Zlatá srnčí trofej, Bažantnice 6.5.2023

zveřejněno v kultura

Okresní kolo Zlaté srnčí trofeje proběhlo v sobotu 6. května na Bažantnici, kulturním zařízení OMS. Pro 44 účastníků ve třech kategoriích byla připravena soutěž ve znalostech o přírodě a myslivosti. Zúčastnili se především členové mysliveckých kroužků, ale i další zájemci. Na všechny postupně čekalo psaní testu, vnitřní a venkovní poznávací stezka, kde byly připraveny preparáty zvěře, myslivecké, kynologické, sokolnické pomůcky, markanty zvěře, pobytové stopy, poznávání stromů, keřů a rostlin.

Před polednem bylo dobojováno. Pro účastníky byl připraven oběd, po němž se děti seznámily se správnými odpověďmi z obou stezek a následoval připravený doprovodný program – ukázky myslivecké kynologie na umělé noře, kterou připravili členové kynologické komise, laserová střelnice, střelba z luku a také střelba ze vzduchovky. Ta byla zároveň pojata jako okresní přebor pro kategorie A a B a nejlepší tři střelci byli v každé kategorii odměněni pohárem.  Organizační tým zatím vyhodnotil odpovědi účastníků a stanovil pořadí ZST.

V nejmladší kategorii A1 zvítězil nováček soutěže Filip Bochníček, v kategorii A vybojovala své první vítězství ve ZST Anežka Sedláčková, zatímco Jan Sedláček ani tentokrát nenašel přemožitele a ovládl kategorii B. Všichni účastníci byli odměněni upomínkovými předměty (medaile a hrneček s logem soutěže), balíčkem dobrot a spoustou dalších dárků a tři nejlepší v každé kategorii i hodnotnými cenami (vzduchovky, fotopast, klobouky, lovecké nože, čelovky atd.), diplomy, medailemi a putovními poháry. Za ceny pro vítěze chceme poděkovat zejména společnostem Lovecký svět, Václav Chlanda – zbraně a střelivo, Lesy ČR, s.p., RHEA holding, Les a Lov, ale také všem ostatním, kteří věnovali některou z cen či drobností pro účastníky soutěže. Za trvalou podporu práce s mládeží děkujeme Kraji Vysočina.

Za organizační tým: Tomáš Sedláček

Foto: Radka Kopečková