Přehlídka trofejí v Náměšti nad Oslavou, 13.-16.4.2024

zveřejněno v myslivost

Ve dnech 13. až 16. dubna uspořádal MěÚ Náměšť nad Oslavou ve spolupráci s Okresním mysliveckým spolkem v Třebíči a Lesy České republiky, s. p. chovatelskou přehlídku trofejí spárkaté zvěře ulovené ve správním obvodu ORP Náměšť nad Oslavou v hospodářském roce 2023. Přehlídku připravili zaměstnanci odboru životního prostředí a živnostenského, členové myslivecké komise OMS Třebíč, adepti kurzu myslivosti při OMS Třebíč, zaměstnanci státního zámku a finančně přispěly Lesy České republiky, s. p.

Přehlídka byla slavnostně zahájena fanfárami Babylonských trubačů na nádvoří státního zámku v Náměšti nad Oslavou před zraky cca 150 přihlížejících. Úvodní slovo pronesli Ing. Jan Kotačka, starosta města, Ing. František Kazda, předseda OMS Třebíč a Ing. Tomáš Sedláček, vedoucí odboru životního prostředí a živnostenského.

Na přehlídku trofejí byl v letošním roce předložen rekordní počet trofejí zvěře srnčí, daňčí, jelení, černé a také lebky lišky obecné a jezevce lesního. A mimořádný byl také počet trofejí, které dosáhly na medaili – 2 jelení, 6 daňčích, 6 srnčích, dvě lišky a dva jezevci.

MěÚ Náměšť nad Oslavou, odbor životního prostředí a živnostenský, zpracoval k přehlídce katalog, v němž byl zhodnocen chov a lov zvěře v hospodářském roce 2023.

Doprovodný program byl zejména zaměřen na děti, ale své si mohl vybrat každý návštěvník. Na druhém nádvoří státního zámku proběhl koncert lovecké a duchovní hudby v podání Babylonských trubačů. Součástí byl i ceremoniál přijetí absolventa zkoušek z myslivosti mezi myslivce. V zámeckém parku byla připravena lukostřelba a střelba z kuše, ukázka lovecké kynologie a sokolníci s loveckými dravci. K dispozici byla laserová střelnice, dětská dílnička a zvěřinové občerstvení. Vlastní přehlídka trofejí byla doplněna prezentací i odborným výkladem o včelařství na Náměšťsku, výstavou portrétů loveckých psů od pana Milana Slavingera, výstavou preparátů zvěře, obrázků dětí zapojených do soutěže vyhlášené OMS Třebíč – Toulky za zvěří Třebíčska a prezentací soutěže Honitba roku. Atmosféru dotvářelo promítání starých mysliveckých filmů.

V neděli byla ve spolupráci s Lesy České republiky, s. p. a nájemcem obory připravena komentovaná procházka Oborou Kralice. Téměř sto zájemců se zúčastnilo dvouhodinového programu, jehož součástí bylo, kromě pozorování zvěře, seznámení s historií výskytu a chovu daňčí zvěře na Náměšťsku, historií obory, chovu zvěře, lesnickém hospodaření v oboře a významných stavbách sloužících myslivosti, které byly v oboře postaveny. Na závěr si zájemci prohlédli lovecký zámeček zvaný Lusthaus, kde byly k vidění shozy jelení a daňčí zvěře z posledních let.

 

Text: Ing. Tomáš Sedláček

Foto: Ing. Milan Slavinger, Jiří Polehla