Myslivci Dolních Vilémovic pořádali, jako každoročně, „Konec prázdnin s Hubertem“

zveřejněno v Nezařazené

Myslivci dětem, aneb „Konec prázdnin s Hubertem“

Je to již deset roků, co vznikla krásná myšlenka uspořádat pro děti akci na rozloučení s prázdninami. Vilémovští myslivci přemýšleli a jednali. Ve spolupráci s obcí Dolní Vilémovice dětem místním i těm z širokého okolí každoročně připraví den plný soutěží a ukázek z myslivecké činnosti. Děti se pobaví a také si uvědomí, že čas prázdnin se neúprosně blíží ke konci a nastanou povinnosti a učení.

V letošním roce tento den připadl na sobotu 27. srpna. Organizátoři program zpestřili pozváním společnosti Zayferus, která se zabývá ochranou dravých ptáků. Ve svém programu nejen všechny přítomné seznámili se svou činností a představili mnoho druhů dravců a jejich způsob života, ale předvedli i to, k čemu jsou dravci stvořeni a to je lov. Byla to velmi zajímavá podívaná nejen pro děti, ale i dospělé. Pozorní diváci a znalci při kontrolních otázkách sokolníka mohli vyhrát pexeso, leporelo či rodinnou vstupenku na ukázky dravců v lednickém parku.

Nedílnou součástí myslivosti je kynologie. Děti byly seznámeny s chovem plemene Chesapeake bay retrievera, jeho výcvikem a využitím v myslivecké praxi. Ukázkou byla dohledávka a přinášení aportu.

Z dalších připravených aktivit je třeba připomenout vědomostní úkoly. Rozeznat několik druhů jehličnatých a listnatých stromů bylo pro některé děti těžkým oříškem a musely dolovat hluboko uložené znalosti získané v prvouce či přírodovědě. Také správně určit všechny lovecké trofeje a vycpaniny zvířat bylo obtížné. Střelba ze vzduchovky lákala více starší kluky a mohli si vyzkoušet, jak obtížné je správně zamířit a trefit cíl.

Děti si „Den s Hubertem“ užily, za splnění úkolů dostaly odměny a spokojeně odcházely domů. Zbývá jim ještě posledních pár dnů prázdnin a pak hurá do školy. Nechť se jim po celý školní rok dobře daří.

Text: Jana Velebová