Hodnotící schůze komisí OMS Třebíč – 2018

zveřejněno v kultura

Dne 24. listopadu 2018 proběhla na Bažantnici tradiční společná hodnotící schůze odborných komisí Okresního mysliveckého spolku v Třebíči. Jednání řídil předseda OMS Ing. Tomáš Sedáček. V programu vystoupili předsedové jednotlivých komisí se svými zprávami. Stručně v nich zhodnotili uplynulý kalendářní rok a shrnuli hlavní výsledky práce. Za sekretariát OMS podal zprávu jednatel
Ing. Antonín Měrka.

Za všechny vydařené akce snad můžeme na tomto místě jmenovat květnový myslivecký víkend v Třebíči, celou řadu zkoušek lovecky upotřebitelných psů, celostátní přebor ČMMJ ve střelbě na asfaltové holuby, kurz adeptů, společenský večer na Bažantnici se slavnostním vyřazením adeptů, práci s dětmi, přehlídky trofejí podle jednotlivých ORP, rekonstrukci Bažantnice, opravu střeleckých věží, účast zástupců OMS na výstavách jiných subjektů (zahrádkáři) a mnohé další.

V rámci společenské části večera byli rovněž oceněni členové OMS, kteří se dlouhodobě podílí na práci OMS, eventuálně naši organizaci úspěšně reprezentovali na celostátní úrovni. Upomínkovou plaketu obdržel pan Jan Nevrtal za dlouhodobou údržbu střelnice, pan Antonín Pokorný za reprezentaci třebíčské kynologie na Memoriálu Karla Podhájského a Bc. Lenka Suchá za reprezentaci kynologie na Memoriálu Mileny Štěrbové.

Za OMS: Josef Drmota