Kroužek mysliveckých trubačů  (KMT) – 1. schůzka

zveřejněno v kultura

V pondělí 7. 6. 2021 se zájemci konečně dočkali. Coronavirová opatření byla postupně uvolňována, a když už  podmínky k setkání byly splněny, sezvali organizátoři přihlášené budoucí trubače do Třebíče. 1. schůzka probíhala v kulturním zařízením OMS na Bažantnici, vzadu za budovou, na místě, které bylo pro tento účel přímo stvořené – čerstvý vzduch a dřevěné zastřešené posezení obklopené zelení.

Předseda OMS Třebíč ing. Sedláček a vedoucí kroužku ing. Nováček si postupně podali ruce s osmi účastníky. Ing. Nováček si pozval “posilu” – dva kolegy trubače. Po seznámení a organizačních záležitostech přišly na řadu nástroje – někteří si přinesli borlice, ostatní uchopili lesnice. Že každý začátek je těžký, se následně ukázalo. Vše se však brzy dařilo postupně překonávat: jak se nástroj správně drží  – u lesnice předvedl ing. Nováček a borlice se ujala zkušená trubačka Blanka Fučíková. Druhý “pomocník” MUDr. Zdeněk Herzán, pro přátele “Zdeněček”, ochotně obcházel účastníky a opravoval chyby. A pak už “se hrálo”. Výsledek byl úžasný – všem se podařil první “fouk” a později postupně i další “tóny”.

Závěrem přidal lektor ještě trochu teorie. V průběhu schůzky si začínající trubači poslechli I několik ukázek hlavně z Dykova Desatera, řada z nich se přidali zatím jen zpěvem.

Další schůzka byla domluvena opět na pondělí 21. 6.

Nechcete se také ještě k nám připojit?

 

PhDr. Marie Nováková