Jednání okresního sněmu – Bažantnice – 15.6.2023

zveřejněno v Nezařazené

Pořádání okresního sněmu bylo po několika letech vráceno termínově do června – měsíce myslivosti a ochrany přírody. Účastníci se sjížděli na Bažantnici od půl třetí a po čtvrté hodině mohl být sněm dle pozvánky zahájen. Stalo se tak po fanfárách v podání trubačů, kteří provázeli celým jednáním.

Účastníky sněmu, na němž bylo přítomno 29 delegátů a 15 hostů, přivítal předseda OMS Ing. František Kazda, který byl zvolen i předsedajícím sněmu. Po nezbytných administrativních záležitostech přednesl zprávu předsedy o činnosti myslivecké rady, zásadních rozhodnutích a zejména vyzdvihl postupné opravy Bažantnice a informoval o získání prostředků na rekonstrukci další části elektroinstalace budovy. Poděkoval všem členům myslivecké rady a jednotlivých komisí za jejich práci pro OMS.

V následujícím bloku vystoupili předsedové jednotlivých komisí a seznámili účastníky sněmu s akcemi, které pořádal OMS pod jejich vedením – mj. se jednalo o akce kynologické, např. jarní svod psů, střelecké, včetně přeboru republiky na loveckém kole, chovatelskou přehlídku trofejí, oslavy 100 let od vzniku ČSMJ, ples nebo akce vzdělávací a pro děti – kurz myslivosti, kurz pro myslivecké hospodáře, dětský den atd.

Předseda ekonomické komise, Ing. David Hybner, informoval o hospodaření OMSu v roce 2022 a navrhl schválení účetní závěrky. To bylo sněmem jednomyslně odhlasováno.

Místopředseda dozorčí rady, Ing. Zdeněk Skoumal, prezentoval přehled kontrolní činnosti dozorčí rady. Dozorčí rada neshledala žádné závady v hospodaření spolku a činnosti rady.

Následoval slavnostnější blok celého jednání. Během něj předali zástupci myslivecké rady děkovné listy členům OMS Třebíč, kteří vykonávají myslivost 50 let v řadách ČMMJ. Dále byla předána vyznamenání II. a III. stupně za dlouholetou aktivní činnost pro myslivost.

V diskusi informoval předseda o jednání sboru zástupců zejména s ohledem na rozhodnutí o prodeji pojišťovny Halali a podal zevrubnou zprávu o podmínkách a stavu prodeje. Dále informoval o situaci ohledně projednávání novely zákona o myslivosti. Účastníky sněmu pozdravil i Ing. Josef Prokeš, člen myslivecké rady ČMMJ. Ten seznámil účastníky s aktuální situací v ČMMJ Praha, oslavách 100 let od založení ČSMJ a doplnil informace k pojišťovně Halali. Zároveň vyzdvihl OMS Třebíč jako stabilní a aktivní OMS v rámci kraje Vysočina.

Po schválení usnesení byl sněm ukončen předsedajícím provoláním: „Myslivosti zdar!“

 

Ing. Tomáš Sedláček

Místopředseda OMS