně poukázky na nákup střeliva v hodnotě 1000,- Kč.

Poděkování patří lektorů, kteří adeptům přednášeli a nakonec je také zkoušeli. Byli to Ing. František Texl, Jiří Jurka, Mgr. Josef Drmota a Jaroslav Krouchal. Z pozice předsedy a místopředsedy zkušební senát vedli Ing. Tomáš Sedláček a pan Milan Doležal. Ing. Aleš Dočekal, jednatel OMS, připravil vše potřebné pro zdárný průběh zkoušek a předání vysvědčení.

Všem novým mysliveckým hospodářům upřímně blahopřejeme ke složení zkoušky.

Myslivosti zdar!!

Ing. Tomáš Sedláček