Hodnotící schůze komisí – Bažantnice – 23.11.2023

zveřejněno v Nezařazené

Ve čtvrtek 23. listopadu proběhla na Bažantnici každoroční hodnotící schůze komisí OMS Třebíč. Schůze se účastní nejen členové komisí, ale také osoby, které v daném roce aktivně vypomohly při organizaci významných akcí kynologických, střeleckých, kulturních.

První část schůze byla věnována zhodnocení práce jednotlivých komisí v končícím roce. Předsedové komisí seznámili účastníky s akcemi, které v roce 2023 organizovali, jejich průběhu, počtu účastníků a také finančním výsledku. Zprávy byly doplněny prezentacemi, popř. promítáním fotografií z akcí. Předsedkyně kynologické komise, Mgr. Eva Illová, předala poděkování zástupcům spolků, které se podílely na přípravě vybraných kynologických akcí. Předseda myslivecké rady, Ing. František Kazda, poděkoval členům rady za organizaci všech akcí a celoroční nezištnou práci pro spolek.

Ve druhé části večera bylo pro všechny připraveno občerstvení a navázala neformální diskuse nad zajímavými tématy a zpětné hodnocení úspěšných akcí.

Závěrem předseda a ostatní členové myslivecké rady poděkovali všem členům komisí i dalším osobám, které se podílely na přípravě akcí a také partnerům, kteří přispěli, ať už finančně nebo věcnými dary, ke zdárnému průběhu. Předseda OMS ukončil jednání přáním pevného zdraví, příjemných mysliveckých zážitků a provoláním „Myslivosti zdar!“

Tomáš Sedláček, místopředseda OMS