Kurz myslivosti zahájen

zveřejněno v kultura

V sobotu 8. ledna byl zahájen nový ročník kurzu uchazečů o první lovecký lístek organizovaný OMS Třebíč, na který se přihlásilo 26 zájemců. Velmi potěšující je skutečnost, že 5 adeptů prošlo některým z mysliveckých kroužků okresu. Snad se nám začíná i tomto směru projevovat naše činnost s mládeží. Kurz byl zahájen fanfárami v podání trubačů Miroslava Nováčka, Václava Chlandy a Tomáše Sedláčka. Během úvodní půldruhé hodiny se uchazeči dozvěděli vše o organizaci celého kurzu sestávajícího z teoretické a praktické části.  V nejbližších týdnech je čeká celkem 66 hodin přednášek a poté roční praxe v honitbách okresu Třebíč a na akcích pořádaných OMSem.

Vzhledem k situaci s Coronavirem jsme ani v letošním roce nevěděli, v jaké režimu bude možné kurz zahájit a odpřednášet teoretickou část. Zahájení proběhlo prezenční formou s tím, že adepti prokázali svou bezinfekčnost a přednášky museli absolvovat s respirátorem. Druhý přednáškový víkend byl od počátku plánovaný distanční formou a adepti s tím souhlasili. V sobotu a neděli tedy na Bažantnici nemusí jezdit a přednášky si poslechnou v klidu svých domovů. Poslední tři dny přednášek jsou plánovány opět prezenčně a my doufáme, že proběhnou standardním způsobem.

Zatímco v loveckém salonku seděli nováčci, v hlavním sále vedl Josef Drmota konzultaci s adepty, které čekají zkoušky z myslivosti již na měsíc. Tito již úspěšně absolvovali přednášky, praxi v honitbách a také splnili všechny povinnosti stanovené mysliveckou radou. Odevzdali adeptské knížky a mohou se již plně připravovat na zkoušky. Termíny jsou stanoveny na 24. a 25.února. V každém případě je jisté, že i tito adepti přijdou o předání vysvědčení na plese. Za současně platných omezení není reálné ples uskutečnit, což nás velmi mrzí. Doufejme, že se situace s pandemií konečně obrátí správným směrem, abychom se mohli vrátit ke slavnostnímu zakončení celého kurzu bez omezení.

 

Tomáš Sedláček