Zkoušky z myslivosti 2018

zveřejněno v kultura

Třebíčsko je bohatší o šestnáct nových myslivců

Šestnáct adeptů –  uchazečů o složení  zkoušky z myslivosti  přijelo 16. února 2018 do kulturního zařízení OMS Třebíč, aby uskutečnili své přání – složit zkoušky z myslivosti a stát se  MYSLIVCEM. A všem se přání splnilo.

Uchazeči postupně předstupovali před členy zkušební komise, někteří více, jiní o trochu méně napjatí a nejistě otáčeli kartičky s otázkami. Ne že by zkoušející se znalostmi adeptů byli vždy spokojeni na 100 %, jako zkušení však dokázali po prvních větách odpovídajícího poznat, zda uchazeč přistupuje ke zkoušce dostatečně připraven. Uvědomovali si však, že ne všichni jsou „einsteinové“ a mají patřičně prořízlou pusinku. Důležité také bylo, zda se během absolvování roční odborné praxe aktivně zapojili do praktické činnosti mysliveckého spolku, pomáhali v honitbě, a hlavně se hodně učili. Komisaře neošidili, většina ze zkoušejících řadu honiteb zná. Nutno uvést, že si adepti vymýšlet nemuseli. Poctivě přikrmovali zvěř, pomáhali s údržbou mysliveckých zařízení, znali stav zvěře v honitbě a účastnili se i různých akcí – střelby, zkoušek loveckých psů, chovatelských přehlídek a výstav. Dokázali, že záznamy v knížce adepta nebyly pouze formální. A co je nejdůležitější – chtějí po získání loveckého lístku pokračovat ve „svých“ spolcích.

Po závěrečné poradě zkušebních komisařů shrnul Ing. Tomáš Sedláček,  předseda senátu a zároveň předseda OMS Třebíč, výsledky hodnocení. U zkoušek všichni adepti prospěli. Počáteční nervozita zmizela, na tvářích nastoupených nových myslivců  se objevil úsměv. Jejich přání se splnilo. Při celkovém hodnocení průběhu zkoušek vyhlásil Ing. Sedláček zároveň  nejúspěšnějšího absolventa – ženu. Znalosti Mgr. Aleny Doležalové označili komisaři za vynikající a bude proto v sobotu 17. 2.  Slavnostně přijata mezi myslivce.