Okresní sněm – Bažantnice 22.9.2022

zveřejněno v Nezařazené

Na čtvrteční odpoledne 22. září 2022 byl svolán mysliveckou radou OMS Třebíč okresní sněm – nejvyšší orgán pobočného spolku. Sněm zahájili a provázeli fanfárami na lesnice pánové Josef Holas a Miroslav Nováček, což umocnilo slavnostní atmosféru celého jednání.

Účastníky sněmu, na němž bylo přítomno 45 delegátů a 23 hostů, přivítal předseda OMS Ing. Tomáš Sedláček, který byl zvolen i předsedajícím sněmu. Po nezbytných administrativních záležitostech přednesl zprávu předsedy o činnosti myslivecké rady za období od posledního sněmu a zprávu za celé pětileté volební období. Zmínil mj. úspěch při získávání finančních prostředků, investice do areálu Bažantnice a splnění slibů daných delegátům při volbě v roce 2017. Také poděkoval všem členům myslivecké rady za jejich práci v končícím volebním období.

Ing. Jiří Pulec, předseda dozorčí rady, prezentoval přehled kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada neshledala žádné závady v hospodaření spolku a činnosti rady. Následovalo projednání finančních záležitostí – schválení účetní závěrky a návrh rozpočtu na rok 2023. Těmito body provedl účastníky předseda ekonomické komise Ing. Zdeněk Skoumal a byly schváleny.

Dalším bodem programu bylo zvolení nové myslivecké a dozorčí rady delegáty sněmu. Oba zvolené orgány si následně na ustavujících jednáních rozdělily funkce. Po přestávce na občerstvení tak bylo účastníkům sněmu sděleno, že funkci předsedy myslivecké rady bude zastávat Ing. František Kazda, místopředsedy Ing. Tomáš Sedláček, předsedy kynologické komise Mgr. Eva Illová, předsedy myslivecké komise Ing. Jan Klusáček, předsedy ekonomické komise Ing. David Hybner, předsedy střelecké komise RNDr. Jiří Maša a člena rady Ing. Aleš Dočekal. Místopředseda byl zároveň pověřen vedení kulturně propagační komise.

Předsedou dozorčí rady zůstává i pro další období Ing. Jiří Pulec, členem Eduard Janoušek. Novým místopředsedou dozorčí rady byl zvolen Ing. Zdeněk Skoumal.

Následoval slavnostnější blok celého jednání. Během něj předali zástupci myslivecké rady děkovné listy členům OMS Třebíč, kteří vykonávají myslivost 50 let v řadách ČMMJ. Dále byla propůjčena vyznamenání ČMMJ II. a III. stupně za dlouholetou aktivní činnost pro českou myslivost.

V diskusi zazněly aktuální informace z OMS, Ing. Josef Prokeš, člena myslivecké rady ČMMJ Praha,  seznámil účastníky s aktuální situací v ČMMJ, pojišťovně Halali, přípravě oslav 100 let od založení ČSMJ. Nový předseda Ing. František Kazda se představil všem delegátům a hostům a poděkoval předchozí myslivecké radě za její činnost.

Po schválení usnesení byl sněm ukončen předsedajícím provoláním: „Myslivosti zdar!“

 

Ing. Tomáš Sedláček